Ahmet Yıldız
Ahmet Yıldız

Hizmet yapana ve hizmet üretene teşekkür etmek!

28 Aralık 2020
3 dk Okuma
1 yıl önce
Hizmet yapana ve hizmet üretene teşekkür etmek!

Daha önceki yazımda belirttiğim üzere zor günlerden geçiyoruz. Böylesi zorluklar içerisinde çiftçimiz ekmeye dikmeye üretmeye ara vermeksizin devam ediyor. Esnafımız sanatkârımız da aynı çalışmaya devam ediyor.  Tabi lokanta, kafe, kahvehane, kantin, düğün salonları gibi işletmeler ise daha bir zorluk içindeler Allah dayanma gücü ve sabır versin.  Sanayi ve fabrikalar aynı tempo belli program tedbir içinde çalışıyor.

Kamu özellikle Hastaneler sağlık çalışanları can siper hane fedakarca çalışıyorlar. Emniyet güçleri, Türk silahlı kuvvetlerimiz aynı ölçüde çalışıyor. Hülasa bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet etmeye hizmet üretmeye devam ediyor. Belediye hizmetleri aksamadan yürüyor olması takdire şayandır. Teşekkürü elbette hak etmektedirler.,

Burada yeri gelmişken bizden önce yaşayanların çok sevdiğim güzel sözü ile yazımıza devam edelim mi? 

Peki, ne idi o söz?

Bu söz Muallim Naci’nin özlü sözüdür. Öyle ki,  kendisinden daha ünlü sözüdür. “ Marifet iltifata tabidir, müşterisiz mal zayidir, iltifatsız mal zayidir!.”

Evet, kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir. Bununla birlikte başarıların devamlılığı sağlanmış olur.

Çok emek verilerek çok kaliteli mal üreten kişi, eğer bu ürettiği ürününe alıcı bulamıyorsa başarısının ve kaliteli ürün üretmesinin bir anlamı yoktur. Kişilerin yararına kullanılmayan başarılar sürekli yani devamlı olamaz.

Beceri ve başarılar bir şekilde ödüllendirmek gerekir. 

Muallim Naci'nin "Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir" beyti üstadın şöhretinden ileridedir. Böylesi yazı konuşmalarda genelde söylenir ve bu sözün kime ait olduğu bilinmez. Öyle ki, taşı gediğine koymak gibi bir şeydir. Önemli olan sözün değeri ve anlaşa bilirliğidir değil mi?

Buradan nereye geleceğiz?

Kul kaderini yaşar derler. Elbette buna inanıyoruz. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Başkanımızın rahmetli olmasıyla Çumra Belediye Meclisinin oy birliği ile Çumra Belediye Başkanlığına seçilen Av. Recep Candan Başkan görev aldıktan sonra hiç yabancılık çekmeden bismillah deyip hizmetin devamlılığını sağlaması gecesini gündüze katarak hummalı çalışma içerisinde olması yıllarını Çumra’mızın gelişmesi noktasında koşan kardeşi olarak bizi sevindirmektedir.

Çumralıların Batum Yolu olarak bildiği Adem Yavuz Caddesinin PTT önünden başlanarak eski Serdengeçti Sokağa kadar  **  (Her fırsatta güzel sokak adlarının yerine rakamlarla değiştirilmesinden dem vuracağım.) yani açık hayvan pazarına kadar olan bölümünün yer yer çukur ve tümsekler bulunan yolun kilitli taşlar sökülerek kısa zamanda karma asfalt genel tabirle beton asfaltla yapılarak Çumralı hemşerilerimizin hizmetine sunulması sevindiricidir. Bunun yanında Adem Yavuz Caddesine çıkan yan yollara da tedbir engellerinin yapılması da bu güzel hizmeti tamamlamıştır. Böylesi güzel hizmetler Çumralılar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Bu güzel hizmet örneğinden yola çıkarak diğer hizmetlerin belli plan program içinde önceliklerine göre hızla yapılacağına dair inancımız vardır. Yukarıda da ifade ettiğim üzere Recep Candan Başkan böylesi işleri yaparken acemilik yabancılık çekmeden nerde kalmıştık diyerek çalışmalara başlaması takdire şayandır. 

Biz yapılan böylesi güzel hizmetleri yapılmasını sağlayan Recep Candan Başkanımızı Muallim Naci’nin  adeta deyim gibi olmuş  olan  “ Marifet iltifata tabidir, müşterisiz mal zayidir!.” Sözü kabilinden hemşerilerimizin takdir ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Evet, Halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla yapılan hizmetleri elbette takdir edeceğiz.  Recep Candan Başkan ve çalışma arkadaşlarına Cenabı Allah çalışmalarında kolaylık, hizmet ve çalışma azmi versin. Her hâlükârda kazanan Çumra ve Çumralı olsun..

Çumra eski Çumra değildir. Çıta çok yükselmiştir. Çıtayı aşağı düşürmeden daha da yükseklere taşımak zorunda olduğunuzu asla unutmayacağınıza inanıyorum. Recep Konuk Başkan Çumra yarınlarda Hollanda’dan daha gelişmiş Tarıma Dayalı sanayinin başkenti olacaktır. Nitekim Çumra’mıza giren çıkan tırlar bunun işaretidir. 

Çumra Şeker Fabrikası Yerleşkesinde yazdığı üzere; “ÇUMRA TÜRKİYENİN ÜRETEN GÜCÜDÜR!” Üretim artarak devam etmektedir..

Böylesi gelişim içinde olan şehrimizde bulunan bütün kurumlar, sektörler, çiftçisi köylüsü, sanayicisi, memuru,  işçisi,  sanatkârı, esnafı hülasa herkes bu çalışma hızına ayak uydurmalıdır.  Eğer ayak uydurmazlarsa Kandıralı gibi tembellikleriniz ortaya çıkıverir.

 Çumralı da Kandıralı sen de yürü çalış der. Çalışmayanları bir şekilde elimine ediverir öyle değil mi?

Öyle ise herkes üzerine düşeni yapmalıdır ki, hem biz hem de bizden sonraki kuşaklar sizlere dua etsin!

Yorum Yazın