Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Şimdi Okullu Olduk

19 Eylül 2016
3 dk Okuma
6 yıl önce
Şimdi Okullu Olduk
Bugün Okullar açıldı.
İlk ve ortaöğretim kurumları yeni eğitim-öğretim yılına başladı.
Tatil ne de çabuk bitiverdi.
 
“Şimdi okullu olduk.
Sınıfları doldurduk.….”
 
Şarkılarıyla mini mini birler , ilk kez tanışacakları okullarına başlarken diğer öğrencilerde arkadaşlarına, sınıflarına  ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşamaktalar.
 
Tüm veli, öğrenci ve eğitim camiasına 2016-1-2017 Eğitim -Öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum.
 
Bildiğiniz gibi her eğitim öğretim yılı birçok sorunla açılır ve yıl sonunda da yine birçok sorunla kapanır.
Hangi okula kayıt yaptırayım ile  başlayan sorunlar, hangi kitap, hangi öğretmen, hangi servis gibi sorulara cevap arayarak sürer gider.
Bu bireysel sorunlar yanında genel sorunlarımız da sürekli gündemimizde olur yıl boyu.
Sorunların olması aslında bizi zinde tutar.
Çünkü ‘sorunlar biterse; bize ve  kurumlara gerek kalmayacak’ kaygısı vardır hep bizde.
Bu kaygıyı  taşıyanların  sorunlar çözülünce kendilerine gerek kalmayacak, yapacak işleri de olmayacakmış gibi bir yanılgı içinde olmalarıdır.
Umarız bir gün sorunlarını tespit edebilen, açık bir şekilde bunları ifadeden çekinmeyen, bunları cesaretle çözen  ve ‘ yeni sorunlar oluşmasın’ diye planlar yapan ve yapacakları yaptıklarından daha çok olan bir anlayış ile karşılaşırız.
Yeri gelmişken bir çok sorunun  nasıl çözebileceğine  katkı sağlamak için basit bir öneriyi  kamu oyu ile paylaşmak isterim.
Bu bağlamda bir soru(n) ve çözümünü ilgililerin dikkatine sunuyorum:
2016-2017 eğitim-öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak.
Bilindiği gibi okulların açıldığı gün yaklaşık 18 milyon öğrenciye ders ve çalışma kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak.
Öğretmenlere de kılavuz kitaplar verilecek.
Geçen yıllarda yaklaşık her yıl  öğrenci ve öğretmenlere toplam 165 milyon adet ders kitabı, çalışma kitabı ve kılavuz kitap poşetler içinde ücretsiz olarak teslim edildi.
Bu yılda geçen yıl olduğu gibi kitaplar ücretsiz olarak verilecek.
Bu  gelişme ülkemizin nasıl bir aşamada olduğunun en güzel ispatı.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Bu fevkulade  hizmeti daha da verimli hale getirmek elimizde.
Nasıl mı?

Açıklayalım.

Hükümetin 2014  yılı programındaki verilerine göre ortaöğretimde derslik başına 32 öğrenci düşüyor.
 Programda, ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılması dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayısını otuza çekmek için ilave olarak 32 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğu bilinmekte.
Ülkemizin  kaynak sıkıntısı hepimizce malum.
Özkaynaklarımızı en iyi şekilde kullanırken, tasarruf tedbirlerine riayette son derece önemli.

O halde derslik sayısının artırılması için ne yapılabilir?

Nasıl kaynak bulunabilir?

Cevap hazır : Tasarruf ederek.

Tasarruf ama nasıl?

Cevap: Devletin dağıtmış olduğu kitapların geri dönüşümünü sağlayarak.
Ama bu zaten (kısmen)  yapılmakta.

Bizim önerimiz ders kitaplarının daha kaliteli bir kağıda basılarak,  öğrencilerimizin bir sonraki yıl bu kitapların tekrar kullanımını sağlayarak, bir geri dönüşüm sağlamaktır.
(Çalışma kitapları ‘kullan at ‘şeklinde olduğu için öğrencinin bunları sadece hurda kâğıt olarak değerlendirmesi teşvik edilerek geri dönüşümü sağlanabilir ki bu uygulama tamamen konumuzun dışındadır.)

Böyle bir çalışma ile ülke ekonomisine birçok fayda sağlanabilir.
Şimdi bu düşünceyi daha da somut hale getirelim:
Bu yıl öğrenci ve öğretmenlere toplam 165 milyon adet kitap dağıtılacak.(yaklaşık)
Lütfen basit bir hesap yapalım:

165 milyon Kitap,
Ortalama 1 kitap 320 sayfa.
Yaklaşık 4880 ton kâğıt tutmakta,
1 ton kâğıt-1.940 TL.
1940x4880=9.467.200.000 TL
Bu kağıt gideri kadar da baskı ve taşıma giderleri ortaya konulduğunda
9.467.200.000x2=18.934.400.000 TL
Kaynak ortaya çıkarılmış oluyor.
Ülkemizde yaklaşık 32 bin adet yeni dersliğe ihtiyaç var.
Bu derslik açığının kapatılması için derslik  başına  500 .000 TL. gider oluşturacağı öngörüldüğünde 16.000.000.000 TL  gider oluşmaktadır.
Bu maliyetleri bir  yıl içerisinde  yapılacak tasarruflarla karşılamak  mümkün olabileceği gözükmektedir.
İşte size mali bir kaynak!
Unutmadan ,çalışma kitaplarını  bu hesaplamanın dışında tuttuk.
Çünkü bu kitaplar etkinlik, soru ve çözüm gerektiren ve tekrar kullanılamayacak materyallerdir.
Bu nedenle defter niteliğinde olan çalışmalar öğrenciye özgüdür.
İkinci kez kullanılamaz.
Sadece kâğıt  olarak dönüşümü sağlanabilir.
Fakat ders kitapları böyle değil.
Ders kitaplarını daha kaliteli kâğıtlara basıp, kaliteli bir ciltleme ile öğrencilerin uzun süreli bu kitapları kullanmaları sağlanabilir.
Kitap dağıtım işini zaten okul müdürlükleri yürüttüğü için yine okulların eğitim amacı da göz önünde bulundurularak; öğrencilerde tasarruf bilincini geliştirmek, kaynakları verimli kullanmak gibi düşünceleri göz ardı etmeden böyle bir kampanya düzenlenmelidir.
 Böylece her eğitim öğretim yılı başında baş döndürücü bir hareketlilik yaşamak yerine sadece yıpranan ve iade alınamayan kitaplar tespit edilerek eksiklerin tamamlanması sağlanıp, bu alanda büyük bir tasarruf gerçekleştirilebilir.
Bu gelir ise derslik ihtiyaçlarının karşılanması için bir kaynak oluşturur.
Bu öneri için kısa bir fizibilite ve maliyet çalışması yapacak olan yetkililer, bir de matbaa ve diğer giderleri hesaba katınca ülkemizin ihtiyaç duyduğu derslikler için kaynak bulmuş olmazlar mı?
Vesselam.
 

Yorum Yazın