Mehmet Kanmaz
Mehmet Kanmaz

Namaz Kılanlara Müjdeler

12 Şubat 2022
3 dk Okuma
7 ay önce
Namaz Kılanlara Müjdeler

Değerli dostlar;Dört haftdan bu yana Namazla ilgili makalelerimi sizlerle paylaşıyorum,bu paylaşımım sizler tarafından bana gelen bilgi çerçevesinde çok olumlu karşılandığı ve heyacanla yeni makalemin beklendiği ifade edildi,çok teşekkür ediyorum.

Bu haftada Namazla ilgili rakamsal bilgiler vererek namaz kılmanın müjdele rini müsaadenizle paylaşmak istiyorum.

Namazda kıraât (Kur’an okuma) farzdır ve namazın bir rüknüdür. Bu nedenle namazda okunan Kur’an’ın sevabı kat kat arttırılmıştır.

İmam Beyhâkî’nin rivâyet ettiği hadiste, Peygamberimiz; “Kim ki (Âdet, nifas ve cünüplükten) temiz olduğu halde, Allah’ın kitabından bir harf dinlerse, on sevap yazılır, on günahı silinir ve derecesi on kat arttırılır.

Kim ki Allah’ın kitabından bir harfi namaz kılarken okursa, 100 sevap yazılır, 100 günahı silinir ve derecesi 100 kat arttırılır.”

Bir günlük beş vakit (40 rekat) namazda, 40 Fatiha ile 33 zamm-ı sûre okunur.

Bir Fatiha’da (Besmele dahil) 140 harf vardır. 40 Fatiha’nın toplam harf sayısı 5.600 eder.

33 zamm-ı sûredeki toplam harf sayısı ise, kısa sûrelerin okunduğunu kabul edersek, 3.800 eder.

Bir günlük beş vakit namazda, Fatiha ve zamm-ı sûre olarak okunan toplam harf sayısı 9.400 ve bir aylık beş vakit namaz da okunan harf sayısı 282.000 eder.

Namazda okunan Kur’anın her harfine 100 sevap yazıldığı’na göre, bir aylık namazdaki yalnız Fatiha ve zamm-i sûrelerin toplam sevabı 28.200.000 eder.

Allah’ın vereceği sevap bununla sınırlı değildir. Yüce Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir.

Ayrıca her namazın sonunda tesbihata başlamadan önce bir Âyet-el Kürsî okunur.Bir Âyet-el Kürsî’de 170 harf ve 5 Âyet-el Kürsî’de 850 harf vardır.

Bir ayda okunan Âyet-el Kürsî’nin toplam sayısı tam  25.500 eder.

Her gün beş vakit namazda duâlardan sonra da birer Fatiha okunur. Beş Fatiha’ nın  toplam sayısı 700 ve bir ayda okunan Fatiha’nın toplam harf sayısı 21.000 eder.

Bir aylık namazda Fatiha ve zamm-i sûre olarak okunan 282.000 harfe bir aylık Âyet-el Kürsînin 25.500 ve bir aylık Fatiha’nın 21.000 harfini de ilave edersek tam 328.000 harf eder.

Müfessirlerin önde geleni Abdullah İbni Abbas’a göre, Kur’an’ın toplam harf sayısı 323.671’dir.

Düzenli bir şekilde beş vakit namazı kılan  müslümanlar, her ay Kur’an-ı Kerimi bir defa hatim etmekle birlikte, geriye fazla olarak 4.829 harfleri de kalmaktadır.

Peygamberimize gelen ilk ilâhi emirlerden biri, “Ve rabbe- kefe kebbir”Müddessir-4)

Rabbini büyüklükle, Rabbini tekbirle an, anlamındaki bu ilâhi emri uygulamak için namaza tekbirle girilir.

13’ü farz olan “İftitah Tekbirleri” ve 201’i sünnet olan “İntikal Tekbirleri” olmak üzere bir günlük beş vakit namazda 223 defa “Allahü Ekber” diye tekbir alınır.

Tekbir; iki elini kulak hizana kaldırmaya başladığın an dünyayı arkana atman Allah’a ise yaklaşma, huzura girme anıdır aynı zamanda

“Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe'nindendir (gereğindedir)ki her kalp kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin. Ve mi'racvari olan o yüksek münâcata(Duaya)mazhar olsun”

İşte..! Beş vakit namazı kılan ve Yüce Allah’a kul olan gerçek müslümanlar, kâinatı kapsayan bu zikir halkasına dahil olmakta ve tüm varlıklarla birlikte Allah’ı tesbih, hamd ve tekbir ile zikir etmektedir

Değerli kardeşlerim;Aynı inancı paylaşan, aynı davanın yolcusu olan ve sonsuzluk âlemi olan Cennet’te ebediyyen birlik ve beraberlik içerisinde yan yana yaşayacak olan bütün mü’minler kardeştir.

Bu sebeple beş vakit namaz kılan yüz milyonlarca müslümandan her biri bütün din kardeşlerine duâ eder ve kendisi de yüz milyonların duâsına ortak olur.

Unutmayalım! Dünyada devamlı ezanlar okunmakta ve 24 saat hiç kesintisiz namaz kılınmaktadır,Bu 7/24 kesintisiz duaya ortak olmak istemezmisiniz..?

Değerli dostlar;Şu medeni dünyada İnkârcılıkta inatla direnenlere ve çağdaşlık adı altında taş devri insanı ile aynı inancı paylaşan ve aynı taşlara tapınanlara bir sözümüz yok,Cehennem deki yerlerine taş topluyorlar..

Ama inandığı halde, nefsinden kaynakla nan tenbellik nedeni ile namazı ihmal eden kardeşlerimi Allah rızası için hatırlatıyorum.

Gelin,Siz de gelin. Allah’a inanan, kıble’ye yönelen ve secdeye kapanan yüz milyonla rın arasına siz de katılın.

Kıbleye yönelerek ve alnınızı secdeye koyarak bu birlik kervanına katılırsanız, hem dünyada yaşadığınız sürece ve hem kabriniz’de kaldığınız sürece, bu kutsal ve seçkin toplumun duâsına ortak olursunuz

Çokmu zor...! Kainat Sahibinin huzuruna gitmek..

Haydi ya Allah Bismillah....

Selam ve muhabbetlerimle...

Yorum Yazın