Yaşar KESKİN

Ülkeler üreterek büyüyorlar

20 Ekim 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Ülkeler üreterek büyüyorlar

Anlı şanlı ekonomistlerin ortak düşünceleri bir ülkenin büyümesinin üreterek büyüme olduğunu söylerler.
İnsanımız üretmeyi daha çok üretmeyi sevmektedir.
Üretmek içinde sanayi kuruluşların yeni teknoloji makinelerle donatılması gerekmektedir.
Bunun içinde üretim ağırlıklı sanayi kuruluşlarına devlet desteği şarttır.
Kendi öz sermayesi ile bir yere kadar gelen firmalara destek verilmesi, büyük işletmeler olmaları sağlanması, için desteklenmesi gerekir.
Desteklenme günün şartlarına uygun olarak gelişmesi sağlanacak öncelikli sektörler tespit edilmeli ve ona göre yapılmalıdır.
Devletin teşvik uygulaması şöyledir.
“Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;
Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
Üretimi ve istihdamı artırmak,
Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.”
Bu uygulamada bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak teşvik uygulamaları ona göre düzenlenmiştir.
Teşvik uygulamalarında sanırım yatırım yapacak firmaları zorlayan yatırım limitlerinin yüksek olmasıdır.
Kobi ülkesi olan ülkemizde KOBİ’lerin o limitleri tutturması çok zordur.
Nitekim uygulamalarda çok firma o limitleri tutturamamakta ya da zorlanmaktadır.
Devletin yatırım limitlerinde revize edilmesi şarttır.
Müteşebbisi düşünerek reel bir yatırım limiti uygulamasına gidilmelidir.
Bunu yaparsak yatırımların daha çabuk bitirilip üretime geçmesini sağlamış oluruz.
Dolaysıyla üretimin arttırılması, katma değer sağlama da ve istihdamın arttırılmasın da büyük katkı sağlayacaktır.
İşsizliğin önüne geçilmesi veya azaltılması içinde çok önemlidir.
Üreterek büyümek büyükçe çok kazanmak ülkemiz için çok önemlidir.
Onun için üretime yönelik sektörlere ve firmalara devlet teşvik ve hibeleri konusunda daha reel yardımlar uygulanmalıdır.
 

Yorum Yazın