Ahmet Balcıoğlu
Ahmet Balcıoğlu

Vahiyle Besleniyor Musunuz?

14 Şubat 2017
3 dk Okuma
5 yıl önce
Vahiyle Besleniyor Musunuz?
Yazımıza dua ile başlayalım mı?
Allah, bize Kur’an okumayı sevdirsin!
Allah, bize Kur’an’ı anlayarak okumayı sevdirsin!
Allah bize Kitabımızı sevdirsin!
Vahiyle aranız nasıl?
Hayatınızı vahyin aydınlığında yaşamaya çalışıyor musunuz?
Vahiy sizin için ne ifade ediyor?
Vahyin sizin okumanız için de indirildiğine inanıyor  musunuz?
Kitaplara iman etmek aynı zamanda o kitabı okumaya ve anlamaya iman demek olduğunu biliyor musunuz?
Allah’ın gönderdiği kitabın aynı zamanda hayat kitabı olduğunu biliyor musunuz?
Kur’an hayat kitabı olduğu için hayatta meydana gelen olaylara ittibaen 23 yılda peyderpey indirildiğini biliyor musunuz?
Allah’a ve Rasül’üne itaat edebilmek Kur’an’ı okumadan mümkün müdür?
Kitabımızın yol gösterici olduğunu biliyor musunuz?
Kitabımızın bizi dosdoğru yola yönelttiğini biliyor musunuz?
Kitabımızın Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar için yol gösterici olduğunu biliyor musunuz?
Kur’an’ın, sadece Arapçası okunsun diye gönderilmediğini biliyor musun?
Kur’an’ın sadece cenazenin arkasından hatim okumak ve Perşembeleri Yasin okumak için gönderilmediğini biliyor musun?
Kur’an’ın bizim anlamamız için Allah tarafından kolaylaştırıldığını biliyor musun?
Kur’an’ın okunsun ve anlaşılsın diye Allah tarafından kıyamete kadar korunacağını biliyor musun?

ANLAŞILMAK İÇİN GÖNDERİLEN KİTAP
Kitabımız bizim tarafımızdan anlaşılmak ve hayatımızı güzelleştirmek için indirildi.
Tabi ki ilk aşamada müktesebatımız kadar anlarız. Her okuyan kendi birikimine göre mutlaka anlayacağı bölümler var.
Burada mealciliği kastetmediğimizi yazılarımızı takip edenler bilir. Aynı zamanda sünnetten ayrı bir Kur’an okumayı kastetmediğimizi de bilirler.
Bugün burada Kitabımızın anlaşılır olduğunun da örneği olan bazı ayetleri sizlerin dikkatine arz edeceğim.

-       Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. ( Al-i İmran 92)

-        Allah güzel davrananları sever. (Al-i İmran 142)

-       Namazı tam kılın zekatı hakkıyla  verin…( Bakara 42)

-       Allah, sabredenleri sever. (Al-i İmran 146)

-       Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. (Bakara 237 )

-       Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma ile gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. (Bakara 263)

-       Öyleyse yetime haksızlık yapma. (Duha 9)

-       Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. (Haşr 18)

-       Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. (Araf 17?

-       Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. ( Neml 89)

-       Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin. (Al-i İmran 132)

-       Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. (Nisa 110)

-       Resulüm! De ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en iyisisin." (Mü’minün 118)

-       Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve
şefkatlidir. (Tevbe 128)

Kur’an’ın aydınlığında mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamanız dileklerimle
Muhabbetlerimle

BAHTİYAR VAHAPZADE’DEN GÜZEL BİR ŞİİR
ALLAH U EKBER
Allah'a yücelen ulu bir yolun 
İlkin pillesidir Allahu Ekber 
Hakkı dananların yüzüne değimiş 
Hakkın sillesidir Allahu ekber 
Göklerin nidası yücelip yerden 
Daim halas eder hayırı şerri 
Kudreti Kamilin minarelerinden 
Gelen nağmesidir Allahu Ekber 
Mekana zamana devre o sultan 
O'dur hakikate kapıları açan 
Müminlik yolunda kalbe nur saçan 
İman şulesidir Allahü Ekber 
Odundan eriyer sine dağları 
Işığa bürüyor karanlıkları 
donmuş ümitleri batmış hakları 
bir anda ısıtır Allahü Ekber 
Dünyanın ezeli borçludur ona 
O bir penceredir evelden sona 
Görünmez dünyanın var olduğuna 
İnam müjdesidir Allahü Ekber 
O'dur eğriliğe düzün hamlesi 
Pehmin ilk nitası ahir cümlesi 
Allah'ın sesidir vicdanın sesi 
Vicdanın Sesidir Allahü Ekber 

Yorum Yazın