Veyis ERSÖZ

Yaz Kur’an Kursları

25 Haziran 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Yaz Kur’an Kursları

Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okulların uzun yaz tatiline girmesinden bir hafta sonra başlayan Kur’an kursları devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, camilerde ve mevcut Kur’an kurslarında hem çocuklar için, hemde Kur’an-ı Kerim-i okumasını öğrenmek isteyen her yaş gurubunda Müslümanlar için bu nevi çalışmalar en büyük ve en önemli bir fırsattır. Bu fırsatın herkes tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi lazımdır.
Çocuk sahibi her anneye ve her babaya çok ciddi bir vazife düşmekte olduğu bilinmeli ve yavrularını en yakınlarında bulunan camilere veya Kur’an-ı kurslarına gönderilerek hayatları boyu luzumlu olan hem dini ilmihal bilgilerini, ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerimin okunmasını öğrenmelidirler.
Her insanın bir inanç temeli vardır. Kimileri hak dine, kimileri batıl dinlere inanır. Kimi insanlar ise din diye bir diye bir şeylere inanmaz. Öyleleri ateist olarak dünya hayatlarını geçirerek yaratan mevlamızın huzuruna eli boş olarak varırlar.
Birde hak din oldukları halde İslamiyetin gelmesiyle hükmü ortadan kalkmış olan Musevi ve İsavi – Hıristiyanlık gibi dinlerde vardır. Son din İslam’ın, son kitap Kur’an-ın, son peygamber hazreti Muhammed’in gelmesiyle eski dinlerin, eksi kitapların ve eski peygamberleri, getirmiş oldukları şeriatlarınında bütünüyle hükümleri ortadan kaldırılmıştır.
Şimdilerde elde mevcut tek din İslam, tek kitap Kur’an ve en son peygamber hazreti Muhammet (sav)’ın getirmiş olduğu ilahi hükümler geçerlidir. Bu kısa ve özet bilgileri aktardıktan sonra sadete gelmek istiyorum.
76 milyon nüfusa sahip olan milletimizin tamamına yakın kahir ekseriyeti, yani %99 undan fazlası müslümandır. Durum böyle olunca vatan sathında yaşayan insanlarımız hangi yaş gurubunda olursa olsun mensubu olduğu İslam dinine ait bilgileri öğrenecek, en azından namaz süreleri ile kılınış şekillerini yanlışsız şekilde öğrenecek, çocukluktan başlıyarak ölünceye kadar devam edecek İslami bilgilerle mücehhez olacak ve bütün bunlarla beraber kitabım dediği Kur’an-ı Kerim-i en azından yüzünden okumasını öğrenecektir.
İşte bunları öğrenmenin yolu yaz tatillerinde açılan yaz Kur’an-ı kuslarına devam etmekle mümkün olabilir. İslam dininde öğrenmenin ve ilim tahsil etmenin yaşı yoktur. Müslümanların inancından beşikten mezara kadar öğrenmek ve ilim tahsil etmek vardır.
Açılan bu yaz kurslarında yaş haddi yoktur. Kur’an-ı Kerimi okuyup öğrenmek isteyen herkes yakınlarında bulunan bir kursa veya bir camiye giderek, çocuklarıyla beraber kendileride öğrenme imkanı bulabilirler.
Çocukluk zamanını boşa geçirerek kitabımızın doğru şekilde okunmasını öğrenmemiş ve o fırsatı çeşitli sebeplerle kaçırmış gençler ve orta yaşlı Müslümanlar ele geçmiş olan bu yeni fırsatı hakkıyla değerlendirmeye ve mutlaka Kur’an-ı Kerim’in okunmasını öğrenmeye gayret etmelidir.
Yaz Kur’an Kurslarına devam eden çocuklara karşı hocaefendiler kibar ve nazik davranmalı, onlara şefkat kanatlarını sermeli, çocukları kurslardan veya camilerden soğutacak tutum ve davranışlardan mümkün mertebe uzak durmalıdırlar.
Genelde her çocuk sevilen, kendine değer verilen, sıcak ve samimi ortamları sever. Onun için kurslarda görev almış olan her görevli hem kendisi çocukları sevecek, hemde çocuklara kendilerini sevdirecektir. Bu kıstas ve ölçüye riayet edilecek olursa kurslar çok daha fazla verimli olur, faydalı olur ve arzu edilen istifade sağlanmış olur.
 

Yorum Yazın