Duran Çölcü
Duran Çölcü

İşsizlik sorunun çözümü, ortak beklentidir

13 Şubat 2020
3 dk Okuma
2 yıl önce
İşsizlik sorunun çözümü, ortak beklentidir

İş gücü göstergesinin yükselişinin ve düşüşünün en yakın göstergesi işsizlik oranıdır.

2019 yılının sonuna doğru güven endeksleri artışa geçerken, üretimde tüketimin peşinden geliyor.

Üretimde yükseliş yeterlimi dersek, yeterli düzeyde de değildir.

Geçen yılın Eylül ve Ekim aylarına bakarsak işsizlik oranı düşüşe geçmişti. Bu tabloya bakıp ta göstergelerin iyi olduğunu söylemek mümkünde değildir.

Çünkü normal şartlarda mevsimsel nedenlerle Ekim, Kasım, Aralık aylarında peş peşe çalışan sayısı azalır.

Geçen yıl işsizlik oranı resmi kayıtlara göre Yüzde 13,7’tür.  

 Hükümet 2020 yılında işsizliği düşürecek adımları atarak, işsizlerin çoğunluğunu oluşturan gençlerimiz iş sahibi olur.

Türk Milletinin ortak beklentisi olan gençlerimizin işsizlik sorunu çözüme kavuşturulmuş olur.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi.

 İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 15,4 oldu.

Bir önceki ay olan ekim ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyelerindeydi. Buda durumda bize istihdam oranının yüzde 45,6 olduğunu gösteriyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak, 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 45,6 oldu.

Yine bu dönemde,  istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı.

 İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat, yüzde 56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranın yüzde 33,8’ze ulaşması da dikkat çekicidir.

Bunun önüne geçilmesi önemli olduğu kadar, kayıt dışı kayıplarının önlenmesi gereklidir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında artarak, 4 milyon 644 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artışla, yüzde 13,6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık artışla yüzde 15,5 oldu.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 58,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 32,6 oldu.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 43,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,2 iken, istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 45,9’za ulaştı.

İşgücüne katılma oranı ise, bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

Gelinen noktada istihdamın artması mevsimsel olarak yükselirken, istihdam sorunun çözümü noktasında istenilen bir düzeyde olmadığımız açıkça ortadadır.

Özellikle ülkemizde çoğunluğunu oluşturan gençlerin işsizliği hala büyük bir sorun olarak ortadadır.

Bu sorunun çözümü ve gençlerimizin işi olması ve para kazanarak geçimini sağlaması Türk Milleti olarak hepimizin ortak beklentisidir.

Umarım, iktidar bizlerin ortak beklentisi olan işsizliği ortadan kaldırarak, gençlerimizi üretimin bir parçası haline getirir.

Ne dersiniz sizce de öyle olması gerekmez mi?

Yorum Yazın