Duran Çölcü
Duran Çölcü

Rekabette, yeni modeller geliştirmeliyiz

13 Kasım 2019
3 dk Okuma
2 yıl önce
Rekabette, yeni modeller geliştirmeliyiz

Günümüz dünyasında rekabetçi bir yapının gelişmesinde dolayı ülkeler birbirleriyle bir yarış içindedir.
Bu yapı mal, hizmet ve sermaye hareketlerindeki serbestleşmeyle birlikte gelişmeyi başladı.
Özellikle iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmelerin de etkisiyle ulusal ve uluslararası düzeyde giderek artan çetin bir rekabet yaşanıyor. 
Teknolojinin ve iletişimin hızla gelişmesi ve pazar arayışları ekonomik anlamda da rekabetin gelişmesine neden olan unsurlardandır.
Rekabetçi yapının gelişmesinin arkasında sınır ötesi mal ve hizmet ticaretinin çeşitlenmesi de görülüyor.
Artık rekabet ülke içinde kalmayıp, ülkeler arasında bir yarışı artırırken, diğer taraftan da ekonomik ilişkileri de güçlendiriyor.
Dünya pazarlarında söz sahibi olmak içinde gelişen rekabet kurullarına uymak zorunluluğu da ortadadır.
Bu anlamda ülkemiz ve şehrimiz, rekabetçi yapıya ayak uydururken, üretimini ve ticaretini de geliştiriyor.
Tabi ki rekabetçi yapıda yeterli hale gelmemizin yollarını sürekli araştırıp, ülkemiz sanayisini ve üretimini daha da güçlendirmeliyiz.  
Alışagelmiş modeller yerine, yeni modeller geliştirmeli ve dünya ile rekabet edecek anlayışını geliştirmekten başkada yol yoktur. 
İş dünyası ve iş dünyasının temsilcisi olan odalar bu konuda yeni arayışlar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. 
Bu çalışmalardan birisi de bu yıl bu yıl 11. düzenlenen Rekabet Kongresi'nde iş dünyası, akademisyenler ve STK temsilcileri rekabetçiliğin yeni kodlarını masaya yatırmasıdır.
Kongrede rekabetçilik için ekonomide dayanıklılık, verimlilik ve değer yaratmanın detayları konuşulması önemli bir katkı yapacaktır.
Burada konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Bu süreç rekabetin temellerini oluşturan taşları da yerinden oynattı. Yenidünya düzeninde ülkeler ve şirketler arasındaki rekabet dinamikleri artık geleneksel yöntemlerle korunamıyor. Ekonominin tüm aktörleri için dinamo işlevini hala sanayi sektörü görüyor. Bu nedenle kapasite geliştirmeye, tecrübe paylaşımına, sağlıklı stratejik planlamaya katkı sağlayacak programlar yürütüyoruz. Rekabete, rekabet öncesi işbirliği ile hazırlanma kültürünü geliştirmek gerekiyor. Bizim de Türkiye olarak fırsatları ve riskleri doğru analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifimiz yok.”
Simone Kaslowski, Türkiye’nin rekabet ve işbirliği kültürünü gelişmekten başka çaresi olmadığını dikkat çekerek, fırsatların ve risklerin doğru analiz edilmesini istiyor. 
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, "Stratejik sektörlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi-birikim ve teknoloji ile donatırken, finansmana erişimden ihracata KOBİ’lerimizin kapasitelerini de geliştirmeliyiz. Ülkemizin Orta Gelir-Orta Demokrasi ve Orta Eğitim Tuzaklarından kurtulması gerektiğini düşünüyoruz.”
Orhan Turan, ülkemizin başarısının rekabetçilikten geçtiğini belirterek, KOBİ’lerin ihracat kapasitesini arttırması bu sürece önemli bir katkı yapacağını dile getiriyor.
SEDEFED Başkanı Ali Avcı, “Ekonomimizin, teknoloji odağında değişen pazar koşullarında yükselmesi; öngörülebilir bir iş ortamı oluşturmaktan, istikrarlı ve dengeli makro politikalardan ve etkin bir tedarik zincirinden geçmektedir. Artık rekabetçilik ve kalkınma liginde, ülkelerin yanı sıra kentler, coğrafi bölgeler, sektörler ve şirketler; ülkelerinin rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kıyasıya mücadele içindeler."
Ali Avcı, rekabetçilik gücünün artırılması için sanayi odaklı, kalkınma ve üretim odaklı yeni bir yöntem gerektiğini ifade ediyor. 
Sonuçta ülkemizin başarısı rekabetçilikten geçtiği hepimizin malumudur. 
Rekabetçilikte alışılagelmiş büyüme modelleri geçerli olmadığı gibi, yeterli de değildir.
Artık alışılagelmiş modeller yerine günümüz dünyasının içindeki duruma göre rekabet yöntemleri belirleyerek ona göre hareket ekmeliyiz.
Ne dersiniz sizce de öyle olması gerekmez mi?

Yorum Yazın