Yaşar KESKİN

Yoksullukla Mücadele De Başarılı Olunmamış Demekki

29 Eylül 2016
3 dk Okuma
6 yıl önce
Yoksullukla Mücadele De Başarılı Olunmamış Demekki

Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele hükümetlerin başlıca görevleri arasında olmasına rağmen nedense başarılı olunamıyor.
Yoksulluk ülke gelirinden adaletli dağılım olmadığından ve adaletli bir ücret politikası olmadığından meydana gelmektedir.
İller arasında da yoksulluk sınırlarında büyük açıklar bulunmaktadır.
İl’lere uygulanan teşvikler ve devlet yatırımları hizmetleri yeterince gitmemekte olduğunu göstermektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya bakalım.
Bölgeler arası yoksulluk durumu nedir.
“Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2015'te 16 bin 515 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge 22 bin 516 lirayla Ankara oldu. Ankara, 2014'te de listede ilk sırada yer alıyordu. Bu bölgeyi, 22 bin 67 lirayla İstanbul ve 19 bin 689 lirayla İzmir izledi.
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 89 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır, 8 bin 184 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve 8 bin 773 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.
Gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu bölgeler
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye’de 2015 itibarıyla 0,397 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,308 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, 0,310 ile Kastamonu Çankırı, Sinop ve 0,315 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak belirlendi.
Göreli yoksulluk oranı en yüksek bölge Antalya, Isparta, Burdur
Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan (ortanca) gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,1 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 13,9 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 12,8 ile de İzmir olarak gerçekleşti.
Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari, yüzde 7,3 ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, yüzde 8,6 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Zonguldak, Karabük, Bartın bölgeleri oldu.
Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 23,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 22,1 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 20,3 ile Antalya, Isparta, Burdur şeklinde belirlendi.
Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 10,3 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari, yüzde 12 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 13,1 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir olarak sıralandı.”
Yoksullukla mücadelede demek ki başarılı olunmamış,
Ayrıca bölgesel yoksulluk da da bölgeler arası çok fark bulunmaktadır.
TÜİK’in bu araştırmasına göre bölgesel teşviklerin yeniden düzenlenmesi ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi şarttır.
 

Yorum Yazın