Ahmet Candan
Ahmet Candan

Sultan Abdülaziz'in Yapmış Oldukları ve Kişiliği

27 Ocak 2022
3 dk Okuma
8 ay önce
Sultan Abdülaziz'in Yapmış Oldukları ve Kişiliği

Sultan Abdülaziz tarihimizin gördüğü en son harpçi sultanıdır. Kişilik olarak Yavuz Sultan Selim ile örtüşen Sultan Abdülaziz’in savaşçı ve korkusuz bir kimliği vardı. Nitekim *çok iyi Fransızca konuşurdu. Şiire ve müziğe de ilgisi vardı. Kendine ait besteleri vardır. Resim yapma kabiliyeti de çok üstün olan Sultan Birinci Abdülaziz, Osmanlı donanmasına ısmarlayacağı gemilerin planını bizzat kendisi çizmişti. Ok atmayı, ata binmeyi, avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok severdi. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılıydı. En iyi pehlivanlarla güreşir ve sırtlarını yere getirirdi.*

Sultan Abdülaziz; Osmanlı Donanmasına en fazla önem veren hükümdarlar arasında en başlarda yer alır. Donanma için verdiği siparişlerin Gemi planını kendisi bizzat çizmiştir. Hatta Osmanlı Donanması’na ilk “zırhlı savaş gemisi” onun döneminde katıldı. Hükümdarlığı süresince ülke içi ve ülke dışı sık sık seyahat-ziyaretler düzenlemiş I. Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı olmuştur.

Ayrıca Avrupa'ya da seyahatler düzenleyerek bu alanda da ilk ve tek Osmanlı hükümdarı olmuştur. *Fransa’da ki 1867 yılında Paris'te açılan büyük bir sanat sergisine III. Napolyon'un daveti üzerine katılmıştır. Sergiden sonra imparator ile temaslarda bulunmuş İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan gezilerinden sonra da geri dönmüştür. Ayrıca Richard Wagner'in Bayreuth operasına maddi yardımda bulunmuş ve davet edilmiştir. Seyahatlerinde İngiltere kraliçesi Victoria, Belçika kralı II. Leopold, Prusya kralı I. Wilhelm, Avusturya-Macaristan imparatoru François-Josef ve Romanya Prensi I. Karol ile görüşmüştür.*

Onun döneminde bir çok yenilik yapılmış, ülke içinde bir çok iyileştirme gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır; İlk kez posta pulu basıldı. Bank-ı Osmani-i Şahane açıldı. Osmanlı Donanması'na ilk zırhlı savaş gemisi katıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yeni idari yapı ve bunun uygulanmasıyla vilayet meclisleri oluşturuldu. Mekteb-i Sanayi (Sanayi Okulu) açıldı. Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) faaliyete geçti. Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) açıldı. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (Yargıtay) kuruldu. Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu. Mecelle yayınlandı. Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) açıldı. Belediyeye bağlı ilk modern İtfaiye teşkilâtı kuruldu. Darüşşafaka açıldı. Mekteb-i Maadin (Maden Mektebi) açıldı.

Onun döneminde ordu için bir çok silah alınmış ve ordunun tamamına silah temin edilmiştir. Osmanlı ordusu son model top ve tüfekler ile donatılmıştır. Hatta öyle ki ileri de olacak olan 1. Dünya Harbi, Kurtuluş Savaşı ve diğer harplerde kullanılan silahların önemli bir kısmı Sultan Aziz döneminde alınan silahlardır.

Sultan Abdülaziz böylesine iyi bir hükümdardı. Ancak intihar süsü verilerek şehit edilmiştir. Şehit edilmesini haftaya anlatacağım.

Allah’a emanet olunuz...

Yorum Yazın