Abdurrahim Küçük
Abdurrahim Küçük

Vaveyla Kudüs'üm

18 Mayıs 2021
3 dk Okuma
1 yıl önce
Vaveyla Kudüs'üm

Mermer ses vermiyor, nabız atmıyor
Kolların mühürlü kurşun batmıyor
Gözlerin görse de aklın çatmıyor
Kandile kan sıktı kunduzun eşi;

Mabedim yanıyor serinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor derinde misin?!..

Miden ne gelirse ayırt etmiyor
Ayakların haktan yana gitmiyor
Ta ezelden can pazarı bitmiyor
Vahye çamur attı kalleşin peşi;

Körpeler yanıyor yerinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor beyinde misin?!..

Günün hiç dününden ibret almıyor
Köhne ulakların haber salmıyor
Yağız atlar “Allah!” deyip dalmıyor
Otağa kor saçtı deccalın beşi;

Toprağım yanıyor evinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor devinde misin?!..

Damarından asaletin akmıyor
Öksüz bebe, yaşlı nine bakmıyor
Ölü müsün?! Hiç nefesin çakmıyor
Cana çakmak çaktı soysuzun leşi;

Güllerim yanıyor ceninde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor geminde misin?!..

Kılıcın emirli, kından bıkmıyor
Barış diyarında sular çıkmıyor
Peygamber Burağı şaha kalkmıyor
Kora barut tıktı önsüzün dişi;

Duvarım yanıyor ceminde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor eminde misin?!..

Ufkunda bitmiyor yabani otlar
Nebiler sızlatır oldu haydutlar
Bir bir diriliyor dünkü nemrutlar
Nura ateş çıktı köksüzün işi;

İlk Kâbem yanıyor düşünde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor eşinde misin?!..

Göklerle yerlerin sevda makâmı
Buyruklar iklimi salah kıyamı
Süleyman mabedi, Ömer haramı
Kalbe kurşun taktı kimsizin hişi;

Kudüs’üm yanıyor yeminde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor deminde misin?!..
16.12.2006

Yorum Yazın