Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Müjde! Cemre Düştü

20 Şubat 2017
3 dk Okuma
5 yıl önce
Müjde! Cemre Düştü

 

Mevsim Kış.

İstesek te istemesek te bu böyle.

Fakat her doğan ölür, başlayan biter.

Kış da bitmeye, gitmeye hazırlanıyor.

Malum, bugün günlerden cemre.

Kor düşer, Kar üstüne…

Bir bir düşer cemreler, havaya, suya ve toprağa.

Peş peşe…

Cemre, ateş halindeki kömür anlamında.

Arapça bir kelime .

Birer hafta ara ile önce havaya, sonra suya, daha sonra da toprağa sonra…Hangi gönüle bilinmez.

Eskiler yılı ikiye ayırmışlar: kasım ve hıdrellez.

Kış ve yaz.

Kasım, kasım ayının başında başlar ve hıdrelleze kadar yani 6 Mayıs’a kadar sürer; bu süre kış mevsimidir.

Hıdrellez ise 6 Mayıs’ta başlar, Kasım’a kadar sürer, bu da yaz mevsimidir.

Kış, 45’er günlük üç süreçten oluşur: kasım, zemheri, hamsin.

Tamamı 180 gün olarak kabul edilen kış devresinin ilk 135 günü yani Kasım-Zemheri-Hamsin aylarına "sayılı" ya da "hesaplı" adları verilir.

Eskilerin sayılı doksan dedikleri deyim: Zemheri (Karakış) veya Erbain (kırk gün) ve Hamsin (elli gün) kelimelerinin ikisinin toplamı anlamında bir kelime olup, Kasım: 45 gün, 01 Kasım-21 Aralık arasıdır.

Kış: Zemheri (Erbain) 45 gün (22 Aralık - 31 Ocak) toplam doksan gün.

Bu doksan gün boyunca kış yaşanır, anlamındadır.

Zemheri'de gün dönmekte, 21 aralık günü en uzun gece olmaktadır.

26 ocak - 6 şubat arası on iki gün arasıdır.

On iki gün arası; Altı günü erbainden, altı günü hamsinden olan, toplam on iki günlük bir zamandır ki, eskiler; “aşırı soğuklardan komşu komşuya gidemez.” dedikleri günlerdir.

Hamsin 45-50 gün, Karakış (1 Şubat - 21 Mart)' : Hamsin günleri 31 Ocakta başlar, 21 Mart gününe kadar bazen elli, bazen de kırk beş gün sürer.

Cemre, işte bu süre içerisindedir.

Birinci cemre hamsin'in 23. veya 25. günü, yani tahminen 20 Şubat günü havaya düşer.

Bugün düşen cemre havayı ısıtır.

İkinci cemre birinci cemreden bir hafta sonra suya düşer.

Suyu ısıtarak, suların gözlenmesini yani çoğalmasını sağlar.

Üçüncü cemre ikinci cemreden bir hafta sonra toprağa düşer.

Toprağın ısınmasını sağlar.

Hamsin ise bunlardan sonra 21 Mart günü biter.

Kışı tamamlayan 45 günlük bir devre daha vardır ki, bu da 21 Mart’ta başlayıp, 6 Mayıs’a kadar geçen süredir. (Böylece 180 gün tamam olur.)

İşte böyle her mevsim yerini yeni bir mevsime bırakarak sürüp gider yıllar.

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde dünyada yaşayan tüm mazlumların yüreklerine de cemreler düşsün, kışları bitsin, yaz müjdelensin, inşallah…

Yorum Yazın