Mustafa KARGA

İç göçü nasıl durduracağız?

10 Şubat 2018
3 dk Okuma
4 yıl önce
İç göçü nasıl durduracağız?

Konya, son 10-15 yılda Türkiye’nin yıldızı parlayan şehirlerinden biri haline geldi. Artan iş imkanları, sanayideki gelişme, hizmet sektörünün atılım içine girmesi bu göçün en önemli sebeplerinden. Ancak sadece sebepler bunlar değil.
Konya’daki nüfus hareketleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, bize şunu gösteriyor: Konya’daki göç hareketi, Türkiye geneline oranla farklılık gösteriyor. Türkiye’nin birçok büyük şehri iş imkanları ile göç çekerken, Konya’ya göç edenler için bu 4. sırada yer alıyor. 
Yine aynı bilimsel araştırmalarda Konya kent merkezinin Cumhuriyet tarihi boyunca düzenli olarak göç aldığı görülüyor. 1995 yılından itibaren bu nüfus artışı daha anlamlı hale gelmiş. Konya kent merkezine göç gedenlerin neredeyse tamamına yakını il içi göçler oluşturuyor. Yani Konya’nın ilçelerinden Konya kent merkezine göçler olmuş. Konya’ya il dışından gelen göçlerde ise atama-tayinler ilk sırada yer alıyor. Atama ve tayinlerle gelen göçlerin de 2000 yılından sonra arttığı görülüyor.
Konya’ya göçün düzenli ve il içi olması birçok sorunun oluşmasının önüne geçmiş durumda. Örneğin Konya’ya ilçelerden gelenlerin büyük bir kısmı iş bulmada sorun yaşamamış. Yine il içi göçler, gecekondulaşmanın önüne geçilmesini sağlamış. Başka şehirlere göç edenler, birgün mutlaka memleketlerine dönmeyi planlarken, Konya’da göçün il içi olması sebebiyle, geri dönüşler de yok denecek kadar az.
Bütün bu veriler, bize ne bazı şeyler anlatıyor. Konya kent merkezinde (il ve ülke içi anlamında) bir göç veya abartılı nüfus artışı yok.
Burada asıl mesele; kent merkezi dışında kalan ilçe ve beldelerde azalan nüfus. Konya’nın nüfusu yıllık 18-19 bin civarında artıyor. İlçe ve beldelerin nüfusu da düzenli olarak azalıyor. Çalışma çağındaki genç nüfus, iş imkanları sebebiyle kent merkezine göç ediyor.
Ne yazık ki; Konya’nın ilçelerinde iş imkanı ve eğitim imkanları sınırlı… Kent merkezine gelenler de iş-aş sorunu yaşamadığı için, göç ediyor.
İç göçün durması ilçelerin özelliklerine göre, sınıflandırılması ve yatırım alması gerekiyor. Bir tarım şehri olan Konya’da ne yazık ki, bugün tarımla geçimini sağlamaya hevesli genç nüfus kalmadı. Köyünde tarlasında çalışmaktansa, asgari ücretle sanayide çalışmayı ve kentin imkanlarından yararlanmayı tercih ediyor, gençlerimiz… 
Bugün için iç göç çok büyük bir sorun değil…
Ancak kırsal alanlar insansızlaşmaya başladığında ve boş kalan tarlalar arttığında asıl sorunu yaşayacağız. 
 

Yorum Yazın