Hasan Basri Yangal
Hasan Basri Yangal

Öğrenciye Şekil Vermek

11 Aralık 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
Öğrenciye Şekil Vermek

Öğrenci bir Milletin geleceğimiz temel taşıdır. Ham olan bu taşı yontup, kendine, ailesine ve vatanına faydalı bir hale getirmek ”yol göstericilerin” bir numaralı görevidir.

Kim bu “ yol göstericiler”?

1.Aile 2.Okul 3.Çevre

Sıfırdan başlayıp, toplumda kendine yer edene kadar, bu dört unsur bireyin hayatında olacaktır.

Aile’nin “yol gösterici” rolü ,bireyin eğitim ve öğretiminde en uzun rol olacaktır. Aile bu süreçte ;

A-Kesintisiz katkı sunmalı, bu katkıyı sunarken, kontrol mekanizmasını ”kırmadan” “ mukayese etmeden”  “yapıcı” ve “sevgi ve saygıyla” sürdürmelidir.

B-“Ali 100 almış, sen neden  70 aldın ? ” gibi yaklaşımlar asla yapılmamalı.

C- Yaptığı hatalarda onu  “aşağılamadan” uyarmalı ve yol göstermelidir.

D- “Tamam bir hata olmuş , bunu tekrarlama lütfen” diyerek, onu motive etmelidir.

Okulun “yol gösterici” rolü, bireyin eğitim ve öğretim sürecinde yirmi yıl gibi uzun bir süre sürecidir.

-Okul “öğrenci merkezli” eğitim ve öğretime odaklanmalı ve “öğrenciyi ön plana” çıkaran bir yöntemi izlemelidir.

A- Dersi ve sosyal faaliyetleri planlayan, öğrenci olmalı öğretmen ve okul onlara yol göstermelidir.

B-Tehdit etmeden ,sevgiyle öğretmen –öğrenci ve okul birlikte hedefe yürümelidir.

C-Okul,21.yüzyılın bireyine şekil verirken, teknolojiyle kucaklaşmış, analitik düşünen , sorgulayan ve eleştirisel  düşünceye açık bir programla “yol göstericilik” rolünü oynamalıdır.

-Çevre  , bizim özgür irademizle tercih ettiğimiz bir yaşam alanıdır. Bu tercihi yaparken ;

A-Dürüst bireylerin olduğu

B-Güvenli

C-Bizi hayata olumlu motive eden

D-Geleceğe umutla bakan bireylerin olduğu  bir çevreyi tercih, edip geleceğimize olumlu “yönlendirici” etkisini sağlamalıyız.

Sözün özü, yirmi birinci yüzyılın harika bireylerini yetiştirebiliriz .Destek bizden gayret onlardan.

Başarabiliriz. Umutluyum

Yorum Yazın