Ahmet Balcıoğlu
Ahmet Balcıoğlu

Toplumsal Değişim Nasıl Olacak?

10 Ocak 2017
3 dk Okuma
5 yıl önce
Toplumsal Değişim Nasıl Olacak?
Değişim!
Ferdi değişim!
Toplumsal değişim!
En zor işlerden
Zor mu kolay mı olduğunu görmek isteyen Peygamberlerin tevhid mücadelesine bir baksınlar.
Bir toplumun ve o toplumun fertlerini değiştirmek ve yeni inançlar ve davranışlar oluşturmak o kadar zor ki.
Yüzyıllarca peygamberlik yapan Nuh Peygambere iman edip kendisini değiştirenler ancak bir gemiyi dolduracak kadar oldu.

FERDİ DEĞİŞİM
Bugün en basit bir alışkanlığımızı bile değiştirmekte zorlanıyoruz. İçimizde büyük bir dirençle karşılaşıyoruz.
Erdemli bir toplumu oluşturabilmek için bu değişim de şart. O zaman bu değişim nasıl gerçekleşecek?
Bir toplumu değiştirmek için değişimi fertlerden başlatmamız gerekiyor. Bu olumlu anlamda da böyle olumsuz anlamda da böyle. Bir toplumu bozmak isteyenler de fertlerden başlıyor.
Kişilerin insani erdemlere sahip kılacağız ki o toplumda o erdemler hakim olsun.
Erdemli topluma ulaşmanın yolu o toplumu oluşturan fertlerin erdemli hale gelmelerini sağlamaktan geçiyor. Bu değişimin gerçeklemesi için fertlerin bu değişimi ister ister hale gelmesi gerekiyor.
Değişim ve hidayet çok enteresan bir şey. İman ve hidayet anlamında kişinin bunu bizzat ister hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda kişinin babasının, eşinin veya oğlunun peygamber olması sonucu değiştirmiyor. Mesela Babası Peygamber olan Nuh’un oğlu iman etmedi. Kocası Peygamber olan Nuh’un ve Lut’un hanımı iman etmedi. Oğlu Peygamber olan İbrahim’in babası Azer iman etmedi. Peygamberimizin amcası iman etmedi.

ALLAH’IN BİR TOPLUMU DEĞİŞTİRMESİ
Allah kadar açık sözlü kimse yok. Ne ise çok net bir şekilde Kur’an’da belirtir Rabbimiz.
Soru: toplumsal değişimi nasıl gerçekleştireceğiz? Bu mucizevi bir şekilde Allah tarafından mı gerçekleştirilecek yoksa başka bir yolla mı olacak?
Bu sorunun cevabını Rabbimiz net bir şekilde Ra’d süresi 11. Ayette belirtiyor: “Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah da o toplumun gidişatını değiştirmez.”

Eğer toplumumuzu insani ve islami anlamda iyileştirmek ve ahlaki erdemlerin toplumda kök salmasını istiyorsak bu bizim çabalarımızla olacak mücizevi bir şekilde değil.
Eğer iman hakikatleri aydınlığında bir toplum oluşturmak istiyorsak toplum fertlerden oluştuğuna göre bu işe de fertlerden başlayacağız. Hatta bu işe kendimizde başlayacağız. Hayata geçireceğimiz hakikatleri bizzat kendimiz uygulamaya başlayacağız. Biz topluma hakim olması gerektiğini düşündüğümüz güzellikleri öncelikle kendimiz hayatımızda uygulamalıyız. Rabbimiz bu hususu bize Kitabımızda sık sık hatırlatır: “Diğer insanlara sahici erdemlerle donanmayı öğütlerken sıra size gelince terk mi ediyorsunuz; ve üstelik Kıtabı da tilavet edip dururken? Siz hiç kafanızı çalıştırmayacak mısınız?” (Bakara 44)
“Siz ey iman edenler! Niçin söylemlerinizle eylemleriniz birbirine uymuyor!” ( Saf2)
Hülasa değişim iradesi ve dinamizmi ortaya konmalıdır. Toplumu oluşturan herkesin bu süreçte katkı sunması gerekiyor. Toplumda yaşayan herkes gördüğü kötülüklerin ortadan kaldırılması için çaba göstermesi gerekiyor gücüne göre. Peygamberimizin şu sözü bu konuda önemli bir köşe taşıdır: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
Müslim, Îmân, 78; EbûDâvûd, Salât, 248.

Eğer erdemli bir toplumda yaşamak istiyorsam önce ben erdemli olacağım. Eğer ahlaklı bir toplumda yaşamak istiyorsam önce ben ahlaklı olacağım. Eğer bilgili bir toplumda yaşamak istiyorsam önce ben bilgili olacağım. Edepli bir toplumda yaşamak istiyorsam önce ben edepli olacağım.
İslam’ın yayılma sürecinde bu böyle olmuştur. Müslümanlar hayal ettikleri güzellikleri kendileri yaşamış ve bunu gören ve şahid olan insanlar ve topluluklar İslam’la müşerref olmuşlar.
Haydi İnsanlığa ışık olacak adalet toplumunu kurmaya önce kendimizden başlayalım. sonra ailemizden sonra arkadaşlarımızdan derken tüm ülke olarak iyiliğe doğru bir gidişat oluşturalım. Çağın imkanlarını ve fırsatlarını da maksimum derecede kullanarak. Bizim bu çabalarımızın akabinde Allah’ın yardımı da gelecektir vesselam.
Muhabbetlerimle

NURETTİN TOPÇU’DAN GÜZEL SÖZLER
-       Dostlarınıza karşı zekânızı değil, kalbinizi kullanınız.
-       İnsanın yüzü, gören gözler için kalbin aynasıdır.
-       Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.
-       Fert aldanır; devir aldatılır; tarih aldanmaz, zaman aldatılmaz...
-       Felsefesi olan milletin kalbi de vardır. İmanı olan bir cemaatın felsefesi mutlaka vardır.
-       ''Her sabah doğan güneş insanları, “kalk dostunu ara!” diye selâmlarken gönüllere bol ümitlerden bahşiş dağıtıyor.''
-       Öğrenmek zekânın, yapmak ahlakın işidir.
-       Muallim, gençlere bilmediklerini öğreten bir nakil (nakledici) değildir. Bu iş, kitabın işidir, bilmediklerimiz kütüphanelerde bulunmaktadırlar.
-       Şehitler bizim ruhumuzun kurtarıcılarıdır.
-       Gençleri ilimlerı, imanla, ahlâkî ideallerin aşısiyle yetiştirirseniz olgun şahsiyetler elde edersiniz.
-       Kalpler kırılmak için yaratılmıştır.

Yorum Yazın