Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

Ölüm en büyük mürşit

28 Ocak 2021
3 dk Okuma
1 yıl önce
Ölüm en büyük mürşit

İlk insan, ilk peygamber atamız Hz Âdem’den (as) günümüze kadar bu  dünyada milyarlarca insan yaşadı, binlerce devlet kuruldu. Bu insanların hepsinin ayrı ayrı huyları, bu devletlerin farklı farklı medeniyetleri, kültürleri, din, sanat, siyaset anlayışları vardı. Yaratılıştan bugüne bu arzın üstünde, bu semanın altında milyonlarca hadise yaşandı;  Savaşlar- barışlar,  yağışlar- kuraklıklar, zaferler- hezimetler, zenginlik- fakirlik, bolluk- yokluk, ayrılıklar- vuslatlar, özlemler - kavuşmalar, sevinçler – hüzünler… Yaşandı yaşanmaya da  devam edecek.  Gelen geçti konan göçtü.  Gelen durmadı giden gelmedi.

AKLINI KULLANANLAR HAKİKATİ BULDULAR

Bu dünyaya kim tarafından niçin gönderildiğini, bu ömrü kendisine kimin niçin verdiğini bilen insanlar, milletler, devletler, hem kendilerine hem de başkalarına  faydalı oldular. Ama bu gerçekten mahrum kalan insanlar bu dünyada perişan olmakla kalmayıp sonsuz Âlem dediğimiz ahiretlerini de mahvettiler. Kendilerine emanet edilen ömrü, iradeyi, aklı, gücü, malı... İyi kullanarak varlık, zaman,  mekan, eşya, ile insan, arasında kurulması gereken ilişkiyi hakka ve hakikate uygun olarak  kuranlar, tüm mahluk ile Allah arasındaki ilişkiyi yerli yerine oturtan akiller, hem bu dünya hem ahiret imtihanını kazandılar. 

HAKİKATİ ZIDDI İLE KAİMDİR

Bu dünyayı, öbür âlemi yani sonsuzluğu, yani ahireti anlamanın en kestirme yollarından biri de “ölüm” ü anlamaktır. Bu hayatın sonu, öbür âlemin başlangıcı olan “ölüm” olgusunu hakkıyla kavradığımız zaman en büyük imtihanı kazanma yolunda da büyük bir adım atmış olacağız. Bu yolda karşımıza çıkan, çıkacak olan en büyük engel ise nefislerimizdir.  Nefis, şeytanla birlikte bizi gerçekten uzaklaştıran, kötülüğe sürükleyen  zararlı gücün adıdır. Ne yaparsak yapalım “bütün nefisler ölümü tadacak” hükmü milyarlarca kez cari olduğu halde nefsimiz bizi bu gerçekten uzak tutmaya çalışır. Nefse, şeytana  rağmen aklımızla, ruhumuzla bu hakikati unutmazsak Allah'ın izni ile zafere ereriz.  Elbet Bir Gün Ölüm Meleği gelecek,  Allah'ın bize emanet verdiği canı alacak, bu dünya sona erecek, sonsuz âlem başlayacak.  O zaman yapılacak en önemli iş nefsimize ölümü kabul ettirmek olmalı.  Tabi bu da kolay bir şey değil. Çünkü toplumumuz, aile yapımız,  sokağımız, eğitimimiz… Sonsuz hakikat ölçülerine göre oluşmadığından,  her mevzuda “Batıl Batı’nın”  gök kubbemizi kaplayan ölçüleri revaçta olduğundan, edilgen bir varlık olan insanın haktan hakikatten uzaklaşması kolaylaşıyor, gerçeğe kavuşması ise zorlaşıyor.

Tüm bunlara rağmen dünyayı ve ahireti kazanmanın en kolay yolu Ölümü sürekli hatırda tutmak, onun gerçeğini aklımıza gönlümüze kabul ettirmektir. Pekiyi nedir ölüm? Ölüm, bu yaşa kadar yaptıklarımızın tümünü bir daha yapamamaktır. Tüm güzellikleri, annemizi, babamızı, yârimizi, çocuklarımızı, çayırı, çimeni, gülü, sümbülü… Bir daha görememektir. Tekmil güzel sesleri, "güzel evladım neredesin diyen anne sesini, babacığım anneciğim diyen evlat sesini, pıtr pıtır yağan yağmur sesini, en ince namelerle ruhumuzu okşayan varlıkların sesini,  gül dalında şakıyan bülbül sesini... Bir daha duyamamaktır. Derin derin nefes alarak kokladığımız güzel kokuları bir daha alamamaktır. Sevdiklerimize elimizi uzatamamak dostlarımıza gidememektir. Çünkü el kımıldamaz, ayak yürüyemez hale gelmiştir. Artık nefes alamıyoruzdur, artık kalbimiz atmaz, ciğerimiz kan üretmez olmuştur. O canlı, o yerinden duramayan bedenimiz artık adeta taş olmuş bir cesede dönmüştür… İşte ölüm budur ve ölümün en önemli neticesi yukarıda saydığımız nimetlerden mahrum kalmaktan ziyade,  sonsuz âleme göçen ruhumuzun ya ebedi saadete kavuşacağı veya ebedi hüsrana uğrayacağı diyar ile bu dünya arasındaki yolun son çıkışı olmasıdır. Son çıkışa varmadan çaresine bakmamız dilek ve temennisi ile…

Yorum Yazın