Dilek Bülbül
Dilek Bülbül

Hüzünler Evi: Külbe-i Ahzân 

06 Aralık 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
Hüzünler Evi: Külbe-i Ahzân 

Kelime anlamı itibariyle Arapça birer isim tamlaması olan beytül-hazen (hüzün evi) ve beytül-ahzân (hüzünler evi) kelimelerinin Farsça karşılığı olarak “külbe-i ahzân” şeklinde kullanılır. Külbe-i ahzân Hz. Yakup peygamberin en sevdiği oğlu Yusuf’u kaybetmesi üzerine kapandığı tabire caizse sığındığı odanın ismidir. Hikâyeye göre; Yusuf ağabeyleri ile kıra gider. Hz. Yusuf’un ağabeyleri Yusuf’u babalarından çok kıskanmaktadırlar.  Bu yüzden Yusuf’u bir kuyuya atıp gelirler ve babasına bir kurdun Yusuf’u yediğini söylerler. Bunun üzerine Hz. Yakup üzüntüsünden gece gündüz ağlamaya başlar. Fakat şehirdeki ahali onun ağlamasından ve haykırışlarından çok rahatsız olur. Hz. Yakup’un acısı dinmemekte, gece gündüz bağıra çağıra ağlamayı sürdürmektedir. En sonunda ahali rahatsız olmasın diye şehir dışında bir çardak kurdurup orada ağlamaya başlar.  Yusuf’a olan hasretinden dolayı sürekli ağladığı için bu kulübeye “külbe-i ahzân” adı verilir. Yakup peygamber  bu kulübede Yusuf'un hasretiyle yıllarca ağlamış ve en sonunda ağlaya ağlaya gözleri kör olmuştur. Gözlerinin açılması yine Yusuf’a kavuşmasıyla gerçekleşir. Bu olayı Hafız-ı Şirâzî gazelinde şöyle anlatıyor: 
Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, gam yeme/üzülme
Hüzünler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, gam yeme/üzülme
(O kayıp Yusuf döner gelir yurduna üzülme
Hüzünler evi döner gül bahçesine üzülme)
Bu olaydan hareketle külbe-i ahzân ifadesi sevenin sevdiğine herhangi bir sebepten ötürü kavuşamaması sebebiyle divan edebiyatında da sıkça kullanılmıştır. Geçenlerde çok sevdiğim bir yazar olan İskender Pala’nın “Mihmandar” adlı eserinde rastlamıştım bu tabire. Emevi Halifesi Muaviye, sarayında kalması için Eyüp Sultan’a ricada bulunmuştur. Fakat Eyüp el-Ensârî dünya nimetlerine fazlaca meyil vermiş Sultan’a: “saray sizin, külbe-i ahzân benim” olsun diyerek bu teklifi kibarca reddetmiş ve Peygamber hadisine doğru yola çıkmıştır. Bu vesile ile bugün sadece bir kelime öğrenmiş olmakla kalmayıp bir de kitap tavsiyesinde bulunmuş olalım. Muhabbetle…

Yorum Yazın