Duran Çölcü
Duran Çölcü

Sanayici üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyor

11 Eylül 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
Sanayici üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyor

Ekonomimizin lokomotif sektörlerinden birisi olan Sanayi, artan enerji fiyatları ile maliyetlerin yükselmesinden dolayı zorlanıyor.

Ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımı ile çok önemli destek mekanizmalarının harekete geçirmesi bile yeterli olmuyor.

İçinde bulunduğumuz hassas dönemde sanayici ve üreteci üzerindeki maliyet yüklerinin hafifletilmesini talep ediyor.

Sanayici bu yüklerin hafifletilmesini istemesinde haklı olduğu kadar, gelecek içinde önem arz ediyor.

Umarım istihdamda ve ihracatta oldukça büyük katkısı olan sanayinin bu istekleri yerine getirilerek, üzerindeki yükler hafifletilir.

Ülke genelindeki sanayi ve ticaret odası temsilcilerinin ortak şikâyetleri enerji ve maliyet fiyatlarının yüksekliği ile vergilerden oluşuyor.

Uygulanan Yeni ekonomi programında da belirlenen faiz ve enflasyonda hedeflerin tutturulmasına dönük olumlu gelişmelerin yansımasına yeterli değildir.

Diğer taraftan ithalat ve ihracat için döviz kurlarını gerilemeye başlaması iyi bir gelişme olabilir.

Ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğalgaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artmasının olumsuz yansıması devam ediyor.

Enerji maliyetlerindeki değişkenlik ve sürekli artış, tüm işletmelerin üretim maliyetlerine de yansımaktadır.

Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı devam ettirmek ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için üreticinin üzerindeki yükleri kaldırmaktan başka da çare yoktur.

Enerji fiyatlarının indirilmesine yönelik beklenti döneminde yükselen doğalgaz ve elektrik fiyatları gözden geçirilmelidir.

Üreticinin rahatlatılması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında enerji fiyatlarının aşağıya çekilmesi önemlidir.

Diğer bir sorunda vergilerin yüksekliğidir. Sanayicilerin ortak beklentisi yüksek olan bu vergilerin makul düzeye çekilmesidir.

Vergi sisteminde atılacak adımlarla faal mükellef sayısının daha geniş bir şekilde tabana yayılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve yatırım, imalat ve istihdamı destekleyecek şekilde yeniden düzenleye gidilmesi isteniyor.  

Bunun yanında Yatırım teşvik belgesine dayanmayan yatırımlarda, üretime geçinceye kadar ödenen KDV'nin yatırımcıya mahsup edilmesi finansman maliyeti getiriyor.

Özellikle yatırım ortamında yatırım teşvik belgesine dayanmayan yatırımlarda ödenen makine, teçhizat ve benzeri alımlarında sanayicinin KDV’den direk olarak muaf tutulması gerekiyor.

Üretim esnasında ise enerji faturalarında KDV’nin sembolik olarak yüzde 1 kesilmesi de talep ediliyor.

Zaten yüzde 18 olarak faturalara yansıtılan KDV’ler, ertesi aya, ya da sonraki aylarda mahsup unsuru olup, üretecinin bütçesini direk olarak etkilemeyecektir.

Sonuçta sanayicinin ve üreticinin ortak sorununu yüksek olan enerji, vergiler ve maliyet girdilerin sürekli artması oluşturuyorsa, bu sorunlardan kurtarılması da acildir.

Sanayicinin artan sorunlardan dolayı üretimden kaçmasını istemiyorsak, üzerindeki yüklerin hafifletilmesi sağlanmalıdır.

Yani, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmelidir. Anlık değil, kalıcı ve sürekliliği olan bir sistem uygulanarak, yeterli hale getirilmelidir.

De dersiniz sizce öyle olması gerekmez mi?

Yorum Yazın