Mevlüt KARABAYIR

Telafi çalışması

29 Temmuz 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Telafi çalışması

Çalışma şekillerini genel anlamda ele alarak okuyucuları bilgilendirmeye çalıştığım yazıyı daha önce paylaşmıştım. Daha etkin özümsemek açısından bu yazımda ise, sadece telafi çalışması olarak konuyu ele alıp, uygulama açısından daha anlaşılır şekilde izah etmeye çalışacağım.
Gecelerin uzun, gündüzlerin kısa olduğu ramazan aylarında işverenlerimizin birçoğu sahur yemeğinden kısa bir zaman sonra üretim için işçilerini iş başı yaptırabiliyorlardı. Bu yıl gecelerin kısa olmasından dolayı çalışmalar genelde gündüz, normal çalışma saatlerinde oruçlu iken yapılıyor.
Ramazan ayının sonu yaklaştıkça, gündüzleri oruçlu olduğu halde çalışarak geçiren işçilerimizin haliyle enerjileri de azalmakta ve üretime katkıları diğer günlere oranla düşmektedir. Bir yandan da bayramın yaklaşmasıyla üretimden ziyade bayram tatiline odaklanmaya başlıyorlar.
İşverenlerimiz de bayram tatili öncesinde; üretim maliyetleri açısından ramazan ayının son günlerinin değerlendirmesini yapacaklar ve en uygun çalışma pozisyonunu belirlemeye çalışacaklardır.
Sanayileşmenin hız kazandığı yenidünya düzeni ile birlikte verimlilik, maliyetler, zamanın etkin kullanılması vb. kavramlar, daha da önemli hale gelmiştir.
Ramazan bayramı tatili; çarşamba günü öğleden sonra başlıyor. Bayram tatilinden önceki ramazan ayının son günlerinde, üretim ve maliyetler düşünülerek işverenler çalışma planlarını yeniden gözden geçirebilirler.
4857 Sayılı İş Yasasının 64. maddesine göre, dinî bayramlardan önceki veya sonraki çalışma sürelerine ait günlerin bayram tatili ile birleştirilmesi halinde telâfi çalışması yaptırılabilir. Ayrıca işçinin kendisinin aldığı izinler için de telâfi çalışması yaptırılabilir.
İşverenler, belirlenecek tarih aralarında telafi çalışmasının yapılması kaydı ile, çalışanlarına izin vermek suretiyle, bir taraftan onların morallerini yükseltmeyi, bir taraftan da kritik zamanlarda çalışılmayan süreleri, olağan çalışma sürelerine uygun şekilde yayarak normal iş düzenini aksatmamayı sağlamaktadırlar.
4857 sayılı kanunun 64 maddesine dayanarak hazırlanan “Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7.maddesine göre;
•Zorunlu nedenlerle işin durması,
•Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi
•İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi
•İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,
İşveren; iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini (11 saat) aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz”
Şeklinde belirtilmiştir.
Telafi çalışması; çalışma sürelerinde esnekliği ifade eder. İki tatil arasındaki çalışma günlerinin veya işçi tarafından mazeret gösterilerek verilen ücretli izinlere ait sürenin, planlanan gün dâhilinde uygun ve belli bir zaman içerisinde daha sonra çalışılarak telafi edilmesidir. Telafi çalışması yaptırmayı düşünen işveren, hangi sebeple hangi zaman dilimi içerisinde telafi çalışması yaptıracağını işçilere duyurur. Çalışanlar da bu duyuruyu kabul ederler.
Telafi çalışmasının yapıldığı günlerde 8 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma olarak değil normal çalışma olarak hesaplanır. Telafi çalışmaları; tatil günlerinde değil, normal mesailere ilave edilerek yaptırılır. Çalıştırılmayan günlere veya ücretli izinlere ait sürelerin telafi çalışması iki ay içinde yaptırılmalıdır. İki ay içerisinde yapılmayan telafi çalışmaları yapılmış olarak kabul edilir. İki aylık sürenin artırılması yasaya göre mümkün değildir.
Telafi çalışması yapmak üzere Ramazan bayramından önce verilebilecek 2,5 günlük süreye ait çalışmanın 12.10.2013 tarihinden öncesine planlanıp yapılması gerekir.
Stoklarında ürün fazlası olan,
Ürün teslimatında sorunu olmayan,
Müşteri taleplerini karşılayabilecek optimum ürün stokuna sahip olan,
İşverenlerimiz, ramazanın son günlerinde enerjilerini tüketmiş, üretim olarak verimleri düşmüş çalışanlarına 2,5 gün izin vererek, bayramdan sonra daha verimli ve sağlıklı şekilde telafi çalışması yaptırabilirler. İşverenler, yaptıracakları telafi çalışması sayesinde üretim ve verimlilik gereklerine göre, işletmede iş gücünün en iyi şekilde kullanılmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlayacaklardır.
 

Yorum Yazın