Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

Türkiye Lider Çünkü...

29 Ekim 2020
3 dk Okuma
1 yıl önce
Türkiye Lider Çünkü...

Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları birçok gerçeği ortaya çıkardı. Bu gerçeklerin başında,  Türk Ve İslam Dünyasının Gayri Müslim bir ülkeden/devletten toprak alamıyor olması gelir. (1974 Kıbrıs Çıkartması hariç) Yıllar sonra ilk defa Azerbaycan, ( eskiden kendine ait olsa bile)  30 yıldır Gayri Müslim bir devletin (Ermenistanın) elinde olan Karabağ bölgesinin bazı parçalarını geri aldı. Bu başarı, Türk ve İslam Dünyası için inşallah yükselişin, inşallah çıkışın,  inşallah kendine gelişin başlangıcı olur. 

Dünya siyasetini, uluslararası ilişkileri ve devletlerarası güç dengelerini bilmeden,  son yüzyıldaki Kafkasya başta olmak üzere dünyadaki gelişmeleri anlamadan, Azerbaycan’ın “küçücük” Ermenistan’a karşı kazandığı başarıyı küçümsemek çok yanlış olur. Tıpkı dünyanın en zengin ülkeleri olan Arap devletlerinin “küçücük” İsrail’e karşı nasıl yenildiklerini,  Filistin meselesinde nasıl geri adım attıklarını;  hatta ve hatta bu gün bazı satılmış Arap Yöneticilerinin “İsrail haklı, Filistin haksız” noktasına nasıl geldiklerini anlayamamanın mümkün olmayacağı gibi.  Şu soruyu da yine aynı mantıkla cevaplamak gerek; “ Allah Allah nasıl oluyor da 3 milyonluk Ermenistan, 10 milyonluk Azerbaycan’ın topraklarını almış,  Hocalıda katliam yapmış, nasıl 30 yıl bu toprakları elinde tutmuş?   İsrail =ABD+AVRUPA;  Ermenistan= Rusya denklemini çözmeden ne Filistinlilere kızabiliriz,  ne de Azerbaycanlı Gardaşlara.

TÜRK VE İSLAM DÜNYASININ LİDERİ TÜRKİYE

Türkiye, 52 İslam ülkesinin siyasi lideri olduğunu son Azerbaycan- Ermenistan vuruşmasında bir daha gösterdi. Yine aynı şekilde Fransa’nın/Macron’un İslam karşıtlığı eylem ve söylemlerine karşı devlet olarak en büyük tepkiyi Türkiye göstererek; İslam- Arap dünyasının (Suud,, Kuveyt, Mısır, Fas,  her konuda öten BAE…) ; Türk-İslam dünyasının   (Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan…) ve  bunların dışında kalan Endonezya, Malezya, Pakistan, Afganistan ve her konuda lafla pek güzel propaganda yapan İran’ın önüne geçerek İSLAMLIĞIN VE TÜRKLÜĞÜN lideri konumuna gelmiştir. 

Türkiye ne Arap Ülkeleri gibi çok çok zengin, ne Endonezya kadar büyük bir nüfusa sahip (300 milyona yakın)  Ne İran gibi petrol zengini,  ne de sınırları Kazakistan kadar  geniş(2.725.000 km²)  bir ülke. Yani sınırları bizden çok geniş, nüfusu bizden çok fazla, parası bizden misli misli çok Türk/İslam ülkeleri dururken niçin biz lideriz?  Bu sorunun elbette birçok cevabı var. Ben buraya bunlardan bir kaçını yazacağım:

1- En başta biz,  İslam ve Türk Dünyasının Avrupa’ya sınırı olan tek ülkesiyiz. Yani Haç- Salip mücadelesinde en öndeyiz. Avrupa’yı ve onun kokuşmuş kültürünü çok iyi biliyoruz.

2- Türkiye nüfusunu oluşturan her siyasi sınıf (sağcılar, solcular, milliyetçiler, İslamcılar, Kemalistler, liberaller…) bir iddia ve ideal sahibi. Bu grupların konuşmalarına bakın, fikirlerini okuyun hemen hepsi, hem Türkiye’yi hem de dünyayı en iyi kendilerinin idare edeceğini savunur. Bu iddiaların Doğru veya yanlış olması önemli değil, önemli olan Türkiye halkının çok dinamik, çok iddialı ve mücadeleci olması. Bu sosyal ve siyasi hareketlilik müthiş bir enerji oluşturuyor. Eğer Türkiye’de Araplar gibi petrol zengini olsaydı bu enerjiden mahrum kalırdı.

3- Bunun sebebini bazı aydınlarımız Laikliğe dayandırıyor. Bu tam doğru değil. Çünkü Suriye, Irak, Libya da laiklik bizden daha katı uygulanmıştır. Ama bu devletlerin halleri ortada. 

4- Bence bizi İslam Dünyasına lider yapan en büyük sebep en büyük neden, 'Türkiye bir İMPARATORLUK BAKİYESİ'dir. Kim ne derse desin, Osmanlı gibi dünyayı 350 sene idare eden bir devletin/İmparatorluğun varisi olmak çok büyük bir güç, pek büyük bir siyasi tecrübe ve muhteşem bir zenginliktir. Bizi lider yapanda işte bu  Coğrafya ve bu tecrübedir.

Yorum Yazın