Ahmet Candan
Ahmet Candan

Mîsâk-ı Millî [2] (Batı Trakya)

25 Kasım 2021
3 dk Okuma
10 ay önce
Mîsâk-ı Millî [2] (Batı Trakya)

Geçen haftaki yazımızda Mîsâk-ı Millî’den çok kısa bir şekilde bahsetmiştik. Yazımızın son kısmında da belirttiğimiz üzere bu haftaki yazımızda Mîsâk-ı Millî’nin en önemli parçalarından birisi olan Batı Trakya'yı ele alacağız.

Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe, Elmalı, Kumçiftliği, Dimetoka, Sofulu, Ferecik, Şapçı, Samavna ve Yassıköy Batı Trakya’mızın en önemli kentlerindendir. Yazmış olduğum bu yerler Yunan’dadır. Yunanistan’ın ‘Θράκη Traki’ diye adlandırdığı bölgedeki şehirlerin adıdır.

Bizim Batı Trakya diye adlandırdığımız ve Mîsâk-ı Millî’nin vazgeçilmez parçası olan topraklarımız yalnız Yunanistan sınırları içerisinde yer almamaktadır. Yani Batı Trakya diye adlandırdığımız bölge Yunanistan'ın devlet sınırları içerisinde olduğu gibi aynı şekilde Bulgar sınırları içerisinde de Mîsâk-ı Millî toprakları yer almaktadır.

Bulgar tarafında kalan önemli şehirlerimiz ise şunlardır; Kırcaali, Koşukavak, Eğridere, Daridere, Ahi Çelebi...

Batı Trakya konusunu işlerken Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti’nden bahsetmesek olmaz. 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulan varlığı 3 ay kadar süren bu devletin sınırları tam manasıyla olmasa da genel anlamda Mîsâk-ı Millî’nin Batı Trakya topraklarını kapsıyor diyebiliriz. Bu devletin sınırları şu şekilde idi; Tüm Batı Trakya (Doğuda Meriç, batıda Makedonya, Kuzeyde Bulgaristan - Rodopların karlık dağları ve güneyde Ege Denizi (Ortaköy köprüsü - Kırcaali - Eğridere - Darıdere, Eşekkulağı geçidi - Makas - Mesta Karasu ve İskeçe üzerinden Akdeniz’e, Enez’den Gümülcine - İskeçe - Dedeağaç - Karaağaç - Fere’ye- Koşukavak- Mestanlı ile çevrilidir.)*

Trakya diye adlandırılan bölgenin doğu tarafı ülkemizin Avrupa kısmında kalan topraklarını teşkil etmektedir. Batısı ise yani Batı Trakya 1923 Lozan Anlaşmasında Yunan devletine bırakılmıştır. O tarihten itibaren orada yaşayan Müslüman-Türk ahali çok büyük zorluklar çekmiş, Yunan devletinin bin türlü zorbalıklarına maruz kalmıştır. Gelebilen ahali anavatana dönmüş, gelemeyen veya gelmek istemeyen topluluklar ise orada kalmışlardı. Bunların bir kısmı asimile olsa da büyük kısmı hayatlarına devam etmektedir.

Batı Trakya'nın Türk’ler için önemini bilen Yunan ve Amerikan yönetimleri son dönemdeki Batı Trakya’da ki tatbikatlarını bu yüzden yapmaktadır. Bunu Türkleri kışkırtmak ve tahrip amacıyla yapmaktadırlar.

Bugün Batı Trakya’da Yunanistan'ın resmî rakamlarına göre Trakya'da 49.000 (Trakya'da yaşayan Müslüman nüfusu 98.000'nin yarısı) ve resmî olmayan tahmine göre 130.000 Türk yaşamaktadır. Batı Trakya'daki kültür ve eğitim derneklerinin tahmin ettiği rakam ise 150.000'dir. Böylesine etkili ve güçlü bir sayıda olan Türkler Yunan devletince zorlamalara maruz bırakılmaktadır. Çünkü biliyorlar ki Batı Trakya Türkler için oldukça büyük önem teşkil etmektedir, bu nedenle de orada olabildiğince Türkçeye yasak, İslam’a yasak ve Yunan kültürünün bölgede ki varlığını ve etkisini artırmak gibi çabalar sarf etmektedirler. Yani kısaca Türk ve Türk toprağı olan Batı Trakya’yı Yunan yapmak gayretindeler. Lakin orada yaşayan Müslüman Türk ahali bütün zorluklara rağmen kültürlerini, inançlarını ve dillerini savunmaya devam etmektedir.   

Yaklaşık olarak 550 yıl Osmanlı yönetiminde kalan aziz vatan toprakları yaklaşık 100 yıldır yunan ve bulgar yönetimi altında. Vatan topraklarını yeniden kazanacağımız kutlu günlerin hayaliyle...

Sosyal Medya Hesaplarım;

Instagram: @ahmetx.xcandan Twiter: @acandan05

Yorum Yazın