Mevlüt KARABAYIR

Kıdem Tazminatı Fonu

24 Eylül 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Kıdem Tazminatı Fonu

Çarşıda, pazarda, sokakta ve yolda yeni tanıştığımız çoğu insandan en fazla aldığımız soruların başında gelen; kıdem tazminatımız ne olacak sorusu. Kıdem tazminatı sisteminde düzenleme yapılacağı Türkiye’mizde 30-40 yıl önce söylenmiş ve tartışmaları günümüze kadar taşınmıştır. İşveren örgütleri ve hükümet yıllardır kıdem tazminatını bir sorun ve yük olarak görmekte. Bu konuda sayısız beyanları var.
Daha önce ekonomi bürokrasisi tarafından hazırlandığı anlaşılan bir taslak kamuoyuna sızmış ancak çok tepki çekince geri çekilmişti. Son günlerde tekrar gündeme taşınarak dillendirilen taslakta; kıdem tazminatı fonunun bireysel hesaplar üzerine kurulması öngörülmekte. Söz konusu taslak ile kıdem tazminatının fiilen 15 güne düşürüldüğü ifade edilmektedir.
İşverenler, Sendikalar ve Hükümet konuya ortak pencere yerine kendi pençelerinden bakıp ellerini taşın altından çekince tartışma hiç bitmemiş çalışanların kafası her geçen gün biraz daha karışmış düzenlemeye olan güvenleri tükenme noktasına gelmiştir. İşsizlik ödemeleri gibi bazı konular işçi lehine çözülmüş olsa da kıdem tazminatı konusu gele gele öyle bir noktaya gelmiş ki; bugün yüzde 8-9 çalışanın yararlanabildiği bir noktada görülmektedir. Bunda en büyük etkenin taşeronlaşma sistemi ve çalışmalarının sağlam bir yapıya oturtulamamış olduğu düşüncesini taşımaktayım. Taşeron işçi sayısı arttıkça kıdem tazminatı mağdurlarının sayısı da artmıştır. Bunun da çok önemli iki faktörünün olduğunu söyleyebilirim. Birincisi; yapılan ihaleler genelde bir yıllık süreyi kapsadığından çalışma sürelerine ait iş sözleşmeleri de, ihale süresine bağlı olarak bir yılı doldurmadan sona erdiriliyor. İkincisi ve aslında problemin esas kaynağını oluşturan olay, taşeron işçi çalıştıran firmaların kendi ekonomik çıkarları doğrultusundaki yapılanmaları. Özel sektör de içinde olmak üzere, bilhassa kamu kurumları; ihaleyi verdikleri taşeron firmaları çok iyi biçimde etkin denetleyemiyorlar. Taşeron firmalar; şirket yönetimleri farklı olan değişik isimlerde şirketler kuruyorlar ve çalıştırdıkları taşeron işçilerini bir yılını doldurmadan diğer bir şirkete transfer ediyorlar. Buna benzer uygulamaları, Kamu hastaneleri ve belediyelerimizden ihale alan taşeron firmaları bile yapabiliyorlar. Kıdem tazminatı sorunlarının kaynağını oluşturan bu yanlışları düzeltmek yerine yeni bir yapılanmayı yıllardır konuşuyor ve tartışıyor olmamız her geçen gün kafaları biraz daha karıştırıyor. Konu, farklı dönemlerde tekrar tekrar gündeme o kadar geldi ki, düzenleme hakkında kafalar karmakarışık hale geldi. Samimiyet ve dürüstlükten uzak açıklama ve söylemler devam ettiği sürece çalışanların güveni ve inancı zayıflamakta ve beklentileri tepkiye dönüşmektedir. Geçmişte hatta bugün bile Çalışma Bakanı Faruk Çelik’ e olan güvenlerini ifade eden insanlar, medyada çıkan asılsız ve çelişkili farklı söylemlerden rahatsız olduklarını açıkça ifade ederek düzenlemenin biran evvel bitirilmesini beklemektedirler. Kıdem tazminatının kaldırılması konusunda işçiler kaygılarını dile getirip, bununla ilgili düzenleme istemediklerini ifade ediyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeye ilişkin; “Taşeron işçilik ve tazminatlar konusunda kapsamlı bir düzenleme içerisinde olduklarını” ifade ederek konu üzerinde 15 Eylül'den itibaren çalışacaklarını ifade etmektedir. Bakan Çelik, "Ekim ayında da bunu Meclis'e göndermeyi düşünüyoruz.” Derken; kıdem tazminatındaki değişikliğin ise sadece taşeron işçilerle kısıtlı kalacağı mesajını verdi. Kamudaki taşeron işçilerin durumunun da ele alınacağını ifade eden Bakan Çelik, “600 bini kamuda olmak üzere 1 milyon 100 bini aşan taşeron işçi var. Daha fazla olduğu inancındayım. Bu çalışanlarımızın tazminat hakları büyük ölçüde yok” diyor. Diğer işçiler ile ilgili kıdem tazminatlarının fona devredilmesinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla rafa kaldırıldığını ifade eden Bakan Çelik, kıdem tazminatındaki değişikliğin ise, taşeron işçilerle kısıtlı kalacağı mesajını verdi. Bakan Faruk Çelik sendika ve diğer sosyal taraflara seslenerek “Siz burada taraflar olarak uzlaşma noktasına gelmediğiniz sürece ben bunu raftan indirtmeyeceğim” diyor. Kimsenin tazminatlarda hak kaybına uğramasından yana değiliz. Bir şey söylüyoruz belli çevreler farklı şekilde yansıtıyorlar” diye konuştu.
Netice olarak; geçmişe dönük kıdem tazminatlarının fona devrinin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla rafa kaldırılmış olduğu, yapılması düşünülen düzenlemenin ise, taşeron işçileri kapsayacak olduğu anlaşılmaktadır.
 

Yorum Yazın