Celal Arslan
Celal Arslan

Kültür ve Medeniyet

01 Şubat 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
Kültür ve Medeniyet

Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütünü ürünüdür.
Kültür, insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar özellikleri bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.
Medeniyet, felsefe, sanat, teknoloji ve bilim gibi bir toplumun yüz yıllar boyunca ürettiği tüm maddi ve manevi varlıklar olarak tarif edilir. Medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkündür.
Medeniyetin, belirli bir insan topluluğu veya topluluklarının belirli bir coğrafya üzerinde ve belirli bir zaman içinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı olmasına karşı; uygarlık kavramının, binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan evrenselliği söz konusudur.

Yorum Yazın