Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Oyun Yeni Değil!

05 Aralık 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Oyun Yeni Değil!

Üzerinde yaşadığımız ülke coğrafî konumu nedeniyle sürekli tehdit altında .
Bu coğrafyada yüzyıllardan beri yaşaya gelen insanların maziden miras aldıkları bu hazırbulunuşluk gelecekte de devam edecek.
Bu tabii durum yatay ve dikey boyutta, zamansal ve mekânsal sorunların biteviye sürmesini de zaruri kılmakta.
1016’lı yıllardan itibaren ilgilendiğimiz ve yaşamayı göze alıp, 2016’lı yıllarda 1000 yıllık var oluş mücadelesini sürdürdüğümüz Anadolu’nun sürekli cazibe merkezi halinde olması sadece Türk Milleti’nin teveccüh etmesi ile ilişkili olmadığı ayan-beyan ortada.
Ecdadımızın bu mekânda kalmak için göze aldıklarını ve yaptıklarını nasıl yüzyıllarca her türlü tehditte rağmen varlıklarını sürdürdüklerini bilmek gerekir.
Temel ihtiyaçların değişmediği bu coğrafyada uygulanan oyunlar vardır.
Bu oyunlar yeni değil biliyoruz.
Oyunlar sürekli yinelenmekte ve yenilenmektedir.
Bu nedenledir ki coğrafyanın biyolojik yapıya etkileri bağlamında ülkemizde her birey kendisini bu oyunlara göre hazırlamaktadır.
Her bireyinin bir kahraman olduğu bu topraklar nice oyunları bozmuş, nice külahları ters yüz etmiştir bilinir.
İnsan kaynaklarımızın donanımları sayesinde kolektif bir tarihsel şuur meydana getirmede bu mekân üzerinde yaşayanların çok başarılı oldukları bilinir.
Bu nedenle enlem ve boylamı zaman zaman daralan ya da genişleyen bu milletin hakimiyet alanı üzerinde yaşayanlar, öngörülerini tarihi bir kehanetten çok tarihi bir birikimin kılavuzluğunda geliştirme durumunda kalmışlardır.
İç ve dış tehditler, zaman zaman iç ve dış dinamiklerin etkisiyle yeniden ve sürekli değişim göstermektedir.
İç ve dış dinamiklerin iki yüzünün olduğunu unutmayan bu mekânın sakinleri; hem ikiyüzlü politikaları, hem de iki yönlü süre gelen tehditlerin çok iyi farkındadırlar.
Hem içten hem de dıştan gelen bu tehditlere karşı çok soğukkanlı olan bu insanların bir kabile olmadığı herkes tarafından da bilinen bir gerçektir.
İçerisinden geçtiğimiz bu sosyal, siyasi, dini ve ekonomik dalgalanmalar, alışık olduğumuz masa başı oluşturulmuş kurgulardan ibarettir ve senaristlerin kim olduklarını artık kesin olarak bilmekteyiz.
Bu oyun kurucuların birçok başarılı sonuç aldıklarını yakın tarihimizden bildiğimiz için mücadelenin çok çetin ve meşakkatli olduğu aşikârdır.
Eğer baş eğmek yerine baş etmek adına hareket edilecekse, dönüşü olmayan uzun bir yola girilmiş demektir.
Bu mücadelede halkın desteğini sürekli yanında hissetmek önemlidir.
Fakat halkın geçim telaşına düşmesini sağlayan sistematik komplolar hız kesmeden devam edince, bundan kurtulmak adına halkın farklı tepki verebileceğini de görmezden gelmemek gerekir.
Engin denizlerde dalgalarla mücadele mahir insanların işidir.
Ustalık isteyen her manevra acemilerin helâkına sebep olur.
Bu kriz dönemini iyi yönetebilen insanlara sahip ülkemiz, kurulan tuzakları kendi lehine çevirmiştir/çevirebilir de.
Ama unutmayalım ki, zor bir sürece daha girmiş gözüken ülkemiz, bu badireden de öz kaynaklarına dayanarak kurtulacaktır.
Aslolan bu konuda millî bir politika üretebilmektir.
 

Yorum Yazın