Ahmet Balcıoğlu
Ahmet Balcıoğlu

Kısasta Hayat Var

13 Aralık 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Kısasta Hayat Var
5 temel hak vardır İslam’ın insanlara sunduğu; Hayat, din, akıl, mal ve nesil
İslam bu hakları korumak üzere gelmiştir.
Özgürlük, nereye kadar? Nerede başlar nerede biter?
Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüz biter.

HARAMDIR
Peygamberimizden muhteşem bir ölçü: “Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!” (Müslim, Birr 32)
Ölçü budur. Bunun ötesine geçerseniz haddi aştınız demektir. Bedelini ödersiniz.
Bir insan yaşamak istiyorsa bir başkasını öldürmeyecek. Bu konudaki tedbirlerinizi insanı yaşatmak üzerine alacaksınız.
Günümüz uygulamasına bakacak olursak öldürenin hakları korunuyor. Öldüreni koruma ve kurtarmaya yönelik bir yapılanma göremiyorsunuz.
Bir defa bir insan diğerini haksız yere öldürme hakkını nereden buluyor? Terör eylemlerinde olduğu gibi bir insan hiç tanımadığı insanları neden öldürür? Öldürürse kendisinin yaşama hakkı neden olsun? Önü bu vahşete süren kuklacılar neden yaşasın?
Kimse insan hakları martavalıyla karşımıza çıkmasın. Ölenin insan hakkı yok mu? Öldürülen insan değil mi?
Burada belki şu konuşulabilir. İslam hukukunun bir hükmü olan kısas hükmü, batıdan alınan kanunlara göre oluşturulmuş bir hukuk yapısı olan Türk hukukuna ne kadar yerleştirilebilir? İslam’ın bir hükmü laik bir yaklaşıma göre hazırlanmış bir hukuk sisteminde yer alması nasıl mümkün olur?
Burada mesele insanın hayatını koruma meselesidir. Eğer bu mesele yani canın korunması mevcut kanunla korunamıyorsa bu kanun değiştirilir ve canı koruyacak olan kanun getirilir. Amerika adam öldürmenin önünü alabilmek için bunu uyguluyor. Çin işlenen bazı suçların önünü alabilmek için bunu uyguluyor uyuşturucu gibi.
Biz de terörün önünü kesmek ve keyfi adam öldürmenin önünü almak için kısasa kısas kanununu uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Çünkü yıllardır diğerini uyguladık katilleri besledik. İyi halden 1/3 cezasını affettik. Af kanunları çıkardık. Son 2 yılını kontrollü serbestlik dedik ve serbest bıraktık. Ama bu uygulamalar öldürülen tarafın yüreğindeki yangını söndürmedi. Hatta bu tablo intikam hırsını besledi ve karşı tarafı öldürmeye itti ve kan davaları dediğimiz tablo ortaya çıktı.

KISASTA HAYAT VARDIR

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime, kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve kalan diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. / Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız” (Bakara: 2/178-179). 
İnsanı yaratan böyle buyuruyor. İnsanı yaratıcısından daha mı iyi bileceksiniz? Yaratandan daha mı merhametlisiniz? Yaratan bilmez mi? İnsanın hasmı olmayan, hışmı olan Allah toplumun faydasına olmasa bu hükmü koyar mıydı?

İtirazınız bunun Allah’ın bir emri olmasından kaynaklanıyorsa o ayrı mesele. O zaman sizin insanların canını korumak gibi bir derdiniz yok.
Sözü burada Hayrettin KARAMAN hocama bırakayım: “Gittikçe artan vahşet, tecavüzden sonra öldürme, işkence ederek öldürme, boşanmak isteyen eşi sokak ortasında delik deşik ederek öldürme, sivil veya resmi masum insanları ideolojik veya başka sebeplerle katletme olayları beni bu yazıyı kaleme almaya sevketti. 

“Ne yaparsa yapsın bir insan öldürülemez” felsefesinin arkasında olanlar katilleri, halkın parasıyla besletiyor, sonra tekrar cinayet işlesinler diye salınmasına sebep oluyorlar. Canilerin, katillerin, tecavüzcülerin hayatlarını korumak için felsefe yapanlar masumların hayatlarını korumayı ihmal ediyorlar; halbuki masumların hayatlarını korumanın vazgeçilemez şartı katili idam etmektir.”
Öldürenin yaşamaya hakkı yoktur. Bedelini canıyla ödemelidir. Bir katil adayı öldürdüğünde öldüreceğini net bir şekilde bilmelidir. İnanıyorum ki ayetin belirttiği gibi birilerini vazgeçirecek ve birileri yaşamaya devam edecektir.
Sonuna kadar inanıyorum “KISASTA HAYAT VARDIR” Vesselam
Adalet hemen şimdi.
Muhabbetlerimle

CEMİL MERİÇ’TEN GÜZEL SÖZLER
-       Her toplum bir kitɑbɑ dɑyɑnır: rɑmɑyɑnɑ, nesideler nesidesi veyɑ kur’ɑn: senin kitɑbın hɑngisi? Asyɑ’nın bütün evlɑtlɑrı içinde bɑtı’nın ilk benimsediği: zerdüst.
-       Din, bir susuzluk, sonsuzɑ kɑrşı duyulɑn özlem. Bilgi değil, ɑşk.
-       Meçhule ɑçılɑn bir kɑpıdır kitɑp. Meçhule, yɑni mɑsɑlɑ, esrɑrɑ, sonsuzɑ.
-       Hiçbir zɑfer umulɑnı getirmez, hiçbir bozgun mutlɑk değildir.
-       Ulu çɑmlɑr fırtınɑlı diyɑrlɑrdɑ yetişir.
-       Hɑfızɑyɑ çɑkıl tɑşı gibi sɑplɑnɑn bilgi kırıntılɑrınɑ yeni bir ɑd bulduk: kültür.
-       Sɑvɑş bir irşɑt. Sɑvɑş, ışıklɑ kɑrɑnlığın diyɑloğu. Düşmɑn, gözü bɑğlı olɑndır.
-       Okumɑk, iki ruh ɑrɑsındɑ âsıkɑne bir mülâkɑttır.
-       Ormɑnı görmedin. ɑğɑcı görmedin. rüzgârin önüne sɑvurduğu birkɑç kuru yɑprɑğı insɑn zekɑsının bütünü sɑnıyorsun..
-       Cinɑyete ses çıkɑrmɑyɑn cɑnının suç ortɑğıdır.
-       Hɑvɑrilerini yɑrɑtɑmɑyɑn isɑ’nın yeri timɑrhɑnedir, tɑrih değil.   

Yorum Yazın