Lütfi ŞAHİN
Lütfi ŞAHİN

Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi

28 Temmuz 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi

“Zeka bir tarla gibidir. Akıl ise bu tarlanın üzerindeki bitkilere benzer.” (Lütfi ŞAHİN)
Zeka faktörü insanları tarih boyunca düşündürmüş ve düşündürmeye de devam etmektedir. “Soyut düşünebilme yeteneği”, “alet yapabilme yeteneği”, “alışılmış olaylar dışındaki olaylara ayak uydurma olayı”, “yeni bir ortama adapte olabilme yeteneği”… bu ve buna benzer tanımlamaların hepsi doğrudur. Netice itibari ile de benim yukarıdaki sözümde bu ifadelere uygundur.
Zeka ifadesi genel itibari ile genetiksel bir faktör olup, doğuştan gelme özellikleri kapsar. Bir çiftçinin sahip olduğu tarla nasıl sabitse, insanın sahip olduğu zeka tarlası da sabittir. Ama bir çiftçi nasıl ki tarlasını verimli hale getirebiliyorsa, bir insanda sahip olduğu zeka tarlasını verimli hale getirebilir. Aynı şekilde bir çiftçi verimli olan bir tarlaya bakmayacak olursa nasıl ki tarla verimsiz olursa, bir insan verimli olan zeka tarlasına bakmayacak olursa verimsiz hale gelebilir.
Yukarıdaki ifadelerimden anlaşılacağı üzere normal zekalı bir insan iyi bir eğitimden sonra üstün zekalı insanlar gibi üretken olabileceği gibi, üstün zekalı bir insanda kötü bir eğitim sonucu normal insanlar gibi pasif kalabilmektedirler.
Tarla miktarımızı genişletemiyeceğimize göre onu verimli hale getirmemiz gerekmektedir. Bunun en temel başlangıcı ise öğrencilik yıllarımıza dayanmaktadır. NLP teknik uzmanlarının kabul ettiği ve başarılı insanların taklidine dayanan yöntem, aslında çocukların tarih boyunca yapmış oldukları bir kişisel gelişim yöntemidir. Çocukların ilk taklit ettikleri kişiler ise ebeveynleridir. İnsanlar ilk önce anne ve babalarını taklit etmekte ve onların belirgin özelliklerini kazanmaktadırlar. Ebeveynler günlerini sadece televizyon izleyerek geçiriyorlarsa ve diğer aktiviteler ile ilgilenmiyorlarsa, yetişen çocukta hayatın sadece televizyon izlemek olduğunu düşünecektir. Ebeveynler televizyon izleme yanında kitap okurlarsa, dergi ve gazete okuma aktiviteleri de olursa, yetişen çocuklarda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır. Bu ifadelerin yanı sıra tiyatroya gitme ve diğer aktivitelerde olacak olursa; zeki bir çocuk zekasını ortaya koyacak davranışları, normal bir çocukta zeki bir çocuğun aktivitelerine yaklaşmış olacaktır.
Bu çocuk eğitimine başladığı zaman öğretmeni eğer ki sadece kendi düşüncelerini ifade ediyorsa ve öğrenci merkezli bir eğitimi benimsememişse, çocukta düşüncelerini kolaylıkla ifade edemiyecek ve özgüveni tatmin olmayacaktır.
Eğer ki bu çocuk öğrenci merkezli bir eğitimden geçirilecek olursa ilk etapta özgüven duygusu gelişecektir. Daha ileriki ifade de ise çoklu zeka teoremine uygun ödevler ile çocuk araştırmaya yönlendirilecek olursa, ezberlemeyi değil, düşünmeyi ve araştırmayı öğrenen bireyler yetişecektir.
Ebeveynlerini örnek alan çocuk, ileri ki yaşamında öğretmenlerini örnek alacaktır. Bu nedenden dolayı bu çocuğa öğretmeninin kitap oku demesi yerine kendisi kitap okuyacak olursa ona iyi bir örnek teşkil edecektir. Muhtemelen sosyal bilgiler öğretmeni öğrencisinin sosyal konusunda, fen ve teknoloji öğretmeni onun fen konusunda… bütün öğretmenler kendi konularında ilerlemelerini isteyecektir. Ancak büyük bir formasyon sonucu öğrencinin bütün bu konularda tarlası verimli hale getirilebilinir ve sonuçta matematik öğretmeni matematik bitkisini, fen öğretmeni fen bitkisini… diğer öğretmenlerde kendi bitkilerini yani kendi bilgilerini öğrencide yetiştirmiş olacaktır.
Okumayı seven bir öğrenci büyük bir olasılıkla bu yazımı okuyacaktır ve kendi sahip olduğu tarlasını nasıl verimli hale getireceğini artık düşünüyordur. Unutmamalı ki insanların hepsi bir cevherdir, önemli olan o cevheri iyi işlemektir.
Sizlerde bir cevhersiniz ve kendinize yön vermek elinizde. Verimli bir tarlanız ve çokca bitkiniz olması temennisiyle…

Yorum Yazın