Hasan Basri Yangal
Hasan Basri Yangal

LİNGİUM YÖNTEMİ İLE YABANCI DİLİNİZİ HAYAT BOYU ÖĞRENİN

22 Ekim 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
LİNGİUM YÖNTEMİ İLE YABANCI DİLİNİZİ HAYAT BOYU ÖĞRENİN

Günümüzde yabancı dil öğrenimi; dünyanın daha da küresel bir hale gelmesi, insanların sıkça seyahat etmesi ve ticari alışverişlerin artması gibi sebeplerden dolayı yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. 
Diller, insanlık tarihi kadar eskidir ancak 1950’li yıllara kadar üzerinde ciddi bir araştırma yapılmamıştır. İlk araştırmalarda da insanların doğduktan itibaren dil öğreniminde geçirdiği evrelere odaklanılmıştır. Hatta iki dilli bir insan beyninin hasarlı olabileceği yönünde görüşler ortaya atılmış ve beynin iki dil öğrenme kapasitesine sahip olmadığı gibi bazı sonuçlara varılmıştır. Bugün ise durumun çok farklı göründüğünü söyleyebiliriz. 
Bir insanın birden fazla ana dile sahip olabileceği ve bunun insan beyninin kapasitesini de artırdığı araştırmacılar tarafından da onaylanmaktadır. Bu durum, hem heyecan vericidir hem de biz eğitimciler için uzun ince bir yolu simgelemektedir.
Çünkü ülkemizde yabancı dil eğitimi iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir alandır. Bu bağlamda “Eksiklikleri nasıl gideririz?” sorusu birkaç söz ile özetlenebilecek bir konu değildir, uzun vadeli bir yatırım işidir. 
Yeni Ekol Koleji, içinde bulunduğumuz eğitim yılı itibarıyla yabancı dil öğreniminde “Lingium” konseptini kullanmaya başlamıştır. Lingium, bir nevi yabancı dili hayat boyu öğrenebilme yöntemidir. Bir dil bütün olarak yazma, konuşma, dinleme ve okuma gibi becerilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin kendilerini bu alanlarda bir bütün olarak geliştirebilmesi ve edindiği araç-gereçler ile dil alanında yeterli bir seviyeye gelebilmesi hedeflerimizden bazılarıdır. Bu, öğrencinin okul sonrası herhangi bir dil kursuna bağlı kalmadan yabancı dilini geliştirmesine de olanak sağlayacaktır.
Öğrencilerimizin yabancı dil eğitiminde Lingium farkını benimseyeceğini umut ediyoruz. 

Yorum Yazın