Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Üzerine-2

12 Ekim 2021
3 dk Okuma
11 ay önce
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Üzerine-2

20'nci Milli Eğitim Şurası’nda ele alınacak  'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' sorunsalı ile ilgili önerilerimize bu hafta da devam edelim. Öğretmenlik Mesleği ile ilgili şu özelliklere de dikkat çekelim:

1-Bilginin ve bilgiye ulaşma yollarının çoğaldığı, yeni bilgiler kazanmanın, bilgiye ve teknolojiye ulaşmanın hızlandığı günümüzde öğretmen, en geç beş yılda bir kez hizmet içi eğitimden geçmeli ve  pedagojik formasyonlarını yenilenmesi gerekir.

2-Öğretmenler görevlerini yürüttükleri süre içerisinde müfredat, program, teknik, metot ve materyal geliştirmek, yenilikleri takip edip yeni yayınlar hazırlamak, ARGE çalışmaları yürütmek, planlar yapmalı, sürekli eğitimin içinde bulunduğu için sorunları tespit ederek, çıkabilecek sorunları öngörmek, çıkan sorunlara çözüm yolları geliştirilmek için yıllık  zümre eğitim raporları hazırlamalıdırlar.

3-Eğitim alanında yenilikleri ve buluşları verimli bir şekilde uygulayabilmek, ancak öğretmenin sürekli eğitimi ve iyi motive edilmesiyle mümkündür. Bu eğitimler öyle cazip hale getirilmelidir ki; eğitimcilerin gönüllü katılımı mümkün olsun, gereken yarar sağlansın ve hedefe ulaşılsın. Bunun için gerekirse katılımcılara ilave ücret ve/veya ödüller de verilebilmelidir.

4-Eğitim ve öğretimin dersliklerde toplu olarak verildiği bir sistemde, öğrencilerin verimli ders dinlemesi zorlaştığı gibi, gelişimlerinin bire-bir takibi de istenildiği düzeyde olmamaktadır. Öğretmenlerin öğrenciyi her bakımdan birebir tanıyarak yeteneklerine ve özelliklerine göre yönlendirme konusunda da, her öğretmenin aynı zamanda ‘’Sınıf danışman öğretmeni‘’ olduğunun farkına vardırılmasında da yarar vardır.

5-Her yeni projenin uygulamasına geçerken bu da olmazsa yenisine geçeriz gibi yanlış bir anlayış, öğrencileri deneme tahtasına çevirme anlayışı, Eğitim Sistemimize güveni de sarsıyor. Artık söylenen, yapılması istenen her yeniliğe şüpheyle bakan öğrenciler ve velilerin sisteme olan güvensizliği artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yeni projelerin uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıklardan yakınan öğretmenleri dinleyip öz eleştiri yapması gerekirken, pratikteki sorunlar ile ayrıntıları büyüttükleri gerekçesiyle öğretmenleri suçlama yoluna gitmektedir. Uygulama sahasında öğrenci ve veliler ile her an birlikte olan öğretmenlerin görüşlerine değer verilmeli ve onlardan projenin kamuoyu tarafından kabul görmesi konusunda yararlanılmalıdır.                                    

6-Okul müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine, il milli eğitim müdürlerine yetki vermek, sorumluluk yüklemek, performanslarını objektif kırıterlere göre ölçmek ve maaşlarını buna göre belirlemek, hem adaletli ölçme açısından hem de verimlilik açısından önemlidir.  Birlikte çalışacağı öğretmeni seçebilme, halkın ve velilerin maddi ve manevi desteğini alma gibi yetki ve sorunluluklarla donatılan idareciler, seçtiği öğretmenin verimliliğini ve gelişimini sağlamak için, onların hizmet önü ve hizmet içi eğitimini de takip etmelidir.

7-Öğretmenlerin verimliliği için performans ölçümü ve performansa göre başta maaş olmak üzere bazı hak ve sorumlulukların belirlenmesi önemlidir. Tam gün mesai yapabilecek ‘’Asıl Görevli Aylık Ücretli Öğretmen‘’ ve girdiği ders saatine göre ücretlendirilecek ‘’Ders Ücretli Öğretmen‘’ olmak üzere iki türlü ‘’sözleşme‘’ ‘’anlaşma‘’ yapılan öğretmenlerin görev ve sorumluluklarında fark olacağı gibi maaş, ücret, terfi ve sosyal haklarında da belirgin farklılıklar olabilmelidir. Tam gün mesai yapacak ‘’Asıl Görevli Aylık Ücretli‘’ öğretmenliği seçenlerin maaşları şu andaki emsallerinin en az iki katı olması gerekirken, ‘’Ders ücretli‘’ öğretmenlerin ücretleri de asgari geçimini sağlayacak bir ücret, örneğin mevcut asgari ücret miktarınca olabilmelidir.

 8-Öğretmenlerin performansını ölçme ve değerlendirmek önemlidir. Bu  ölçme ve değerlendirme için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirlerken, uzmanların yanında öğrencilerin, velilerin, okul idarecilerin ve doğal olarak kendisi hariç diğer öğretmenlerin görüşlerini dikkate almak gerekir. Müfettişlerin görüşleri de çok önemlidir.

Yorum Yazın