Ahmet Candan
Ahmet Candan

Konya Tarihi

23 Eylül 2021
3 dk Okuma
1 yıl önce
Konya Tarihi

Konya; tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bir çok kültürün bir arada görüldüğü çok kadim ve dünyanın tarih boyunca önemli şehirlerinden biri olmuştur. Tarih boyunca bir çok farklı isimle anılmış olan Konya; Hititler, Frigler, Lidyalılar, Makedonlar, Roma (Bizans), Persler, Selçuklular, Osmanlılar gibi bir çok medeniyetin hakimiyeti altında bulunmuştur. Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia ve Müslümanlar Araplar tarafından fethedildikten sonra Arapların Kuniya diye adlandırdıkları kentin adı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir daha değişmemiş ve günümüze kadar gelen ismini korumuştur.

Biz daha çok Konya'nın eski dönemlerine bakmaktan ziyade Selçuklu ve Osmanlı döneminde ki Konya'ya bakacağız. Bu dönemi incelemeye çalışacağız.

Selçuklular (Anadolu) tarafından başkent olarak kullanılan kadim şehir, bir çok alanda bariz bir şekilde ilerleme kaydetmiştir. Sultanların bu şehre yaptığı fiziki yatırımlara artı olarak bu şehre gelen ilim ve bilim insanları sayesinde de şehrin maneviyatı ve ruhaniyeti inşa edilmiştir. Bunlardan başlıca isimler şunlardır; Hz. Mevlâna, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Sadreddin-i Konevî, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler ve Muhyiddin-i Arabî gibi mutasavvıflardır. Zira sultanlar nehrin bir karşısından bir karşısına köprü kurar alimler ise gönüllerden gönüllere köprü kurar. Selçuklulardan sonra kısa bir dönem Karamanoğulları’nın himayesine giren Konya; o dönemde de bir çok yatırımlarla karşılaşmış, o dönemde de bir çok eser Konya’ya kazandırılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır; Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak Kazerunî Zaviyesi, Hasbey Dârü’l-Huffâzı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Darü’l-Huffâzı, Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Câmii ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Velî Türbesi’dir.

Selçuklulardan sonra Fatih Sultan Mehmed’in Konya’yı almasıyla Osmanlı hakimiyetine giren şehir bu dönemde de ilim ve kültür merkezi olmaya devam etmiştir. Sultan Fatih 4. eyalet olarak Karaman Eyaleti’ni kurup Konya'yı da merkezi yapmıştır. Konya; (bazı) Osmanlı Şehzadelerinin sancağa çıkma şehri olduğundan ayrı bir önem taşır. Osmanlı'nın doğu seferlerinde, konumu sebebiyle en uğrak yerlerden birisi olmuş, ordunun konaklaması ve toparlanması açısından o dönemde de yüksek önem arz etmiştir. Avlonyalı Ferit Paşa’nın Konya valisi olduğu dönemde şehir adete atılım yaşamış, gelişimini hızla sürdürmüştür. Sultan 2. Abdülhamid tarafından şehre demiryolu kazandırılmıştır.

Bugün bile koskoca tarihin izlerini Konya’da rahatça görebilmekte, o tarihi kokuyu halen alabilmekteyiz. Açık hava müzesi şeklinde olan Konya; kültür zenginliği bakımından en üst basamaklarda kendine yer bulmuştur. Sultanların ruhlarının huzurunda Konya gelişimi hem manevi, ilmi, kültürel hemde maddi yönden gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Yorum Yazın