Zafer KARAKUŞ
Zafer KARAKUŞ

Katırcı Burnumu Sil!

17 Ekim 2016
3 dk Okuma
5 yıl önce
Katırcı Burnumu Sil!

Bugünlerde ülkemizde yaşayan bir kitle dikkatlerden kaçmıyor.
Gündem ne kadar sık değişse de bu adamlar hep işlerini yapıyor.
İç ve dış politikadaki bütün gelişmeler sanki hiç umurlarında değil.
Devamlı hak bildikleri yolda devam etmekteler.
Ne makam, ne mevki.
Hepsi vız gelip tırs gidiyor.
İşlerinin hakkını vermek tek düşünceleri.
Allah’tan başkasına da hesap vermeyeceklerini söylemeleri temel ilkeleri.
Hiçbir şeye kulak asmıyorlar, şükürler olsun.
Korkuları/korktukları da yok.
Hiç kimseye kulak asmadan, aldırış etmeden yollarına devam etmekteler.

Eski zamanlarda şimdiki gibi ateşli silahlar pek bulunmadı¬ğından, halk kılıç, bıçak, mızrak ve ok kullanmayı iyi bilmek zorundaydı.
Saray ve konaklarda padişah ya da devlet ileri gelenlerinin hizmetinde bulunanlar, bu silahları kullanmada usta olurlardı.
İncili bir kış, memleketine gitmek üzere izin alarak yola çıkar. İki ufak sandıktan ibaret olan eşyasını bir katıra yükler ve diğer katıra da kendi binerek yola koyulur.
İzmit'ten çıkarlar. Biraz gittikten sonra katırcı derki:
-Efendi, önümüzdeki boğazda haramiler vardır. Allah vere de onlara görünmeden geçebilsek. Yoksa bizi soyup so¬ğana çevirirler...
İncili buna aldırmaz. Biraz ileri gidip boğaza girdikleri sırada, karşıdaki tepeden sekiz on kadar atlı görünür.

Katırcı telaş ederek:
-İşte efendi, karşıdan gelenler eşkıyadır. Şimdi ne yapa¬cağız? der.
İncili ellerini ceplerine sokup katırcının bu sorusuna ce¬vap veremeyerek:
-Burnumu sil katırcı diye konuşur.
Katırcı, İncili'nin cebinden mendilini çıkartıp burnunu siler.
Eşkıya yaklaşır.
Katırcı daha fazla telaşlanmaya başlar:
-Efendi, işte geliyorlar! Şimdi ne yapacağız?
-Burnumu sil katırcı!
-Peki amma, bunlar bizi soyacaklar. Seni düşünmem, fakat benim katırları da alırlar. Sonra ne ile geçinirim.
İncili bu sözlere de karşılık tekrar:
-Burnumu sil katırcı!
-Sileyim amma ne olacak?
-Sana söylüyorum burnumu sil!
Başını fevkalade telaşlı bir halde sallayarak İncili'nin burnunu sildikten sonra sorar:
-Rica ederim ne olacak?
-Sen başka şeye karışma, burnumu sil!
Hava soğuk olduğu için İncili'nin burnu durmadan ak¬maktadır. Ellerini de ceplerinden çıkarmak istemediği için, katırcıya burnunu sildirmeye devam eder. Katırcı, bu yolcunun son derece tembel ve hatta ellerini çıkarıp burnunu bile silmek istemeyecek kadar uyuşuk biri olduğunu sanarak ve eşkıyanın bütün bütün yaklaştığını görerek ağzına geleni söylemeye baş¬lar.
İncili ellerini cebinden çıkarmadan yine katırcıya sesle¬nir:
-Haydi burnumu sil!
Katırcı bu söz üzerine çileden çıkar:
-Burnun kopsun be herif! Bu, burun değil oluk! Hiç durmadan akıyor. Karşıdan eşkıyanın gelmesi umurunda mı?
diye söylenerek İncili'nin burnunu siler.
O sırada, eşkıyalar da tam ok menziline girerler.
İncili, o zamana kadar iyice ısınmış olan ellerini cebin¬den çıkarıp omzunda asılı bulunan yayını alır ve bir ok yer¬leştirerek:
-Şimdi katırcı dikkat et. İşte gelen kır atlının alnın¬dan!...
deyip atar.
Kır atlı harami yere düşer.
İkinci ok alıp yer¬leştirerek al atlı haramiye fırlatır.
Gerçekten de al atlı harami de yere düşer.
İncili üçüncü oku hazırlayarak şunları söyler:
-Katırcı, bu da doru atlının ağzından!.
Atar atmaz harami attan yuvarlanır. Bu durumu gören ötekiler, korku ile dönüp kaçarlar. İncili, yayı ve okları yerine koyup omzuna astıktan sonra iki elini cebine sokarak katırcı¬ya seslenir:
- Burnumu sil katırcı başı!
Yolcunun ok atmakta bu derece maharetli olduğunu gö¬rüp şaşıran katırcı, büyük bir sevinçle bağırarak:
-Ağa! Şimdi, değil burnunu, istediğin her yerini silerim, der ve İncili’yi bir hayli güldürür.

Bu günlerde ülkemizde mevsim değişikliğine aldırış etmeyen sadece işini yapan ve eşkıyaya pabuç bırakmayan bir kitle var.
Bu kitlenin ’ her mevsim güzeldir ve biz her mevsime hazırız’ anlayışı her şeyin üstünde.
Hiç sıkıntısı olmayıp sadece yapacağına bakanlar var şükürler olsun ülkemizde. ‘Katırcı ‘ lar işini doğru yaparsa , ‘ İncili’ lerin işi kolaylaşacaktır.
Sahi, bu günlerde kim katırcı, kim İncili belli olmuyor mu?

Yorum Yazın