Mustafa ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT

Kudsü Şerif

08 Eylül 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
Kudsü Şerif

Geldiği aleme yabancılaşan ve kendi varlık sebebini unutan insanoğlu islami tevhıd’ten uzaklaştıkça bu dünyayı kendisine dar görmeye başlayacaktır. Ötekine hayat hakkı tanımayan bir noktaya doğru gidecektir. Kudsi Şerif ve mescidi Aksa tarihini okur incelersek bunu daha iyi anlarız. Oraları ziyaret nasiboldu şükürler olsun. Buna binaen oralarda ziyaret etmiş olduğumz peygamberler ve zevatı kiram hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Hal böyle olunca gelin hepberaber Kudsü şerife:

Meymune validemiz Efendimiz (S.A.V) sorarlar; Ya Resullullah yer yüzünde ilk yapılan Beyt-mescid hangisidir.

Efendimiz (S.A.S) Kabedir buyurur.

Meymune validemiz sonra hangisidir Ya Resullullah? Efendimiz (s.a.v.) Mescidi Aksa’dır.

Ne zaman yapılmıştır? Efendimiz (S.A.V) 40 yıl sonra yapılmıştır. İlk yapılan Mescidi Haram ondan 40 yıl sonra yapılan Mescidi Aksa’dır.

Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur; üç yer için seyahat edilir 1- Mescidi Haram 2-Ravzayı Mutahhara 3-Mescidi Aksa’dır.

Yine Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur; Gücü yeten Mescidi Aksa’yı ziyaret etsin, gücü yetmeyen, gidemeyen de oraya zeytin yağı göndersin.

Zira Mescidi Aksa’da kılanan bir namaz; Mescidi Haram ve Ravzayı Mutahhara’dan sonra kılınan bir namaz beşyüz rekat namazdan fazla sevaplıdır. Efendimiz s.a.v.in bu hadisi şeriflerine istinaden, buraların manevi havasını teneffüs etmek ve binim peygamberim böyle buyurmuş diyerek, ziyaret ve hadisişerifde beyan buyurulan sevaba nailiyet içün taaa uzaklardan heyecan ve aşkla gelmişlerdir! İleriki yazılarımızda bunları göreceksinizi.

Kudüs şehri M.Ö.16. yüzyılda Mısır Firavunları tarafından ele geçirilmiş, Büyük İskender Filistin’i aldığı zaman Kudüs’üde almıştı. B.İskender’in ölümünden Batılamas, adında bir komutan Filistin’i ve Kudüs’ü eline geçirmeyi sağladı sonra Doğu Roma İmparatorluğu Filistin’e hakim oldu. Kıyamet Kilisesi’ni, havra ve camileri yakıp yıktılar. M.S.636 yılında Halife Hz.Ömer (r.a) Kudüs’ün anahtarlarını teslim aldı. Hz.Ömer (r.a) Kudüs’e tek deve üzerinde geldiler girerken deveye köleyi bindirdi.

Şehre girdiğinde devenin üzerinde Halife-i müslimin değilde kölesinin bindiğini görenler şaşırdılar. Deveye hz. Ömer Efendimiz sırayla biniyorlardı da ondan böyle girmiş idi. Bu inceliği duyan ve gören papaz ve halk hz. Ömer efendimizin adletine hayran kaldılar.

Hz.Ömer’e (r.a) şehrin anahtarını Patrik teslim ederken Kıyamet Kilisisi’nde namaz kılmasını teklif etti Papaz.  Hz. Ömer ise “Hayır ben burada namaz kılmam, kılarsam burayı camiye çevirirler o zaman kul hakkı olur buyurdu.  Buda yine onun bir adaletiydi! 20 metre yukarda yüksek bir yerde namazını kıldı. Selahaddini Eyyubi’nin oğlu Ali oraya bir mescid yaptırdı el’ an Hz. Ömer Mescidi ismiyle hizmete devam ediyor.

M.S. 750- sonra Karmatiler şehre hakim oldu yakıp yıktılar, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmadılar. 90 yıl sonra 1071 yılında Selçuklular şehre hakim oldular. Sonra Haçlılar Kudüs’ü işgal etti günlerce oluk gibi kanlar aktı inanan insanları öldürdüler. 88 yıl sonra 1187 yılında büyük komutan Selahaddini Eyyubi, Hittin Savaşı’ndan sonra Haçlıları mağlup edip Kudüs’ü aldı. Kimseye zulumetmedi, can emniyetlerini mal, nesil ve ırz emniyetlerini garanti altına aldı. Sonra Kudüs tekrar el değiştirir. 1243-1244 yılları arasında Moğolların eline geçer. 1259 Aynacakıt Savaşı’nda Zahir BİBAY tekrar Kudüs’ü eski haline getirir.

OSMANLI DÖNEMİ KUDÜS

28 Aralık 1516 uzun süren çöl yolculuğundan sonra Kudüs’ü ele geçirirler, Osmanlı Devleti burada 401 yıl kaldı ama kan dökmedi, döktürmedi büyük yatırımlar yaptılar. Yavuz Sultan Selim Kudüs’ün ismini Kudsi Şerif olarak değiştirdi.

Kanuni Sultan Süleyman 1536 yılında Mescidi Aksa’nın etrafını bir surla çevirtti.

KANUNİ DÖNEMİ: Mescidi Aksa 145 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, kale duvarlarının uzunluğu 4400 metre yükseklik ise 12 metredir. Toplam duvarlar 52.800 m2’dir. 14 kapısı, 4 minaresi, 15 adet kubbesi , 8 adet kemerleri vardır

8 adet Mescid mevcud bunlar; 1-Kıble Mescidi 2-Eski Mescid 3-Mervan Mescidi 4-Burak Mescidi 5-Kubbetüssahra Mescidi 6-Mescid’i Aksa 7-Mağripliler Mescidi 8-Nisa Mescidi.

15 adet Medresesi mevcut olup bunlar; 1-Riyat İslam Medresesi 2-Aksa 3-Gadiriyye 4-El Basitiyye 5-Emeviyye 6-Farisiyye 7-Melekiyye 8-Asardiye 9-Mecidiyye 10-Osmanlı 11-Eşrefiyye 12-Tenkeziye Medresesidir.

Kudüs; İslam tarihinde 5 dönem yaşadı bunlar: 1-Sahabe ve Emeviler dönemi 2-Abbasiler ve Fatimiler 3-Eyyubi dönemi 4-Memlüklüler dönemi 5-Osmanlı dönemidir.

Kanuni döneminde 4400 metre uzunluğunda 12 metre yüksekliğindeki surlar 5 yılda tamalanmış, 1537 yılında bitirilmiştir. Yani zaman gelir Mescid-i Aksa saldırılara, tehlikelere maruz kalabilir diyerek bu Surları inşa ettirmiştir. 600 yıl belki daha fazla ileriyi görebilen bir ecdadın var senin. Git durma ziyaret et o mukaddes mekanları. “Lafla peynir gemisi yürümez” demişler…

KAPILAR: Esbat Kapısı, Sahire Kapısı, Amud Kapısı; bu kapı Mescidi Aksa’nın en büyük kapısı olup tamamı Kanuni tarafından yapılmıştır. El-Halil kapısı, Esbat, Sahire, Amud;, Megaribe, Hz. Davud kapısı, Şam kapısı, Rahmet /Tevbe, Cedid (Yeni Kapı II. Abdülhamid döneminde açılmıştır.), Hıtta, Esbât, Nazır silsile Kapıları, Müzdevec, Gavanime, Müsella/Sülasi,Münferid, Cenaze, Mathara.

(Devam edecek)

Yorum Yazın