Serdar USMAN
Serdar USMAN

Tebliğ önce Müslümanlara gerek!

24 Kasım 2020
3 dk Okuma
1 yıl önce
Tebliğ önce Müslümanlara gerek!

Bugün Öğretmenler Günü… Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Haliyle bu konuda çok yazılar yazılacak, düşünceler paylaşılacak. Eğitim verip, topluma faydalı birey yetiştirmekten başka düşünce ve tasası olmayan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Bugünkü konum : Tüm insanların yaşam hakkı!

Hani batı dünyasının, diğerlerine layık görmediği yaşam hakkına dair dünyada yaşanan gelişmeleri uzunca zamandır takip etmekteyiz.

Sevgi mefhumu bölgesel değildir. Tüm insanlığı kuşatmalı ve herkesin yaşam hakkına saygı gösterilerek hayatını idame ettirmesi için yaşam standartlarının sağlanması gereklidir.

Peki, evrende küçücük bir nokta hükmünde ki dünyamızda durum nasıl?

Emperyalistlerce, dini, bölgesel, etnik ve çıkar ilişkilerine dayalı kirli bir devranın döndüğü zillet yüklü yılların ısrarla sürdürüldüğüne şahit oluyoruz.

Ne tuhaftır, tüm bu çatışma ve dışlama zeminleri genelde gayri müslim ülkelerin başı çektiği noktalarda yaşanmaktadır.

Örneğin bir Türkiye’de bir Sudan’da, bir İran’da, bir Irak’ta ve benzeri islami unsurların ön planda olduğu ülkelerde yaşayanlar, ister müslim ister gayrimüslim olsun yaşam hakkını rahatça yaşayabilirken, örneğin Avrupa ülkelerinin birçoğunda, Myanmar’da, İsrail’de, Almanya’da, Fransa’da, Avusturya’da vs. yaşayan mazlum müslüman halkların üzerine bir türlü dağılmayan kabus bulutları uçuşmaya devam etmektedir.

Bir de üstüne müslümanları terörist gibi göstererek kendi ayıplarını gizlemeye çalışan batı dünyası elinde bulunan medya imkanlarını sonuna kadar kullanarak insanların zihnini allak bullak edecek algı yöntemleriyle dünyaya kirli bilgi akışı sağlanmaktadır.

İslam ülkelerinin içinden kolaylıkla bularak satın alabildikleri sözde cihatçı görünümlü vahşete uyarlanmış sakalı göbeğine taşan, cübbesiyle müslüman görünümü veren lanet olası teröristler kullanılarak tüm dünyanın bakış açısını diledikleri gibi yönetip yönlendirmede maalesef başarılı olabilmektedirler.

Irak’a, Afganistan’a saldırabilmek için kullanılan Usame Bin Ladin gibi satılıkların ya da benzerlerinin kesinlikle bu dini mübin-I islamla alakaları olamaz. Çünkü bizim dinimizde hngi dinden olursa olsun insanların masum oldukları sürece yaşam hakları bulunur. Bunu kimse bozamaz, sabote edemez.

Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de “Bir insanın hayatı bütün insanların hayatına denktir” (Maide, 5:32) “Birisinin günahı ile bir başkası sorumlu olmaz” (En’am, 6:164) buyurarak insan hayatının ve şahsiyetinin değerini ortaya koymuştur. Bir insan, rızası olmadan bütün insanlık için feda edilemez. Bir gemide bir masum ve on cani varsa, masumun hayatını kurtarmadan o gemi hiçbir şekilde batırılmaz. Hakiki adalet anlayışı buna müsaade etmez.

Yüce Allah “Mü’minler Kardeştir” (Hucurat, 49:10) buyururken “İnsanların da bir anne-babadan yaratıldığını” (Hucurat, 49:13) ifade eder. Böylece kimsenin kimseden üstün olmadığını söyler.

Yüce Allah insanları hür bıraktığı için dine ve inanmaya zorlamaz. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. İnsanların hür iradeleri ile hakkı ve imanı benimsemelerini ve kabul etmelerini ister. Bu sebeple “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256) buyurur.

İçinde bulunduğumuz asrın karanlık olduğu, hakkın değil batılın galebe çaldığı bir dönem olduğu ortadadır.

Dünya varoldukça da hiç bitmemiş ve bitmeyecek olan bu gidişatın hayra sevki yönünde sağda solda fazlaca adres aramaya gerek yok.

Adresimiz Kur’an ve sünnettir. Bu iki kaynağımızdan sapmış olmamızın ceremesini ümmetçe çekmeye başladık. Herkes nedense kişisel doğruluğuna odaklanmış. Kendinde hata arayan kalmamış. Bunun dahi zulüm olduğunu anlayamayan zavallı, müslüman geçinenlerin gidişatta ciddi katkıları olduğunu anlamaları ve müslümanca bir vakarla hatasının farkına varabilmelidirler.

Bazılarının gözlerine, kalplerine, kulaklarına vurulan mührü artık ben gayrimüslim olanlarda aramıyorum. Bu mühür ne hazindir ki müslümanların yüreklerine vurulmuştur.

Hak ve hukuktan uzak, kendini doğru olarak görmesi sebebiyle diğerlerini olduğu gibi hatalı addeden müslüman görünümlü, sakallı, giyimli kuşamlı tiplemeler patlak verdi. Hayatta tökezleyerek bir yere ulaşamamalarının sebebini bu yazdığım cümlenin içinde arayabilirler. Eğer, kuru inatlarını ve yanlışta olduklarını zihinleri algılayabilirse –ki hiç sanmam- doğruya açılan kapının ilk basamağını tırmanmış olacaklardır.

Neyse biz üzerimize düşen tebliğ görevini yapmış olalım. Yanlış okumadınız. Tebliğ artık öncelikle müslüman olduğunu iddia edenlere yapılmalıdır. İçinizde bulunup ta metastaz ur gibi gezinen bu zavallılar düzelmedikçe insanlığı asla düzene sokamayız.  

Yorum Yazın