Celal Arslan
Celal Arslan

HEDEFSİZLİK

29 Mart 2019
3 dk Okuma
3 yıl önce
HEDEFSİZLİK

Sadece siyasette değil...
İş hayatında da hedefsizlik...
Kişileri sıradanlaşmaya...
Kurumları da batağa sürükler...
***
Siyasette kendisi için değil...
Daha üst kademedeki bir siyasetçi için bulanan kişi...
Partisine değil...
Sadece o kişiye hizmet eder...
Çoğu zaman kişisel çıkarlar...
Kurumsal çıkarların önüne geçer...
Kişisel hedefsizlik...
Siyasette kurumsal rutine yönelime neden olur...
Bazen de kişisel hedefler, parti çıkarlarının önüne geçer ki...
O zaman da parti içi kavgalar öne çıkar...
Bugün bazı siyasi partilerde sorunun ana kaynağı hedefsizlikken...
Bazı siyasi partilerdeki sorun da, kişisel hedeflerin parti hedeflerinin önünde yer almasıdır...
***
İş dünyasında da aynı geçerlilik söz konusudur...
Bir kurumdaki çalışan...
Başarılı olduğu takdirde...
Şef, birim müdürü, üst düzey yönetici olabileceğini göremezse...
Bu yükselişe bağlı olarak kazancının artacağı umudu taşımazsa...
Gözü hep dışarda olur...
Daha iyi şartlarda...
Yükselme imkanı bulunan...
Daha iyi ekonomik kazanımlar sağlayabileceği kurumlara yönelir...
O zaman da...
Kurumlarda başarıya odaklanmış personel gider...
Geriye, rutine bağlanmış, kurumu hiç bir yere götürme imkanı olmayanlar kalır...
***
Bir de kurumlarda kendi çıkarlarını, sürekli kurumun çıkarlarının önüne koyanlar vardır...
Her türlü yeniliğe karşıdırlar...
Kendi pozisyonları bozulmasın diye...
Kurumun geleceğini bile tehlikeye atmaktan kaçınmazlar...
Kurum yerine sadece kendilerini satarlar...
Alttan gelenleri sürekli baskılayıp...
Kafalarını yukarı çıkarmalarına engel olurlar...
Hiç bir şey öğretmez, hiç bir şey kazandırmazlar...
İşte bunlar da aslında kurumun önündeki en ciddi sorundurlar...
Kuruma bir kazanım sağlamalarının imkanı yoktur!
Benzerlerini siyasette bol bol görürsünüz...
Partileri için değil, kendileri için çalışırlar...
Medyaya haber servisi yaparken, sadece kendi fotoğraflarını paylaşır...
Sadece kendilerini ön plana çıkarırlar...
Siyasi eleştirilere, "Parti yönetimine bildiriyoruz ama yanlışta ısrar ediyorlar" diyerek...
Kendilerini şirin gösterme uğruna parti yönetimlerini bile satarlar...
***
Böyle bakınca başarıya giden yolun...
Kurumsal hedeflere odaklanmış...
Kurumsal hedeflerle kendi kariyer planını bütünleştirmiş...
Kurumsal olarak da bu imkan sağlanmış bir yapılanmadan geçtiği görülür...
Ne sadece kurum...
Ne sadece kişi...
Kurum içinde kişisel kazanımlar da varsa...
Kurum büyürken, kişiler de büyüyorsa...
Kurum küçülürken, gerçek sorumlular ortaya çıkarılabiliyorsa...
Fatura kesilip, yenilenme ve gelişimin önü açılabiliyorsa...
Orada sürekli başarıya yönelmiş bir sistemden bahsedilebilir!
Yoksa...
Kurum kaybeder...
Siyasette parti kaybeder...

Yorum Yazın