Lütfi AYHAN
Lütfi AYHAN

Kim Bu Our Boyslar!  “Who Are Our Boys” İn Turkey?

20 Ağustos 2020
3 dk Okuma
2 yıl önce
Kim Bu Our Boyslar!  “Who Are Our Boys” İn Turkey?

Güzel yurdumuz, Türkiye’miz, sadece deprem kuşağında yer almaz, kutsal vatanımız aynı zamanda “Darbeler Ülkesi” diye de anılır. Osmanlı devletinin 600 ü geçkin ömrünün son 150 yılına kadarki dönemde milleti ilgilendirmeyen saray ve çevresinde gerçekleştirilen kapalı devre darbeler olmuştur.(bu gün suudda olduğu gibi)  Saray entrikaları dediğimiz bu darbelerin halkla/milletle bir ilgisi yoktur. Zaten Osmanlı, Selçuklu gibi Saltanata dayana devletlerde halkın yönetimle ilgisi sadece baştaki Sultana ve onun ileri gelen yardımcılarına duydukları sevgi, sempati ve nefretten ibarettir. Yalnız bu bile yöneticiler tarafından gaale alına bir haldi.

Osmanlıda darbe, yani yönetime genellikle askeri bir güce dayanarak el koyma eylemleri, “Batılılaşma Hareketlerinden” sonra başlamıştır. Tanzimat, Meşrutiyet, Islahat dönemlerinde, daha sonra yapılacak darbelerin tohumları atılmıştır adeta.  Osmanlının son dönemlerinde(mesela; Abdül Azize ve Abdülhamid’e karşı yapılan darbeler)  ve Cumhuriyet döneminde yapılan, yapılmaya çalışılan darbelerin birkaç ana özelliği vardır. Bunların en başta geleni de darbecilerin güçlü, zengin, emperyalist Batılı bir devlete  yaslanmaları ve bildirilerinde mutlaka Atatürk, Atatürkçülük, demokrasi laiklik… Kelimelerini kullanmalarıdır. (örnek 12 Eylül, 15 Temmuz, 28 Şubat, 27 NİSAN…)  Osmanlı döneminde bu devlet çoğu zaman İngiltere olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise adres hep aynı olmuştur:  ABD

WHO ARE OUR BOYS? 

Türkiye’de siyasetle uğraşan grupların, onların kurdukları partilerin hemen hepsi sözde ABD ye düşmandır, teoride ABD den nefret ederler: Bu konun istisnası sadece Besim Tibuk’tur. O,  ABD’deki ekonomik ve siyasi  sisteminin (Liberalizm, serbest piyasa ekonomisi….) en güzel sistem olduğunu açıktan ve cesaretle savunurdu. Onun dışında kalan sağcı solcu, Alevi-Sünni, Türk - Kürt, laik-Anti laik, Kemalist-Anti Kemalist… Bütün siyasi gruplar, tekmil partiler ABD ye karşı görünürler. Öyleki Ülkemizdeki ABD karşıtlığının oranı dünyada ilk sıralarda yer alır. ( en güzel örnek pkk dır. Marksist solcu’ bu Örgütü en çok kimle iş tutuyor? )  

Tüm bu doğruların yanında bir gerçek daha varki pek mühim. Türkiye’deki tüm siyasi gruplar, sözde ABD’ye (dolaylı olarak BATIYA ) karşı olmasına rağmen 27 Mayıs 1960 darbesi dâhil tüm darbeler ABD’ ye yaslanılarak yapılmıştır. Daha doğrusu darbelerin ardında hep ABD vardır. 1960 ve  1980 darbelerinde ordu yönetime el koymuştur. Bunların dışında  1971, 1997 de muhtıralar yolu ile hükümetler istifaya zorlanmıştır.  Ayrıca 20 MAYIS 1969, 9 Mart 1971, 15temmuz 2016.. kalkışmaları da çok önemlidir. Ki sonuncusunun ağrıları sızılar halen devam ediyor.

İŞİN KOMİK YANI ŞU

Darbeler olurken ve darbelerden hemen sonra siyasi partilerin çoğu ve siyasetle uğraşan insanlar, basın yayın kuruluşları, stk lar, ( korkularından dolayı mı çıkarlarını düşündüklerinden mi nedir bilinmez) darbelere karşı ya sessiz kaldılar, ya da desteklediler. Bu konuda Tayyip Erdoğan’ı istisna tutmak gerek. Çünkü O, hem 27 Nisan E muhtırasına,  hem de 15 Temmuz darbesine karşı dik durmuş darbecileri püskürtmüştür)  Zaman geçtikçe darbeciler zayıfladıkça, darbelerin ülkeye getireceği bir şeyin olmadığı görüldükçe partiler ve siyaset adamları darbeye ve darbecilere karşı yavaş yavaş karşı gelmeye, daha sonra mücadele etmeye, sonrada üstüne gitmeye başlarlar. Bu işin bir komik yana daha var ki ABD’nin bu işlerde kullandığı ve en son JOE  BİDEN’in dile getirdiği   OUR BOYS lar! ortada iken hiçbir siyasi grup (sağcı, solcu, milliyetçi  dinci, laik, Kemalist….)  bu rolü kabullenmez, ama darbeler için her zaman “OUR BOYS” lar! nöbet bekler. O zaman darbelere karşı alınacak en mühim tedbir,  “OUR BOYS” ların!  Kim olduğunun bilinmesi değil mi? .

Not: İngilizceler kurala uygun yazılmamış olabilir. Önemlide değil zaten.

Yorum Yazın