Mevlüt KARABAYIR

Kobilerde İş Sağlığı Güvenliği

18 Kasım 2013
3 dk Okuma
8 yıl önce
Kobilerde İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 2005 yılından bu yana uzunca bir araştırma, inceleme, tartışma ve sürekli olarak yeniden düzenleme süreci yaşamıştır. Bir biri ardına yapılan ertelemenin ardından A sınıfı ve B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı açığı önemli düzeyde kapatılıyor. Bunun için de ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş yerleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimleri, özellikle A ve B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı sayısını, ihtiyaçları karşılayabilecek duruma getirmek için yoğun çaba gösteriyor.
2 Ağustos 2013 tarihinde, 6331 sayılı kanunda yapılan değişiklikle; iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların bir üst belgeyi hak kazanabilmelerinin önü açıldı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmiş olan prim gün sayısı ve sahip olduğu belgeye göre, üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebilecekler. Değişiklik sonrası şu haklar tanındı:
(1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a.Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, bir üst belge olan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
b.Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a.Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, bir üst belge olan, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına, girebilecekler.
Prim ödemelerinin (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacak.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve bu kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca;
•Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan,
•50’den az çalışanı olan işyerlerinde,
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin (işyeri hemşiresi, sağlık memuru) görevlendirilmesini düzenleyen 6, 7 ve 8. maddelerin yürürlük tarihi daha öncesinde; 01 Temmuz 2013 olarak belirlenmişti.
Bu maddenin yürürlüğü yeni bir düzenleme ile tekrar değiştirilmiş ve bu yeni düzenleme ise; 02 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılmıştı. Bu yeniden yapılan düzenleme ile de; 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1)4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01.07.2016 tarihinde,
2)50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde,
3)Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”
Bu son değişikliğe göre; 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan küçük ölçekli (KOBİ) işyerlerimizde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu 01.01.2014 tarihinde başlıyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işyeri işverenlerine cezai yaptırım ise, aykırılığın devam ettiği her ay için;
•İşyeri hekimi çalıştırmama veya görevlendirmeme; 5.390,00 TL.
•İş güvenliği uzmanı çalıştırmama veya görevlendirmeme; 5.390,00 TL.
İlgili işverenlerin ağır cezai müeyyideler ile karşılaşmamaları için şimdiden planlamalarını yapmaları sanırım doğru olacaktır.
Mikro ölçekli (KOBİ) işyerlerine yönelik yapılan düzenleme ile "10’nun altında çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde; Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kayıtları esas alınarak yapılacak devlet desteğine yönelik ciddi bir adım atıldı.
22 Ağustos 2013’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü; 1 Ocak 2014’te devreye giriyor. Bu Protokol ile 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından sağlanması karara bağlandı.
 

Yorum Yazın