E. Reha KORKMAZ
E. Reha KORKMAZ

Osmanlı’ya Çamur Atan Tarih Cahili

27 Aralık 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Osmanlı’ya Çamur Atan Tarih Cahili

Bugün sizler için farklı bir yazı hazırlamıştım. Ancak bir kaset kumpası sonucu CHP'nin başına getirilen ve kendisine bu yolla getirildiği için CHP Genel Müdürü yakıştırması yapılan Kılıçdaroğlu'nun Uşak'ta yaptığı konuşma bir anda tarihçileri hayretler içerisinde bıraktı.
Her fırsatta atalarımız Osmanlı'yı küçük düşürmeye çalışan Kılıçdaroğlu “Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyorlar” sözleri ile belki de yüzyılın büyük gaflarından birine imza attı. Bu konuda bilgileri nereden aldığını çok merak ediyoruz. Zira Kılıçdaroğlu ortalama bir tarihçiye sorsa Osmanlı'da şeker üretiminin ilk defa 1. Murat zamanında 1382 yılında Bursa'da yapıldığını öğrenebilirdi.

Osmanlı bir yana Beylikler döneminde bile Germiyanoğullarında şeker üretildiğini ortalama bir tarihçiden öğrenebilirdi Kılıçdaroğlu.
Tarihçi Süleyman Kocabaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ile ilgili tesbiti oldukça manidar. Kocabaç konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap veriyor: “Kendi tarihinden bir haber yaşamak, kendi tarihini kötülemek, bu toplumda Nasîrüddin Tûsî varken, Ali Kuşçu varken, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahi topları varken şeker gibi basit bir şeyden örnek vermek kendi çapsızlığını ortaya koyuyor. Tarih açısından bilgisizliğini ortaya koyuyor. Osmanlı'yı çok küçük göstermeye çalışıyor. 1926'da şeker fabrikası kuruldu ama hemen yanına eroin fabrikası kuruldu. Bundan da bahsetsin o halde. Dünyada eroin fabrikası olan birkaç ülkeden biri bizdik. Çengelköy ve Bursa'da eroin fabrikaları vardı. 1925 yılında Atatürk Orman Çiftliği'ne bira fabrikası kuruldu. Kılıçdaroğlu o zaman bunlardan da bahsetmeli”

Her fırsatta Osmanlı'yı ve İslam'ı küçümseyerek siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren bu zihniyete Türk İslam ve Osmanlı döneminin ünlü alim ve bilim adamlarının sadece birkaçını hatırlatmakta fayda var sanırım.

Abdüsselam: (1926 - ?) Pakistanlı fizik bilgini İlk Nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.
Akşemseddin: (1389 - 1459) Pasteur'den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet'in hocasıdır
Ahmed Bin Musa: (10. yüzyıl) Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve mekanikçi.
Ali Bin Abbas: (? - 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates'in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.
Ali Bin İsa: (11. yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.
Ali Bin Rıdvan: (? - 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.
Ali Kuşçu: (? - 1474) Ünlü bir Türk astronomi ve matematik bilginidir.
Ammar: (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.
Battani: (858 - 929) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.
Beyruni: (973 - 1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan, ümit burnu, Amerika ve Japonya'nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni, Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb'un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın en büyük alimidir.
Cabir Bin Eflah: (12. yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.
Cabir Bin Hayyan: (721 - 805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.
Cahiz: (776 - 869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.
Cezeri: (1136 - 1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..
Ebu Kamil Şuca: (? - 951) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.
Ebu'l Vefa: (940 - 998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.
Ebu Maşer: (785 - 886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.
Evliya Çelebi: (1611 - 1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.
Farabi: (870 - 950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
Fatih Sultan Mehmet: (1432 - 1481) İstanbulu feth eden ve havan topunu icad eden, yivli topları döktüren padişahtır Fatih'in kendi icadı olan ve adı “Şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.
Fergani: (9. yüzyıl) Batı'da Alfraganus olarak da bilinen 9. yüzyılda yetişmiş en ünlü Türk Müslüman astronomlardan biridir. Aydaki "Alfraganus" kraterinin ismi O'na ithafen verilmiştir. Ekliptik meyili ilk tesbit eden bilim adamıdır.
Gıyasüddin Cemşid: (1380 – 1429) Ondalık kesirleri kuramsal yönden incelemiş ve bu kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetiksel işlemlerin nasıl yapılacağını örnekleriyle göstermiştir. Burada vermiş olduğu bilgiler daha sonra 16. yüzyılın Osmanlı ünlü matematikçilerinden ve astronomlarından Takiyüddin tarafından kullanılarak, trigonometri ve astronomiye uygulanarak geliştirilmiştir.
Harizmi: (780-850) İlk “cebir kitabı”nı yazan ve Batı'ya cebiri ve rakamları öğreten Türk kökenli Matematik ve Astronomi bilginidir. Eserlerinde Avrupa'nın bilmediği "sıfır"ı kullanıp, cebir işlemlerini geometrik düşüncelerle temellendirdi. Harizmi, "Kitab'ül Muhtasar fi Hesab'il Cebri Mukabele" adlı eserinde, "cebir" kelimesini Matematiğe kazandırdı. Cebir konuları metodik ve sistematik olarak ilk defa ortaya koydu. Zamanın matematiğine yeni bir yön vermiştir.
Hazerfen Ahmed Çelebi: (17. yüzyıl) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
Huneyn Bin İshak: (809 - 873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
İbni Baytar: (1190 - 1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.
İbni Cessar: (? - 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.
İbni Fazıl: (739 - 805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.
İbni Firnas: (? - 888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.
İbni Haldun: (1332 - 1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.
İbni Hatip: (1313 - 1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.
İbni Havkal: (10. yüzyıl) ilk coğrafya kitabını yazan ünlü İslam yazarı, coğrafyacı ve tarihçidir.
İbni Heysem: (965 - 1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.
İbni Karaka: (11. yüzyıl) İlk torna tezgahını yapan İslam bilginidir.
İbni Macit: (15. yüzyıl) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan'a ulaştı.
İbni Sina: (980 - 1037) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör' e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.
İbni Yunus: (? - 1009) Galile'den önce sarkacı bulan astronom.
İbnünnefis: (1210 - 1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.
Kadızade Rumi: (1337 - 1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.
Kambur Vesim: (? - 1761) Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.
Kemaleddin Farisi: (? - 1320) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.
Kindi: (803 - 872) İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
Lagâri Hasan Çelebi (d. 17. yüzyıl), IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla ilk uçan insan olarak tarihe geçen Osmanlı sanatkârı.
Mes'ûdi: (? - 956) Depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.
Mimar Sinan: (1489 - 1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.
Ömer Hayyam: (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir.
Piri Reis: (1465 - 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb 'dan önce bilen ünlü denizci.
Razi: (864 - 925) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin en büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.
Sabit Bin Kurra: (? - 901) Newton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.
Sabuncuoğlu Şerefeddin, (1385 - 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş deneysel fizyoloji”nin öncülerinden Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.
Takiyüddin bin Maruf-i: (1521 – 1585) Trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhur gök bilimci, mühendis ve matematikçidir. Sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27' lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28' 40" şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.
Uluğ Bey: (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.
Zehravi: (936 -1013) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.

Yorum Yazın