Veyis ERSÖZ

Her şey insana Hizmet için yaratılmıştır.

10 Ağustos 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Her şey insana Hizmet için yaratılmıştır.

İster gök aleminde yer alan güneş, ay ve yıldızlar ile her saniye teneffüs etmiş olduğumuz hava mevlamız tarafından insanların hizmeti için yaratılmış bulunmaktadır.
Yerküre üzerinde bulunan toprak , su ve envai çeşit nebatan , cemadat ve hayvanat yine ademoğullarının hizmetine sunulmuştur. Yağmur ve kar yüklü bulutlar ağlayınca toprak ananın yüzü güler , toprağın yağmur taneleriyle yüzü gülünce hem toprakla iştipal eden çiftçilerin , hem de o milletin yüzünde tebessüm belirir.
Cenab-ı Hak Teala hazretleri insan denilen o ulvi varlığı öylesine üstün özellikler ile bezenmiş ki; yaratmış olduğu diğer bütün canlıları bile onun emrine musahhar kılmış, hepsi de ona boyun eğmiştir.En şerefli varlık olan insan bir taraftan akıl , fikir , düşünce ; öbür taraftan da konuşma gibi çok müstesna özelliklere sahip kılınmış bulunmaktadır. Beşeri mahluk denilen bu en şerefli yaratık dünya hayatında bazı görevlerle yükümlü kılınmıştır. Akıl verdiği , irade verdiği , fikir ve düşünce ile birlikte konuşma verdiği her insan dünya hayatında yapmış olduklarını ölümsüz alemde hesaba çekilecek , iyiler mükafata , kötüler ise mücezata çarptırılmış olacaktır.
Geçici olan dünya hayatına getiriliş gayesinin dışında olanlar ile bu gayeye uygun hareket içinde bulunanlar elbette aynı muameleye tabi tutulmayacaklardır .Belli bir süre misafir olarak bulunmuş olduğumuz bu dünya hayatında adem oğullarına her imkanı bahsetmiş olan Rabbimiz bütün bunların ufacık bir karşılığı olan kulluk vazifesi istemektedir. Yaratanı tanımayan Onun emirlerine ve bazı yasaklarına riayet etmeyen , dünyayı yalnızca gezip tozmak , yiyip içmek istemiş olduğu şekilde yaşamak olarak kabul eden zihniyet sahipleri o ilahi adalet terazisi önünde bir yer arayacak, mahcup olacak. İşte o zaman kaçacak bir yer arayacak amma ve lakin öyle bir yer bulamayacaklardır.
Su olmazsa hayatın olamayacağını bilen insan , aynı şekilde güneş ışığının olmaması halinde canlıların olamayacağı gerçeğini kabul eden insan kendi yaratılışının da bir sebebe bağlı olduğu gerçeğini aklından çıkarmamalıdır. Yediğimiz her tanede , sofralarımızda eksik olmayan türlü türlü meyve ve sebzeler hepten ilahi gücün varlığını ispat etmektedir.
Öyle ise hiçbir insana gaflet yaraşmaz. Meselenin önünü ve sonunu etraflı bir şekilde düşünmemek olmaz. İnsana akıl ve irade verilmiş , öyleyse etraflı bir şekilde düşünmek ve ilahi emre bir şekilde hayatını idame ettirmek lazımdır.
 

Yorum Yazın