Mevlüt KARABAYIR

İş Sağlığı Güvenliğinde Devlet Desteği

30 Aralık 2013
3 dk Okuma
8 yıl önce
İş Sağlığı Güvenliğinde Devlet Desteği

Türkiye'de iş kazalarının büyük bir çoğunluğunun,işyerlerinde çalışan sayısının 10 kişiden az olan işyerlerinde gerçekleştiğini biliyoruz.Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde, yeni yılla birlikte 50 sınırı kalkmış olacak ve bir kişi bile çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmaya başlayacak. Kapsama giren işyerleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli ile kısmi süreli sözleşme imzalayabileceği gibi bu hizmetleri bir ortak sağlık güvenlik biriminden de alabilecekler

10'dan az işçisi olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine devlet tarafından çalışan başına destek sağlanacak. Bu destek tehlikeli işyerinde çalışan başına 14,2 lira, çok tehlikeli işyerinde yine çalışan başına 16,3 lira olacak. İşveren önce ortak sağlık güvenlik birimine ödemeyi yapacak. Üçer aylık dönemler halinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre hak ettiği destek ödemesini alacak.

1 Ocak 2014'te başlayacak olan teşvik, özellikle küçük işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumu adına son derece önemlidir. Dolayısıyla bu işyerlerinin; özel olarak desteklenmesi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine zimmetlenmesi iş kazalarını azaltma adına önemli faydalar sağlayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteği konu alan yönetmelik 28861 sayılı gazete ile 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlandı.
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacak. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde;Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde; Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplamda genel sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar, toplam çalışan sayısına dâhil edilecektir.
İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar, toplam çalışan sayısına dâhil edilir.Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dâhil edilir.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı; 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri; işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı;Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için açıklanan günlük yüzdelerin, aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde; çalıştırdıkları sigortalıları kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. Kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler, kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
 

Yorum Yazın