Mustafa KARGA

Müslümanlık ve kapitalizm

24 Mart 2018
3 dk Okuma
4 yıl önce
Müslümanlık ve kapitalizm

Kapitalizmi sevmem. Sevmeyişimin sebebi, bir sosyalist ya da komünist anlayışı ile oluşmuş bir siyasi duruş değil. Bir müslüman ve bir insan olarak, kapitalizm gerçeği ile ilgili, dinimin bir duruş sergilemesi ve bir insan olarak da, insan haysiyetine yakışır bir tarafı olmadığı görüşünde oluşumdur. Çünkü dinim yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz der, kapitalizmin böyle bir görüşü yoktur, o karşı taraftadır. O dünyanın imkanları senin için vardır, sen bu dünyaya zevk ve yaşamak için geldin diyerek, insanların en alt basamakta olan beşer şekline sokar.
Meleklerin secde ettiği varlık yerine, hayvani vasıfları ön planda tutarak, insanın yüceliğini zedeleyen bir anlayışın temsilidir. Kuran’da, Hz. Musa kavminin nankörlüğü olarak geçer. Bakara 57 Araf 160 ve Taha 80. ayetlerinde kavmin bıldırcın eti ve kudret helvası ile yedirilip, doyurulup, her türlü nimetin kendilerine verildiğinden bahseder. Ancak Allah'ın verdiklerinden yetinmeyerek, kendilerine yerden biten şeylerden de isteyerek, kapitalizmin o zamanki anlayışını ortaya koyar.
Kapitalizm, insanı kendine kul köle yapmıştır. O doymaz bir anlayıştır, bir açgözlülüktür. O, vicdan merhamet, ya da yardımseverlik gibi kelimeleri kullanmaz, o kendi ürettiği kelimeleri kullanır. Demokrasi, insan hakları gibi klişe sözleri, kendi düzenini korumak için kullanır. Diğer insanlardan kendini her zaman üstün görme eğilimindedir, çünkü insanları eşit görmez. O doğal anlayışın esası olan, arabın aceme olan bir üstünlüğü yoktur anlayışına karşıt görüşle, dinimizi sorgulamaya girişmiştir.
Çoğu insan da, gerçekleri görmekten aciz, gerçek müslümanlıktan uzak bir beşer yurdunda, yeni bir insan tipi yaratmıştır. Böylece Meleklerin secde ettiği insan, dünyalık bir meta haline gelmiş, kendi yarattığı bu sistem ile, "onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın" diyen şeytanı haklı çıkarmıştır.
 

Yorum Yazın