E. Reha KORKMAZ
E. Reha KORKMAZ

Külliye Takıntım Var Benim

06 Eylül 2016
3 dk Okuma
6 yıl önce
Külliye Takıntım Var Benim

Evlere şenlik bir muhalefetimiz var bizim. Ülkemizin attığı her adımı eleştirmeyi kendine görev edinmiş, Cumhurbaş-kanlığı Külliyesi takıntısı olan, yeri geldiği zaman ülkücüleri, yeri geldiği zaman da kendi tabanının “dinci” olarak nitelediği isimleri aday gösterebilen, yaygın kanaate göre üst akıl tara-fından yönlendirilen bir muhalefetten bahsediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmama kararı alan CHP Lideri, konuyla ilgili yaptığı açık-lamada birbirinden ilginç sebepler sıraladı. Özetle şunları söy-ledi Kemal Bey:
"-Yasama, yürütme ve yargının ayrı olması gerekir. Yürüt-menin başı olan Cumhurbaşkanı'nın Sarayı'nda adli yıl açılışı olmaz. Açılışın yapılacağı yer, tartışmalı bir yer. Maliyeti bilin-miyor. Yargıçlar alkışlamazlar, ayağa kalkmazlar. Bize önce beş yıldızlı otel için davetiye gelmişti. Biz de kabul etmiştik. Sonra değiştirdiler, Saray'da yapmaya karar verdiler. Neden? Güvenlik gerekçesiyle... Beş yıldızlı bir otelde gü-venlik sorunu varsa bu ülkeye turist nasıl gelecek?”

Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmamak için çok zorlama se-bepler bulunmuş doğrusu. Bahane üretmek için bir hayli kafa yorulmuş bu açıklamayı okuyunca bizim de aklımıza birtakım konular takıldı. Genelkurmay Karargahı'nda savcılara, 28 Şubat sürecinde “brifing” verilirken, Kemal Bey'in partisi ol-dukça memnun görünüyordu. Bu manzara gayet normaldi. Salona giren paşaları savcıların ayağa kalkıp alkışlaması da muhtemelen bu zihniyete göre anayasal bir davranıştı. Belki de hükümetin alaşağı edilmesi işlerine geliyordu.
Külliyenin maliyeti konusunda çok takıtılı olan Kemal Bey oldu olacak “-Külliye'nin tapusu yok” deseydi de, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in “Lan git. Sizin yaşadığınız evin ruhsatını veren devlet, kendi Cumhurbaşkanlığının evrakını mı eksik verecek? Olur mu böyle bir şey?” sözlerini hatırlat-saydık. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin klozetleri-nin altın olduğunu iddia ederek komik duruma düşen CHP Li-derinin bu Külliye takıntısından bir an önce kurtulması en büyük temennimiz.

Kimse yargıçlarımıza “Cumhurbaşkanını alkışlayın” şek-linde bir telkinde bulunmuyor lakin, CHP Genel Başkanı'nın Yargıçlar ile ilgili böyle bir tespitte bulunması Yargıçlarımızın, Cumhurbaşkanımıza tavır almaları yönünde bir telkin olmu-yor mu?

Güvenlik konusuna gelince, özellikle ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği günümüzde bu konuda ülke olarak dikkatli olmamız, güvenlik gibi önemli bir konuyu ağızlarda sakız yap-mamamız gerektiğini düşünüyorum.

Sonuç olarak sadece “-Üst akıl Cumhurbaşkanlığı Külliye-si'ndeki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayın dedi o yüzden ka-tılmayacağız” denmesi yeterliydi. Bu kadar masal anlatmaya hiç gerek yoktu.
Bilmem anlatabildim mi?

Yorum Yazın