Kul REMZİ
Kul REMZİ

Sunmuşuz

16 Temmuz 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Sunmuşuz

Cevri cefa eyler ola-,boş kadehi sunmuşuz
Yıllar geçe üzerimden -anılardan sunmuşuz.

Gün be günü ol yanında-badesi var bileli,
Kadeh boştu ol canana -ola canı sunmuşuz.

Vuslat ola kastı cana, can havline gir ola
Düşe ne ki boş kadehi-karar verip sunmuşuz.

İçe ola ola meyi-ol içeki şeyhini,
Şeyhi umman ola bile-şerbet ondan sunmuşuz,

Feryadına erişe ki-manasına var ola,
Gecesinden zirvesinde-manasını sunmuşuz.

Feryad gele ola gönle-semasından erişe,
Ol gecenin semasından-aşkın narı sunmuşuz.

Bir benzeri zikri ile-Ola kalbe kan deyu,
Tarımarı olsak bile-akit'te can sunmuşuz.

Kul Remzide düşe dile- can havlinden can diye,
Mihrabına varam diye-kadehsiz mey sunmuşuz,

Yorum Yazın