Mustafa ÇAMLI

Türkiye'de bir ilk:İthalatımız ve Haritası

24 Şubat 2012
3 dk Okuma
10 yıl önce
Türkiye'de bir ilk:İthalatımız ve Haritası

TÜRKİYE’DE BİR İLK: İTHALATIMIZ VE  HARİTASI  

Ekonomi Bakanı sayın Zafer Çağlayan 2011 yılı ithalat rakamlarını değerlendirdiği toplantıda ,

''İhracatımız rekor kırdığı için ne kadar mutluysak, ithalatımızın kırdığı rekordan da o kadar rahatsızız ve bu konuda da çok ciddi ve somut çalışmalar yapıyoruz'' dedi ve ithalat verilerine ilişkin Türkiye tarihinde ilk defa İthalat haritası çalışmasının yapıldığını ifade etti.

İthalatın yapısı,üretim potansiyeline göre ithalat,ithalatçı sayıları ve ithalat büyüklükleri,ithalatın hızlı artış nedenleri ,sektörlerin ara/yatırım malı ithalatları,sektörlerin ithalat bağımlılıkları,sektörlerin birbirleri ile etkileşimleri gibi başlıklar altında sunumu yapılan bu detaylı çalışma için Sayın Bakan’ı tebrik etmek gerekir. Bu çalışma , sayın Bakan’ın Türkiye’nin ithalat yapısını değiştirmek konusundaki kararlığını göstermesi açısından da önemli.

Sayın Bakan’ın yukarıda alıntıladığımız cümlesini uyarlayarak söylemek isteriz ki” Böyle bir çalışma yapıldığı için ne kadar mutlu olmuşsak,bu içerikte ve kapsamda bir çalışmanın ilk defa  yapılıyor olmasından da o kadar rahatsız olduk”.

Sayın Bakan şaşkınlığımızı bağışlasın; KOBİ ölçeğindeki  işletmelerimizde bile öyle detaylı çalışmalar yapılmakta, raporlar ve değerlendirmeler hazırlanmakta ki ,biz bu çalışmaların yıllardır bakanlıkta yapılmamış olmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz.  Ama “nereden başlanırsa kârdır” diyelim ve böyle güzel çalışmaların devamını dileyelim.

Söz ithalattan açılmışken sanayicilerimizden gelen bazı tespitleri de paylaşalım.Bilindiği üzere cari açıkla mücadele kapsamında bir süre önce vadeli ithalatta KKDF oranı yüzde üçten yüzde altıya çıkarıldı.Sanayicilerimiz  ithalatın her türlüsünün aynı kefeye konmasından rahatsızlar. İstekleri, Türkiye’de üretimi yapılmayan ara malı ithalatında bu oranın yeniden eski haline getirilmesi. Bu ürünlerin  Türkiye’de üretimi olmadığı için vazgeçme şanslarının olmadığını belirtip,bu artışın rekabette kendilerini zorladığını belirtiyorlar.Rekabet edememek bir süre sonra üretememek   haline dönüşüp bizi vurmasın.Bindiğimiz dalı kesmeyelim.

İkinci bir istekleri de Dahilde İşleme ile ilgili.Bilindiği gibi birkaç gün önce  6111 sayılı yasayla yapılandırmadan yararlananların taksit ödemelerindeki aksama sebebiyle bu haklarını kaybetmelerinin önüne geçmek için  istikrarsızlık içindeki ülkelerde iş yapan insanların durumu mücbir sebep olarak dikkate alındı.Bu durumdaki kişi ve kuruluşların taksitlerinin ertelenmesi konusunda bakanlar kurulu yetkili kılındı. Aynı  kolaylıktan Ortadoğu pazarına ihracat yapan ve bir süredir buralardaki istikrarsız ortamdan etkilenen ihracatçılar da yararlanmak istiyor. Onların istediği de  bu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve kendilerine DİİB kapatmalarında altı aylık ilave bir sürenin verilmesi. Gördüğümüz kadarıyla  bu taleplerinde de son derece haklılar.Biz de yakından tanıdığımız bazı firmaların Ortadoğu’ya yaptıkları ticaretin nasıl etkilendiğini müşahede edebiliyoruz. Dileriz bu talepleri dikkate alınır,gerekli kolaylık kendilerine de sağlanır.

Unutmayalım ki, yüz otuz beş milyar dolarlık ihracatın gerçek sahibi bakanlık değil girişimcilerimizdir.

 

Yorum Yazın