Kerim Toslak
Kerim Toslak

Kardeşlik  Hukuku Ve Sorumluluğumuz

07 Mayıs 2022
3 dk Okuma
4 ay önce
Kardeşlik  Hukuku Ve Sorumluluğumuz

Kardeşlik kavramı bizim inancımıza göre aynı anne babadan dünyaya gelmiş olmanın da ötesinde İnanç ve iman birlikteliği olarak ifade edilir. Kur'an - Kerim'de Hucurat Suresi 10. Ayette; "Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız." buyrulur. Devamındaki ayetlerde de bu kardeşliğin gereği olarak dikkat edilecek hususlar anlatılır.

Küçümsemek, alay etmek, hoşlanmayacağı lakaplar takmak, hakkında kötü zan beslemek, açığını aramak, arkasından dedi kodu yapmak, iftira atmak, yaratılış özelliklerinden, ırkından, soyundan, renginden dolayı aşağılamak yasaklanır. Özetle kardeşlerimizi üzecek, onların kişiliklerini rencide edecek davranışlardan kaçınmamız gerektiği ifade edilir. Bu tür davranışlar kul hakkına giren ve kişiye büyük vebali yükleyen, hesap gününde -Allah korusun-  sevabımızı  boşaltıp, telafisi olmayan ziyanla hüsrana uğramamıza sebep olacak davranışlardır.

Bu sorumluluğumuz, sadece din kardeşlerimiz için değil, bir arada barış içinde yaşadığımız gayri müslim  komşularımız ve vatandaşlarımız için de  geçerlidir. Yani gayri müslim birisine de iftira atamayız, dedikodusunu yapamayız, kötü lakap takamayız. Malına, canına, ırzına,  namusuna kem gözle bakmayız. Asgari insan haklarına sayı göstermek  insani ve islami görevimizdir.

Rabbimizin emrettiği kuralların çoğuna  uymadığımız gibi, bu kurallarına da çok dikkat etmiyoruz. Hele hele sosyal medyada bu kurallar hepten yok sayılıyor. Sanki Allah'ın (CC) bu konudaki emirleri, Peygamberimizin (sav) hadis-i şeriflerindeki uyarıları, sosyal medyayı kapsamıyor. Sosyal medyada her türlü atış serbest. Trollük denilen yeni bir meslek türedi. Özellikle farklı  siyasi anlayıştakilerin birbirlerine iftiraları, hakaret, küfür, aşağılama,  küçümseme, alaya alma, lakap takmaları, soyunu sopunu sorgulayıp hakaret  etmeleri gırla gidiyor. Trollerin bir çoğu bunu bir amaç için profosyonel bir iş  olarak ücret mukabili yapıyor. Bir çok insan da bunları bulundukları sosyal medya gruplarında paylaşarak trollerin amacına destek verip vebaline ortak oluyorlar.  Değerli dostlar bu işte vebal var. Dünyevi ve uhrevi sorumluluğu var.  Kul hakkına tecavüz var.  Kardeşlik hukukuna riayetsizlik var.  Fitne var. Fitneye alet olmak var. Bilerek ya da bilmeden yaptığımız her paylaşımımız bize sorumluluk yükler. İsra Suresi 36 Ayet bu konuda dikkatli olmamız için biz uyarır. "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur."

İstesek de istemesek de aynı gemideyiz.  Benim dediğim mutlak doğru, illa ki benim dediğimi kabul edeceksin gibi dayatmacı, ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dil yerine, birbirimizi anlamaya çalışmak, doğru olanı değil mi? Bizim de kusur ve hatalarımızın olabileceğini ifadeyle, kucaklayıcı, birleştirici bir dile ihtiyacımız yok mu? Birbirimizin yüzüne bakacağız. Siyasette de birbirlerine en ağır hakareti edenlerin, önceden en ağır eleştiri ve hakaret ettikleri siyasi partilere girip o partilerde görev alıp yol yürüdüklerini görmedik mi? Dün ak dediklerine bugün kara, bugün ak dediklerine dün kara dediklerini unuttuk mu? İlke ve üslup siyasette ve ticarette göz ardı edilince toplumsal yapımızı da zehirliyor maâlesef. Bizler buna alet olmamalıyız. Böyle bir mücadele yöntemi yok.

Ticarette de siyasette de gayeye giden her yol meşru değildir. Hayatın her alanında  -savaş halinin de kendine göre istisnası ve kuralları olsa da - gayeye helal ve meşru yoldan gidilir. Haram yoldan hedefe gidilmez. 

Sevgili Peygamberimizin (sav) şu Hadis-i Şerifi bu konuda bir çerçeve çiziyor.  Bize düşen Ayet ve Hadislere uygun bir davranış sergilememizdir.  “Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları, böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. –Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki– Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka müslümana haramdır.” (Buhari, Müslim, v.d)

(Şiirce)
AYNI GEMİDEYİZ
Aynı ağacın dalıyız.
Aynı bahçenin gülüyüz.
Artvin, Edirne, Bolu'yuz.
Beraber Anadolu'yuz.
Ne Çin'de ne Maçin'deyiz.
Aynı gemi içindeyiz 

Sevgi saygı olsun esas.
Olmasın ayrım, iltimas.
Yara mühim, yara hassas.
İster parmak, ister tuz bas.
Ne Çin'de ne Maçin'deyiz
Aynı gemi içindeyiz 

Neyin nesi şucu bucu?
Kim figüran, kim oyuncu?
Yok mu hiç ortası ucu?
Hesaplandı mı sonucu?
Ne Çin'de ne Maçin'deyiz.
Aynı gemi içindeyiz.
Selçuklu/ Konya
 

Yorum Yazın