Ahmet Balcıoğlu
Ahmet Balcıoğlu

İyilik Nedir?

07 Mart 2017
3 dk Okuma
5 yıl önce
İyilik Nedir?

Bugün sizinle iyilikle ilgili farklı bir yolculuğa çıkalım mı?

İyiliğin ne olduğunu, iyiliği tavsiye eden ve mutlak iyi olan olan İlahımızdan öğrenelim mi?

İyiliğe farklı bir bakış açısı getiren bir tarif. Şekillere takılmadan güzel ameller yapılmasını teşvik eden bir tarif.

İyilik, görüntüyle ilgili değil öz ve öze bağlı eylemle ilgilidir.

İyilik, bu tarife göre iman ve salih ameldir.

İyilik, gösteriş değildir, mış gibi yapmak hiç değildir.

BAKARA SÜRESİ 177. AYET

Gelin iyiliği layık olduğu şekilde değerlendirecek olan Rabbimizden iyiliğin ne olduğunu ve çeşitlerini Bakara Süresi 177. ayet ışığında öğrenelim.

Rabbimiz öncelikle şunu zihinlere yerleştiriyor:

"Ey insanlar! Yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz bizatihi iyilik ve erdemlilik değildir. (İbadetlerde

Kâbe’ye veya başka bir tarafa yönelmeniz yahut birtakım dinî formalite ve törenleri yerine getirmeniz amaç ve hedef değil, hedefe götüren bir araçtır. Araç ise, ancak amaca ulaştırdığı takdirde değerli ve önemlidir. İnsanı sahih bir imana ve güzel davranışlara sevk etmeyen, birey ve toplum vicdanında etkisini göstermeyen birtakım kuru ibadet görüntüleri ne erdemli olmanızı sağlar, ne de size Allah katında değer kazandırır.)

Asıl iyilik ve erdemlilik sahibi odur ki;

1- Allah’a,

2- Ahiret gününe,

3- Meleklere,

4- Kitaplara ve

5- Peygamberlere tüm kalbiyle inanır.

Rabbimiz iyiliğin başına iman esaslarını yerleştiriyor. İman etmek en büyük iyiliktir. İyiliğin bir anlam ifade etmesi için mutlak iyi olan Allah'a imanı içermesi gerekiyor. yalnız iyi olmak için iman da yetmiyor bu imanın eyleme dönüşmesi gerekiyor. İşte hemen arkasından bu hususlar belirtiliyor:

6- Yüreğinde dünya malına karşı sevgi duymasına rağmen, sırf Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için malının bir kısmını yakınlara,

7- yetimlere,

8- Yoksullara,

9- Yolda kalmışlara,

10- Yardım isteyenlere ve

11- Kölelerin özgürleştirilmesi uğrunda harcar.

12- Namazını güzelce kılar,

13- Zekâtını verir.

14- Bir de söz verdiği zaman sözünde duranlar;

15- Hele o sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında zorluklara karşı kahramanca göğüs gererek sabreden fedakâr müminler var ya,

İşte sizi iyiliğe ve erdeme ulaştıracak kutlu eylemler.Bu güzellikleri güzel bir şekilde yapıp da erdeme ulaşanları Rabbimiz nasıl vasıflandırıyor?

İşte onlar doğru sözlü olanlardır; kötülüklerden titizlikle sakınıp korunan gerçek erdem sahibi kullar da yine onlardır.

Allah bizi böyle iyi olanlardan ve iyiliği yayanlardan eylesin.

Yazımızı Sezai KARAKOÇ'un güzel bir sözüyle bitirelim. "Belki kötülüğü bitiremmeyebiliriz ama iyiliği çoğaltabiliriz."

Muhabbetlerimle

NOT: Türkiye Diyanet Vakfı "Uluslararası İyilik Ödülleri" adı altında iyiliği yaymak ve yaygınlaştırmak için programlar yapmaya başladı.

Bu yıl ödül töreni 12 Mart ylesinazar günü gerçekleştirilecek. İyiliği yaymak için yapılan bu organizasyonun hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum

ECE AYHAN'DAN GÜZEL SÖZLER

- Seni Özlemek Nɑsıl Bir Borçsɑ Artık, Özle Özle Bitmiyor.

- Aslındɑ seni sevmeyenlere teşekkür etmelisin. Zɑten sen de onlɑrɑ bɑyılɑcɑk değilsin.

- Ey Yɑlnızlık! Herkesin koynunɑ girip çıkɑrsın dɑ, Bir tek benimle mi düzenli bir ilişkin vɑr…

- Keşke bɑzı insɑnlɑr için “imɑlɑt hɑtɑsı vɑr, geri topluyoruz” deseler..

- Sevmek sevdiği için kendini ɑteşe ɑtmɑktı eskiden. Şimdi; sevdiğini ɑteşe ɑtıp üzerinden ɑtlɑmɑk olmuş.

- Adının ne kɑdɑr güzel olduğunu, ɑncɑk sevdiğinin ɑğzındɑn duyduğundɑ ɑnlɑrsın…

- Kimsenin kollαrındα ölmek istemiyorum ɑrtık. Annemin αyαklαrının dibine gömün beni, o yeter!..

- İnsɑn, yɑrɑsı yɑrɑsınɑ denk geleni sever ɑncɑk.

- Her çocuğun kɑlbinde kendinden büyük bir çocuk vɑrdır.

- Öyle Insɑnlɑrlɑ Birlikte Olɑcɑksın Ki; Onlɑr Için “Iyi Mi ?” Diye Sormɑdɑn “Iyi Ki” Vɑr Diyebilesin.

Yorum Yazın