Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

Ormanları Aslanlar Dünyayı Aslan Huylular

14 Ocak 2021
3 dk Okuma
1 yıl önce
Ormanları Aslanlar Dünyayı Aslan Huylular

Yıllar varki halkımız sevinçten ziyade hüznü, zaferden ziyade mağlubiyeti, güçlü görünmekten fazla mağdur görünmeyi tercih eder oldu. Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. Sebeplerden ziyade neticeye bakınca, bu toplumsal davranış bir toplumun çoğunu “Aslan huylu” olmaktan çıkartıp “Tilki huylu” olmaya iter.Bu sosyal zemin hem fertler hem de toplumlar için istenilen, tercih edilen bir durum değildir. Çünkü “Aslan huylu” olmayan fertler ve toplumlar,  lider bir devlet kuramazlar, öncü bir millet oluşturamazlar.

Kahramanlık, kanaatkârlık, yiğitlik, mertlik, cesurluk, çalışkanlık, diğerkâmlık, vefalı olma gibi hasletleri bırakarak,  korkaklık, açgözlülük, tembellik, düzensizlik, bencillik, pintilik, vefasızlık… Hasletleri ile donanan fert ve toplumların kültürleri, medeniyetleri ne kendilerine bir fayda sağlar ne de dünyaya adalet dağıtan bir devlete temellik yapar.   

Bu olumsuz iklimden çıkarak pozitif bir coğrafyaya geçmek istiyorsak dünyayı, insanları kısaca varlığı Allah’ın son gönderdiği din olan İslam’ın gözü ile değerlendirmek gerekir. Bunu yapmanın yolu da Kuranı ve hadisleri iyi anlamaktan, İslam tarihinde yaşanan önemli hadiseleri iyi tahlil etmekten geçer. Buna basit bir misal vermek istiyorum: 622 yılında Medine’de Peygamberimiz (sav)  tarafından kurulan küçük, zayıf,  Medine İslam Devleti kuruluşunun üzerinden henüz 60-70 yıl geçmeden dönemin iki süper gücü olan iki imparatorluktan/devletten Perslere son vererek tüm topraklarına el koymuş;  öteki süper güç Bizans’ın elinden de mühim yerleri geri almıştır.

O dönemde Bizans ve  Pers İmparatorluklarını  Medine İslam Devletinin  askeri, ekonomik, toprak genişliği, zenginlik, tecrübe, nüfus oranlarını  kıyaslarsak İslam Devletinin  koca Bizans, koca İran devleti karşısında, “ dev karşısındaki cüce” gibi görürüz. İslam Devletinin onlar karşısında hiçbir zafer şansının olmadığını düşünürüz. Ama neticeye bakınca işin tam tersi sonuçlandığını tarihler yazmakta. 

Bu satırları yazmamın sebebi şu:  Yakın tarihimizde olduğu gibi bu günlerde de siyasi tartışmalar toplumsal kutuplaşmalar mevcut.  ( bu günkü kutuplaşma düne göre çok daha az ve pek renkli. Çünkü dün toplum sağ ve sol diye büyük iki bloka ayrılmıştı. Bu gün ise sağ, sol, dindar, Kemalist, liberal, milliyetçi fikirleri temsil eden partiler aynı blokta değil her biri bir yere savrulmuş durumda. Mesela Kemalistleri ele alırsak bu fikri taşıyan partilerin bir kısmı Millet ittifakında,(Örnek CHP) bir kısmı da Cumhur ittifakında ( örnek Vatan Partisi) . Milliyetçi/ülkücü partilerin ikisi Cumhur ittifakında (MHP, BBP) biri Millet İttifakında (İyi Parti) Dindar muhafazakâr partilerde yine ayrı ayrı kutuplarda yerlerini almış durumdalar, Kürtleri temsil eden birkaç parti de ayrı saflarda yer almakta)

HER GÖRÜŞ KENDİNCE İYİ

Her siyasi ve sosyal grubun kendi görüşünün en iyi olduğu iddiası normal, anormal olan kendi dini, mezhebi ve siyasi görüşünde olmayanlara olan bakış açısı. Bunun çaresi ise başta yazdığım gibi İslam’ın görüşü ile hadisleri değerlendirebilmek. Çünkü tarihen sabittir ki böyle yapıldığı zaman hem İslam toplumları hem de dünya nispeten huzur bulmuştur. (Osmanlı, Selçuklu, Abbasi dönemleri gibi) Bundan dolayı toplumsal ve siyasal kutuplaşmaları normal kabul edip, bunların kavgaya, çekişmeye değil “daha iyiyi bulmak için yapılan bir yarışmaya” döndürmek en doğru yol olsa gerek.  “ “Benim görüşüm en iyisi, lakin seninkine de saygı duyuyorum”. “Benim hayat anlayışım en güzel fakat senin hayat anlayışında da karışmıyorum.” “Senin dinin  mezhebin sana, benimki bana …” “Senin siyasi, eğitim, sanat görüşün sana;  benim dinim, mezhebim, siyasi görüşümde bana…”   anlayışı hem bu günümüzü hem de yarınlarımızı daha adaletli, daha müreffeh daha huzurlu hale getirecektir ama Aslan Huyluların yönetiminde.

Yorum Yazın