Celal Arslan
Celal Arslan

Turizm Başkenti: Konya

12 Nisan 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
Turizm Başkenti: Konya

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla,  her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası” bu yıl 34.kez kutlanacak. Etkinliğin tarihçisini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı şu şekilde açıklıyor, ““Turizm Haftası” etkinlik programı 26.07.1976 tarih ve 1893 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1977 yılından itibaren Mart ayının ikinci Pazartesi günü olarak kutlanmıştır. 1983 yılından itibaren havaların soğuk olması ve turizm sezonunun açılışı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın da görüşü alınarak Makam Onayı ile 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmasına karar verilmiştir. Ancak; önceleri turizm sezonun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını da değiştirmiştir. Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ve bu konuda Bakanlıkça yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ile tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir.  Konya her tarafı târih kokan bir şehirdir. Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar bu ilde çok sayıda ve değerli târihî ve sanat eserleri bırakmışlardır. Türk târihinin en eski ve kıymetli eserlerini sînesinde barındıran Konya, ayrıca bir gönül diyârıdır.  Türk mîmârî anıtlarının zenginliği bakımından Konya, Türkiye şehirleri içinde İstanbul, Bursa ve Edirne’den sonra yer alır. Târihî ve sanat eserlerinin çoğu kaybolmuş olmasına rağmen çok zengin bir hazîneye sâhiptir. Selçuklu eserleri en çok bu ildedir. Bozkır ortasında bir medeniyet âbidesidir.  Konya ise geçmişte başkentlik yapmış Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi. Var olan potansiyelinin ortaya çıkması için çalışmaların yapılması gerekiyor. Şehrin yeni turizm markalarını ihtiyacı olduğu aşikar. Yeni markalar yaratarak Konya2nın turizm pastasından aldığı payı daha fazla arttırabiliriz.
 

Yorum Yazın