Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca

İslam Barış Dinidir!

05 Temmuz 2022
3 dk Okuma
2 ay önce
İslam Barış Dinidir!

İslam korkusu çeken yerli ve yabancıların korktukları bazı şeyler!

1- Müslümanların Okumaya Başlaması

Uzak değil bundan 50 -100 yıl önce parası olan zenginler okuyarak “adam oluyorlar” ve içinden çıktıkları topluma tepeden bakıyorlardı. Onlar ilericiydiler, anaları babaları ve komşuları ise halk sürüsü ve bir şeyden anlamayan ayak takımıydı!

İçinden çıktıkları yığınlara ancak seçimden seçime uğrarlardı ve önce ayakkabılarına bakarlardı. Sonra sırtlarını sıvazlayarak “Aman okumayın, sizler milletin efendisisiniz, üretin, çiftçilik yapın, aman kentlere gelmeyin” deyip ayrılırlardı.

2- Müslümanların Zenginleşmeye Başlaması

Dünyada bütün değerlerin paraya bağlandığı bu devirde artık Müslümanlar da çıkış yolunu keşfettiler. Bu çıkış yolu ekonomik söz sahipliğidir.

Ne yazıktır Müslümanlar yüz yıllardır ticareti Rum ve Ermeni azınlıklara vererek kendileri kolay işler (!) peşinde koştular. Gayr-i Müslim azınlıklar sarraflık, cerrahlık ve tüccarlıkla uğraşarak Müslümanları taht-ı himayelerinde çalıştırdılar.

Şimdi durum tersine dönmeye yüz tuttu hatta döndü. Sırtlanların karşısında aslanlar görünmeye başladı. 

3- Müslümanların İlerlemeye Başlaması

1965 yılında ilkokul üçüncü sınıftaydım öğretmenimiz kara tahtaya geçerek bize şöyle demişti: çocuklar bu tebeşiri ve toplu iğneyi gördünüz mü? İşte biz bunları Amerika’dan almak zorundayız, zira bunları onlardan almazsak uçaklarımızın parçalarını vermemekle tehdit ediyorlar.

Şimdi durum değişti: her şeyi üretiyoruz, hatta onlara satıyoruz, dünyada ekonomik dengeler artık bizimle de sallanır ve durur oldu.

4- Müslümanların Uyanmaya Başlaması

1968 yılında ilkokul kitaplarında: “Ali yat, uyu uyu yat, Fatma top at, Ali ata bin” gibi ibareler yer alıyordu. Dünya devleri Müslümanlara top oynamayı guruplara ve takımlara ayırarak birbirinin sahalarda ağzını burnunu düzlemeyi öğrettikten sonra kendileri uzayın derinliklerinde yeni kalelerde bayraklarını dikmeye başladılar. Kuzey ve güney kutuplarına sancaklarını dikip sahiplendiler.

Şimdi Müslümanlar yüz yıllardır süren uykudan yeni uyandı ve “Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız, mutlaka siz en üstünsünüzdür.” (3/139) ayetini keşfettiler.

5- Müslümanların Devlet ve Bürokraside Yer Almaya Başlaması

Bu madde dünyayı en fazla korkutan maddedir zira artık ayak olmaktan baş olmaya adım atmışlardır. Bütün sektörlerde ve bilim dallarında: biz de varız hatta en önde olmalıyız, bilinciyle çalışma yoluna giden Müslümanlar rakiplerine en korkunç kâbusu gördürmektedir.

6- Müslümanların Sürünmekten Kurtulmaya Başlaması

Bütün Müslümanlar adeta Kur’an’ın ilk emri “Oku”yu yeni keşfetmiş gibi, “bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” ayeti yeni inmiş gibi, “Allah’ı en iyi tanıyan bilginledir” nassı yokmuş gibi yaşadıkları yüz yılların küllerini üzerlerinden atarak yerlerde sürünmekten ayağa kalkmaya başladılar.

Hicretin 1400’lü yıllarında bütün Müslümanlarda bir uyanma, silkinme ve kıyam hareketinin başlaması bütün dünyayı sevindireceği yerde üzmeye başlamıştır. 

7- Müslümanların Sosyalizmin Çöküşünden Sonra Tek Ümit Olmaya Başlaması

1900’lü yılların başında doğan sosyalizmin sonunda ölmesiyle gençler artık tek kurtuluşun İslam’da olduğu gerçeğini kavradılar. Morice Bucaille ve Cem Karaca gibi ünlü komünistlerin Müslüman olması dünyanın gidişatını değiştiren önemli kilometre taşlarıdır.

8- Müslümanların Her Bilim Dalında Söz Sahibi Olmaya Başlaması

Başta Pakistan, Türkiye ve Mısır olmak üzere her dalda yetişen ilim adamına sahip olan Müslümanlar batıda “Müslümanlar Geliyor” korkusu meydana getirdi. Bu nedenle Müslümanlığı gözden düşürecek çareler aramaya başladılar. Üçüncü milenyumun başında vekâleten yürütülen terör olaylarına “İslam” kelimesini sokarak “İslam korkusu” nu yaymaya başladılar.

9- Müslümanların Kurulu BM Düzenine Dur Demeye Başlaması

1945 yılında ikinci dünya savaşının galipleri tarafından kurulan ve beş büyük devletin veto hakkıyla tüm dünyayı ezmeye devam eden BM’ye ilk tepkiler ve değişiklik talepleri “Dünya Beşten Büyüktür” sloganıyla Müslümanlardan gelmeye başladı.

10- Müslümanlar “Gerici -Yobaz” Yaftalarını Yırtarak Bu İki Yaftayı Başkalarının Alması

Şu anda gericilik ve yobazlık el değiştirerek Müslümanları terk etmiştir. O ikisi artık başka simalarda yazılıdır. Mazlumların yardımına koşmayı, ilerlemeyi, yükselmeyi, dünya devi olmayı, refahı, yüksek teknolojiyi, her bakımdan zenginliği, gelişmişliği savunan ve uygulayan Müslümanlardır.

Yorum Yazın