Lütfi ŞAHİN
Lütfi ŞAHİN

Verem Hastalığı

10 Ağustos 2014
3 dk Okuma
8 yıl önce
Verem Hastalığı

 Canlılığın var olması ve yaşamlarını güzel bir şekilde devam ettirebilmeleri için, akıllı varlıklar olan insanoğluna büyük görevler düşmektedir. Bu canlılar sınıfı ister vahşi olsun, ister evcil olsun ve isterse bitkiler olsun; insanoğlu bütün bu canlılığın devam etmesi için çalışmalar yapmalıdırlar, yapmışlardır da…
Ama insanın bu canlıların yanında kendi sağlığını da düşünmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar yapan bilginler, insanoğlunun yaşadığı hastalıkların gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklar tarafından meydana getirildiğini tespit etmişlerdir.
Evet, hastalık meydana getiren ifadeler ister bakteri olsun ve isterse diğer zararlı etkenler olsun, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar tarafından oluşturulmaktadır. Ama işin ilginç tarafı da bu hastalıkların oluşumu ya da taşınması sırasında etkenin ya da etkenlerin rol oynadığı ifadeler bütünüdür.
Konu ile ilgili çalışmalarda bulunan dünyaca ünlü bilginlerden birisi olan Koch adlı kişi, adından daha sonra verem etkeni diye bahsettiren “koch basilini” tanımlamıştır. Evet, bir basil olan verem mikrobunun bu günkü adı “mycobacterium tuberculosis” tir.
Çok tehlikeli bir hastalık olan bu hastalık, başta akciğerler olmak üzere bir çok organda zararlara yol açabilmektedir. Bu organlardan bazıları şunlardır;beyin, böbrekler, kemik, lenfoid doku… buna benzer ifadeleri uzatmamız mümkündür.
Bir insan eğer ki iki haftadan uzun bir öksüreğe tutulmuşsa, koyu bir balgam ve bu balgam yanında kan geliyorsa, iştahsızlık varsa ve gece terlemesi gerçekleşiyorsa veremden şüphelenmesi gerekmektedir. Tedavinin doktorlar gözetiminde yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde tedavi verem dispanserleri tarafından ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Doğrudan gözetim altında kullanılan ilaçların, düzenli kullanımı sonucunda tedavi gerçekleştirilmektedir. Tedavi yaklaşık altı ay sürmektedir. Tedavide önemli olan ise ilaçların aksatılmadan alınmasıdır.
Verem hastalığının bulaşmasında veremli bir kişinin öksürmesi ile karşı karşıya kalınması etkendir. Hastalık belki bir anda çıkmamakta, ancak vücut zayıf kaldığı bir anda hastalık ortaya çıkmaktadır.
Küçük çocukların bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiştir ve mutlaka BCG aşısının yapılması gerekmektedir. Verem irsi bir hastalık değildir.
Verem hastalığının bulaşmasında toplu yaşam alanları büyük etkendir. Verem hastalığı özellikle yoksul ülkelerde çok büyük risk teşkil etmektedir.


 

Yorum Yazın