Mustafa ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT

Mescidi Aksa Da Osmanlı Mühürleri

15 Eylül 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Mescidi Aksa Da Osmanlı Mühürleri

Osmanlı surlar içinde 15 adet cami yaptırmıştır. Ve bu surlar içerisinde kalan alanın cümlesi Mescidi Aksa hududları na dahildir.

Osmanlı ve Memlüklüler döneminde yapılmış 15 çarşısı vardır bunlardan bazıları; Pamukcular, Kasablar, Bakırcılar, Aktarlar ve Amud Kapısı Çarşısı’dır.

OSMANLILARIN Yaptırdığı Hamamlar: Sultan Hamamı ve Haski Hamamı’dır.

Çeşmeleri: Kasım Paşa, Silsile Kapı Çeşmesi, Elvad Yolu, El Alem, Mescidi Aksa içinde Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi’dir.      

Kudüs-ü şerifin suyu! Bir arkadaşımız, Flistinli birisine” buranın suları içilirmi” diye sordu. Aldığı cevap enteresandır: Sizin ecdadınız buraya ta 18 km yerden bu suları getirmiştir daha içimek için ne suyu arıyoruz. Bu sular şu gördüğünüz şişe sularından kat kat tatlıdır der. Ecdadımızın ruhlarışadolsun.

KUDÜS: 2 Kasım 1917 yılında İngilizler faaliyete geçtiler, Birleşmiş Milletler (Cemiyeti Akvam) 1920 yılında Filistin’i İngilizlere verdi, Filistinliler topraklarını para karşılığında sattılar arkasında Yahudiler vardı nihayet 1947 yılında Filistin’in bazı bölgeleri Siyonistlere verildi 14 Mayıs 1948 yılında ise Birleşmiş Milletler planınca David Ben Gurion tarafından resmen İsrail Devleti kurulmuş oldu. Müslümanların kalbine hançer saplandı.

Zeytin Dağı’nda; Rabiyat’ül Adeviye Türbesi, Selmanı Farisi, Hz.İsa A.S’nın göğe çekildiği yer ve Hz.Meryem’in doğduğu yer-kilise vardır.

Sur içinde ise; Hz.Davut A.S Türbesi ve Mescidi, Hz.Ömer Mescidi, Kıyamet Kilisesi vardır.

Halil Kenti’nde; Hz.İbrahim A.S.,  İsak A.S., Sare Annemiz, Hz.İsak’ın zevcesi Rıfka, Yakup A.S., Yusuf A.S. Türbeleri bulunmaktadır.

Beytül Lahim’de; Hz. İsa A.S’nın doğduğu yer, Yunus A.S’ın Makamı, Hz.Musa A.S.,Hz.Lut ve Gölü, Sodom ve Gomora şehirleri bulunmaktadır. Eriha bölgesi 400 metre denizden aşağıdadır.

MESCİD-İ AKSÂ- KUBBETÜ’S-SAHRA- İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

Yine karşımızda Babürrahmet vardır. Direk Harem arazisine açılan tek kapı rahmet kapısıdır. Burada bir kapuyu Kanuni Sultan Süleyman kapattırmış. Neden? Çünki düşman şehre gireceği zaman kapıların önemi büyüktür. İlk gireceği kapı burasıdır Mescid-i Aksadır. Bu manada kapattırmştır. Sağ tarafımızdaki mezarlık Yusufiye mezarlığı, sol tarafımızdaki mezarlık Rahmet mezarlığıdır. Bu mezarlıklarda iki tane sahabe r.anhüma medfundur.

Karşı taraf yahudi mezarlığı, onun aşağısında kalan yeşil arazi alan Hristiyan mezarlığı diğer bir tabirle cenennem vadisi denilmektedir. Yahudiler Sırat köprüsünü bu araziden kurulacağına inanırlar.yani doğu duvarın dan gireceğini düşünüyorlar. Yani o mezarlığın bulunduğu yerden Mescid-i Aksa arazisine buradan Mescid-i Aksaya girebileceklerini düşünüyorlar.Dolayısiylede oradan mezar satın alıyorlar milyonlarca dolar vererek. Hatta bize anlatıldığına göre bir milyondan tutunda 40-50 milyon dolara kadar para ödüyorlar o mezarlara bahsi geçen sebeplerden dolayı…

İsra Suresinin birinci ayetine yer verilmiştir. “Kendi kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya doğru kendisine ayetlerimizi göstermek üzere gece yürüyüşü yaptıran Rabbimiz her türlü noksandan münezzehtir” ayet-i kerimesiyle, kadir ve kıymeti yüceltilen, Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü Harem-i Şerifi kabul edilen Mescid-i Aksâ’nın hâlihazırdaki harap hali gözler önündedir.

Arap mimarisi tarzında emsali az bulunan muhteşem yapılardan Mescid-i Aksâ ile Sahra-i Meşrûfe’nin mevcut durumu nedeniyle daha büyük bir zarar görmesinden kaygı duyulduğu, bu sebeple bu yapıların içinde bulunduğu vaziyetin bütün İslam dünyasına bildirilmesi lazımdır.

Ancak bu ebedi ve mukaddes İslam abidelerinin zaman içerisinde meydana gelen tahribat ve yanlış onarımların yanı sıra yazın güneşin şiddeti, kışın yağmur ve karların, kasırgaların tahribi yüzünden dayanma kuvvetini kaybettiği ve birçok arızanın baş gösterdiği görülmektedir . Mescid-i Aksâ’nın dışını muhafaza eden kurşun kaplamalar harap olmuş ve altındaki ahşap aksam çürümeye başlamıştır. Sahre-i Meşrûfe’nin de dış cephelerini kaplayan çinilerle mermer levhalar ve pencereleri örten alçı parmaklıklar ile dâhili nakışlar ve mozaikler ciddi bir şekilde tamire muhtaç bir hâle gelmiştir.

Sair Müslüman hükümdarlar gibi Osmanlı sultanları özellikle Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Mahmut, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit, devamlı bu eserleri gözetmiş ve bunların dönemlerinde önemli onarımlar yapılmıştır. Cuma namazından evvel mümkünse Mescidi Aksada bir tesbih namazı kılmakta çok güzelolur. Sadece onun için gelseniz bile yeter uraya….

Hadisi şerifde” kim Cuma günü seksen salevatı şerife okursa cenabı hak seksen yıllık günahını siler. Hadisi şerifi tekrar edelim “ kim Cuma günü seksen defa salevatı şerife okursa seksen yıllık günahını siler. Buyurun zamanımız Cuma namazına kadar var salevatı okuyalım…deyib Cum’a namazına hazırlanıyoruz. (Devam edecek)

Yorum Yazın