Yaman ADAM
Yaman ADAM

Sivil Toplum'un Gücü

12 Mayıs 2014
3 dk Okuma
8 yıl önce
Sivil Toplum'un Gücü

Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edilen Ufuk Turu Toplantıları'nın on birincisini de geride bıraktık.
Bu yıl, 7-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Alanya Bera Otel’de yapılan sivil insiyatifin sesi 'Ufuk Turu' markasıyla KonTV den de canlı yayınla ülkemize ve tüm dünyaya başarıyla duyuruldu.
Toplantılar Konya'da faaliyet gösteren yüz on iki sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Konya STK’ları ev sahipliğinde, Türkiye’nin her bölgesinden otuz üç ilden sivil toplum kuruluşlarını temsilen gelen yaklaşık dört yüz elli katılımcı ile bir kez daha bir araya gelindi.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, siyasete ve toplum düzenine vesayet anlayışını getirme gayretleri STK’ları bir kez daha durum değerlendirmesi yapmaya sevk ettiğini bütün dikkatimizle dört gün boyunca takip ettik.
Bu yıl on birincisi gerçekleştirilen toplantılarda “Küresel Hareketler ve Sivil Toplum” konusu, üç ana oturumda konunun uzmanı akademisyen, fikir adamı ve sivil toplum yetkilileri tarafından sunulan tebliğler çerçevesinde farklı yönleriyle ve derinlemesine tartışıldı.
Gerçekleştirilen toplantılar, “Küresel Yönetişim ve Sorunlar", "Yeni Medya ve Kitlesel Hareketler" "Sivil Toplum ve Devlet" ana başlıkları altında üç gün süreyle, üç oturum, üç söyleşi ile gerçekleştirildi. Uzmanların tebliğlerinden sonra değerlendirmeler, istişarî mahiyette yüz yüze görüşmeler yoluyla katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarına tanıklık ettik.
Ara sohbetlerle de ülkenin coğrafî, jeopolitik, askerî ve siyasî havası hakkında birinci ağızlardan detaylı bilgiler alma fırsatı bulduk. Değişik illerinden gelen katılımcılarla tanışma fırsatı bulduk.
Ayrıca Konya ve otuzu aşan ilden gelen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla on ayrı grup olarak onar on beşer gruplar halinde “Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı” düzenlendi. Bu çalıştayda sivil toplum kuruluşlarının sorunları bizzat katılımcılar tarafından ayrıntılı olarak iki buçuk saat boyuca tartışıldı ve bir soraki oturumda da çalıştay sözcülerice sorular ve çözüm önerileri şeklinde katılımcılara açıklandı. Alınan kararların daha sonra STK Çalıştay Sonuç Raporu olarak kamuoyunun dikkatine sunulacağı söylendi.
So gün, yani pazar günü(dün) Ufuk Turu toplantıları Sonuç Bildirgesi Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif SELVİ tarafından yine KonTV aracılığı ile ülkemiz insanına ve tüm dünyaya canlı olarak duyuruldu.
Sekiz ana maddeden oluşan Sonuç Bildirgesi'nde Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif SELVİ;
''1. Hepimizin toplumsal ve siyasi hayatta tecrübe ettiğimiz Küreselleşme; bir süreçtir. Bu süreçte etkileşim kaçınılmazdır. Bununla birlikte ‘küreselleşme’ adı altında dayatılmak istenen ve bizim toplumsal yapımıza, kültürümüze, inancımıza ve değerlerimize aykırı uygulama ve politikaları kabullenmek zorunda değiliz.
2. Tarihsel ve kültürel mirasımızın bizlere sunduğu imkanları ve onların korunmasını son derece önemsemekteyiz. Bu değerlerimizin muhafazası için yapılan bütün çalışmaların takipçisiyiz. Bu konuda toplumun tüm kesimleri duyarlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3. Ülkemizde Toplum ve Siyaset Mühendisliği yapma gayretlerini dikkatle takip etmekteyiz. Bir yerlerde planlanarak bizlere servis edilmek istenen bu mühendislik girişimlerini rahatsız edici bulmaktayız.
4. Devlette görülmeye başlayan normalleşme ve sivilleşme girişimlerini önemsiyoruz. Bununla birlikte çeşitli çevrelerde görülen radikalleşme temayülünün toplumun derin hissiyatını anlamaya çalışma yönünde değişmesi gerektiği hususu da ortadadır. Millet iradesine karşı girişimlerin başarıya ulaşma şansı bulunmamaktadır.
5. Bürokratik ve toplumsal irade karşıtı grupların tesis etmeye çalıştığı vesayetin dikkatlerden kaçmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz siyasetine dayatılmak istenen vesayetçi anlayışa karşı STK’lar etkin rol alma kararlılığındadır.
6. Çok boyutlu, çok düzlemli ve çok ilişkili bir süreçte, Yeni Medya kaynaklı belirsizlikler ve tehditlerin yakından izlenmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda Sanal/sosyal medya kaynaklı dejenerasyon ve değer kaymalarının önüne geçilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu araçların sunduğu imkanların yabana atılmaması gerektiğini de not ediyoruz.
7. Sosyal medya ve küresel hareketler, STK’ların uluslararası bağlantılarını geliştirmelerini mümkün kılmıştır. STK’lar bu ağları verimli kullanma konusunda güç birliği yapma kararlılığındadır.
8. STK’lar temel referanslarımıza bağlı kalarak medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı olmaya devam edecektir.
Daha âdil bir dünya ve güçlü bir Türkiye için katılımcı sivil toplum kuruluşları ve üyeleri, üzerlerine düşeni yapmakta kararlı olduklarını kamuoyuna saygıyla duyururlar.'' şeklinde tarihe kayıt düştü.
Biz de Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif SELVİ'nin dile getirdiği bu bildirgenin altına imza atıyor ve daha güçlü, daha faydalı, daha etkin bir sivil insiyatif beklentisi ve duasıyla on ikinci Ufuk Turu tplantılarında buluşmak üzere diyoruz.
Allah(cc)’a emanet olunuz.
 

Yorum Yazın